การจัดการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

[1]การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ การจัดการ

โครงบทความ หรือ โครง คือชื่อเรียกบทความที่เริ่มมีการพัฒนาส่วนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร โดยเนื้อหาภายในยังไม่ครอบคลุม โครงถูกสร้างขึ้นโดยที่เนื้อหาภายในมีน้อยเกินกว่า ที่จะนับว่าเป็นบทความ อย่างไรก็ตามทุกทุกคนเชื่อว่าโครงคือก้าวแรกของการเริ่มต้นของบทความ

โครงแบ่งแยกออกเป็นโครงหลักต่างๆ และหมวดหมู่ย่อยตามหมวดหมู่โครงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการใช้โครงสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งหนึ่งของบทความ ซึ่งเรียกว่า "โครงส่วน" ดูที่ บทความที่เนื้อหาบางส่วนรอเพิ่มเติม

บทความที่เป็นโครงจะมีข้อความคล้ายกับข้อความด้านล่าง ปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของบทความ

ตัวอย่าง

โครง การจัดการ เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการ ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ


วิธีแจ้ง ให้ใส่ข้อความใดข้อความหนึ่งตามเนื้อหาบทความ เช่น

{{โครงธรรมชาติ}} {{โครงวัฒนธรรม}} {{โครงนามธรรม}}  ดูทั้งหมดที่ หมวดหมู่โครงทั้งหมด 
 
โดยถ้าไม่รู้ว่าจะใส่โครงอะไรให้ใส่แค่คำว่า{{โครง}} ไว้เพื่อให้ผู้อื่นมาช่วยจัดการให้ทีหลัง

วิธีแก้ไข เมื่อทำการเพิ่มเติมข้อมูลครอบคลุมในเนื้อหา ให้นำโค้ดที่เป็นโครงออก

รายชื่อและหมวดหมู่ย่อยด้านล่างเป็นบทความที่เป็นโครงบทความ รอการเพิ่มเติมข้อมูล

  1. มีบุลคลที่สามควบคุมบัญชีและการตั้งค่าอื่นๆในโทรศัพท์