ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University International College (SPUIC)
คณบดีดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์
ที่อยู่
บางเขน
อาคาร11 ชั้น8
วารสารวารสารวิทยาลัยนานาชาติ
สีไม่มีสีประจำวิทยาลัย
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/intl/en/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University International College ; ตัวย่อ: SPUIC) เป็นวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นของวิทยาลัย หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆอีกด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]