วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
Logo-iac.npu.png
ชื่ออังกฤษInternational Aviation College, Nakhon Phanom University : IAC-NPU
ที่อยู่ที่ตั้ง 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ถนนนครพนน-สกลนคร ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย โทรศัพท์ 042 531575-79 โทรสาร 042 531574
วันก่อตั้ง2 เมษายน พ.ศ. 2550
คณบดีรศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
สีประจําคณะ     สีม่วง
สถานปฏิบัติบริเวณพื้นที่ติดกับท่าอากาศยานนครพนม
เว็บไซต์www.iac.npu.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการบินนานาชาติ จัดตั้งขั้นตามนโยบายของรัฐบาลปี พ.ศ. 2547 ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค กอรปกับการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยออกประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบิน และอวกาศ วิทยาลัยการบินนานาชาติได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization: ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550[1]


หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
หลักสูตรอื่นๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

  • นักบินพาณิชย์ตรี CPL/IR/ME (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล

  • นักบินส่วนบุคคล PPL (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

  • การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ ME (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

  • การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน IR (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรครูการบิน

  • ครูการบิน IP (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรอุสาหกรรม (ปวส.)

  • สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการบิน

หมายเหตุ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 22,000 บาท (รวมค่าที่พัก, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบ และบริการรถรับส่งระหว่างที่พักและที่เรียน) ค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยน

เครื่องบินประจำฝูง[แก้]

  • เครื่องบินแบบหนึ่งเครื่องยนต์ แบบ Diamond DA-40 จำนวน 3 ลำ
  • เครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์ แบบ Diamond DA-42 จำนวน 2 ลำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

3. http://iac.npu.ac.th/index.php?route=content/content&path=1&content_id=183