สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
ITC.png
สถาปนา ค.ศ. 1964
ประธาน ดร. รอมมี อม (Romny OM)[1]
ที่ตั้ง 86 ถนนสถานทูตรัสเซีย พนมเปญ,
ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
ประเทศ
ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
เครือข่าย GMSARN, AUN/SEED-net, AUF, CUD
เว็บไซต์ itc.edu.kh/

สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (เขมร: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា วิทฺยาสฺถานปจฺเจกวิทฺยากมฺพุชา, ฝรั่งเศส: INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU CAMBODGE [2], อังกฤษ: Institute of Technology of Cambodia; ITC) เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งตั้งในปี ค.ศ. 1964 ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันระหว่างกัมพูชาและสหภาพโซเวียต [3] ในขณะนั้น โดยเดิมใช้ชื่อว่า สถาบันเทคนิคขั้นสูงมิตรภาพเขมร-โซเวียต (ฝรั่งเศส: Institut Technique Suprieur de l' Amiti Khmero- Sovietique , อังกฤษ: Higher Technical Institute of Khmer Soviet Friendship) [4] จนถึงปัจจุบันผลิตบุคคลากรไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นคนแล้ว [3] ซึ่งโดยมากมักจะทำงานทางด้านเศรษฐกิจ และ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ในปี ค.ศ. 1993 หลังจากสหภาพโซเวียดล่มสลายแล้ว ทางสถาบันได้มีความร่วมมือกันกับรัฐบาลฝรั่งเศสแทนในการปรับปรุงสภาพของสถานบันใหม่ ทั้ง ระบบการบริหาร ระบบการเงิน การเรียนการสอน และการพัฒนาบุคคลกร ในปัจจุบันทางสถาบันได้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆดังนี้คือ

คณะ[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชามีคณะทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ [4]

 • วิศวกรรมโยธา (civil engineering)
 • วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (rural engineering)
 • วิศวกรรมเคมี และการเกษตร (chemical and agricultural food engineering)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (electrical and energetic engineering)
 • วิศวกรรมอุสาหการและเหมืองแร่ (industrial and mine engineering)

การวิจัย[แก้]

ปัจจุบันทางสถาบันมีบุคคลากรในระดับปริญญาเอกประมาณ 20 คน [5] และทำการวิจัยในสาขาต่างๆดังนี้ [5]

 • น้ำและการบำบัดน้ำเสีย (Water and Wastewater treatment)
 • การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
 • การสำรวจข้อมูลทางโภชนาการของผักและผลไม้พื้นถิ่นของกัมพูชา (Inventory of nutritional facts of indigenous fruits and vegetables in Cambodia)
 • ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่รวมทั้งอากาศ การจัดการแหล่งน้ำผิวดิน (Environmental issues including air and surface water management and monitoring)
 • การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน (Water resource management for irrigation)
 • ภาษาเขมรในการประยุกต์ใช้กับกระบวนการอัตโนมัติ (Khmer language automatic processing application)
 • ไบโอดีเซลจากสบู่ดำ (Biodiesel from Jatropha)
 • การพัฒนาโครงสร้างด้านไฟฟ้าในชนบท (Rural electrification)
 • การสำรวจวัสดุก่อสร้าง (Survey of construction materials)
 • ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและการปรับปรุงสภาพของเสีย (Upgrading agricultural product and waste materials)
 • เทคโนโลยีการกำจัดสารหนูออกจากน้ำดื่ม (Arsenic removal technology from drinking water)

อ้างอิง[แก้]