การประปาส่วนภูมิภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority
PWA logo.jpg
ที่ทำการ
72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)
งบประมาณ 3,156.2212 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร จิรชัย มูลทองโร่ย, ประธานกรรมการ
รัตนา กิจวรรณ, ผู้ว่าการ
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. (อังกฤษ: Provincial Waterworks Authority) เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง "กรมสุขาภิบาล" เพื่อบริหารจัดการน้ำมาใช้ในพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลในขณะนั้นได้อนุมัติให้ กรมโยธาธิการ ดำเนินการก่อสร้างการประปาขึ้น ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม ใช้ชื่อว่า "การประปาพิบูลสงคราม" เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำให้ประชาชน และได้ขยายไปยังต่างจังหวัดในปี พ.ศ. 2497 รวม 6 แห่ง คือ ขอนแก่น ราชบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต

การผลิตและจำหน่ายน้ำสำหรับประชาชน เดิมแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ

 • กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบประปาในเขตชุมชนที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป
 • กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

ต่อมาได้มีการศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาภูมิภาค โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีการตราพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มีผลให้กิจการประปาของกรมโยธาธิการ และกรมอนามัย ถูกโอนมารวมกันเป็น "การประปาส่วนภูมิภาค" ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522[2]

พื้นที่บริการ[แก้]

การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น 10 เขต ได้แก่[3]

 1. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด
 2. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และ ชัยนาท
 3. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
 4. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ นครศรีธรรมราช
 5. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส
 6. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด
 7. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร
 8. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ ยโสธร
 9. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และ น่าน
 10. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และ อุทัยธานี

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]