วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo SIC SPU.png
ชื่ออังกฤษ Sripatum International College
ที่อยู่ บางเขน
อาคาร11 ชั้น8
คณบดี จิณดา เตชะวณิช
วารสาร วารสารวิทยาลัยนานาชาติ
สีประจำคณะ ไม่มีสีประจำวิทยาลัย
เว็บไซต์ www.spu.ac.th/fac/intl/en/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum International College ; ตัวย่อ: SIC) เป็นวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นของวิทยาลัย หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆอีกด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
    หลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์,ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์ ปีที่ 4 นักศีกษาจะสามารถเลือกเรียนและฝึกงานที่ วิทยาลัยการจัดการการโรงแรมสวิสเลงค์ (Swiss College of Hospitality Management Lenk : SHML) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มความรุ้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและยังได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานแบบมีรายได้ โอกาสที่จะได้ทำงานในโรงแรมชั้นนำของยุโรป

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]