กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ศ.(เกียรติคุณ)ดร.สุมนต์ สกลไชย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
ก่อนหน้า รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ
ถัดไป รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 เมษายน พ.ศ. 2499 (62 ปี)
ขอนแก่น ประเทศไทย
คู่สมรส จารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น[1] คนที่ 10 เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 11 เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 และเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย หรือ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เมื่อหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[2] และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [3]

ด้านชีวิตครอบครัว รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมรสกับ นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย มีบุตร 2 คน

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการรับราชการ[แก้]

  • 14 พฤศจิกายน 2521 ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติทางการบริหารที่สำคัญ[แก้]

ก.พ.2554 - ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.พ.2550 - ก.พ.2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก.ค.2549 - ก.พ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มี.ค.2550 - มิ.ย.2550 รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.พ.2550 - มี.ค.2550 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก.พ.2550 - มี.ค.2550 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2548 - ก.พ.2550 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มิ.ย.2547 - มี.ค.2550 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.พ.2546 - พ.ค.2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ค.2545 - ก.พ.2546 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ค.2544 - มี.ค.2546 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มิ.ย.2543 - พ.ค.2544 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ค.2541 - มิ.ย.2543 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.ค.2537 - ม.ค.2541 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก.ค.2537 - ก.ค.2540 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

  • รางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ พ.ศ. 2517
  • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2549
  • รางวัลศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น รุ่นที่ 11 จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ[แก้]

  • พลังงานทดแทน
  • การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ถัดไป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เภสัชกร
ดร.สุมนต์ สกลไชย
2leftarrow.png KKU Emblem.png
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ