วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Prince of Songkla University International College, Hatyai Campus
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่อย่อPSUIC
สถาปนา15 กันยายน พ.ศ. 2550 (15 ปี)
คณบดีดร.สุมานา ละภาโรจกิต[1]
ที่อยู่
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-2) อาคาร 2 ชั้น 12 เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สี██████ สีน้ำเงิน-สีเงินมุก
เว็บไซต์https://www.uic.psu.ac.th/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Prince of Songkla University International College, Hatyai Campus) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียกอีกชื่อว่า วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อป้องกันการสับสนกับวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ในการสร้าง UIC จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้และต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาตลอดจน วิธีการส่งมอบโปรแกรมของ UIC เมื่อระบุสถานะของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต จะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าจะจัดสอนที่วิทยาเขตใดจึงจะได้ผลตอบรับดี

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่จึงได้จัดตั้งขึ้นตามตามมติของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 โดยจัดการเรียนการสอนหมวดการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเองหรือร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นฐานการสอน English Program ให้แก่หลักสูตร Bilingual ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. คณบดี สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.
  2. ประวัติ เก็บถาวร 2021-04-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]