วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University International College.png
ชื่ออังกฤษSilpakorn University International College
ที่อยู่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2546
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล
วารสารSUIC วารสารวิชาการนานาชาติ
สีประจําคณะ██ สีแดงชาด[1]
สัญลักษณ์พระคเณศ
เว็บไซต์www.suic.su.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/suicbkk

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Silpakorn University International College; อักษรย่อ: SUIC) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 14 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสังคมในยุคปัจจุบัน จึงได้ก่อตั้ง "วิทยาลัยนานาชาติ" ขึ้นใน พ.ศ. 2546 เพื่อนำเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพและที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดหลักสูตรการจัดการโรงแรม ระดับปริญญาตรี (ปริญญาร่วม 2 สถาบัน) โดยร่วมมือกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส โดยในปีแรก มีนักเรียนทั้งหมด 30 คน ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (ปริญญาร่วม 2 สถาบัน) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบัน โดยร่วมกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส) ปริญญาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยร่วมมือจัด Work Study Tour กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นถึง 500 คน ทางวิทยาลัยฯ จึงต้องขยายเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนการสอน โดยการขอใช้พื้นที่เพิ่มในตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน สร้างภัตตาคารใหม่ในบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติ และย้ายสาขามัลติมีเดียไปอยู่ที่อาคารธนาลงกรณ์ ปิ่นเกล้า

ในวงการการโรงแรม องค์กรและบริษัทต่าง ๆ ยอมรับถึงคุณภาพ และความสามารถของนักเรียนจากวิทยาลัยนานาชาติ และในขณะเดียวกันก็ชื่นชมกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยนานาชาติคือการนำเสนอ และสอนหลักสูตรมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนิ่อง และขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อีกเป้าหมายหนึ่งของวิทยาลัยฯ คือการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียน หน่วยงานราชการและเอกชน โดยการนำเสนอหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานวิทยาลัย
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • สาขาวิชาภาษา

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[2]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551[3]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555[4]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน[5]
3
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร จันทร์ศิริ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559[6]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. คำสั่ง มศก.ที่ 226/2546 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
 3. คำสั่ง มศก.ที่ 939/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
 4. คำสั่ง มศก.ที่ 953/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551
 5. คำสั่ง มศก.ที่ 658/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
 6. คำสั่ง มศก.ที่ 976/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]