วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo SIC SPU.png
ชื่ออังกฤษ Sripatum International College
ที่อยู่ บางเขน
อาคาร11 ชั้น8
คณบดี จิณดา เตชะวณิช
วารสาร วารสารวิทยาลัยนานาชาติ
สีประจำคณะ ไม่มีสีประจำวิทยาลัย
เว็บไซต์ www.spu.ac.th/fac/intl/en/
    

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum International College ; ตัวย่อ: SIC) เป็นวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นของวิทยาลัย หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆอีกด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
    หลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์,ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์ ปีที่ 4 นักศีกษาจะสามารถเลือกเรียนและฝึกงานที่ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์ (Swiss College of Hospitality Management Lenk : SHML) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มความรุ้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและยังได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานแบบมีรายได้ โอกาสที่จะได้ทำงานในโรงแรมชั้นนำของยุโรป

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]