โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ตราประจำโรงเรียน

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pangsilathongsuksa School
อักษรย่อ ป.ศ.(PS)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คติพจน์ ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(บุคคลผู้ปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ก่อตั้ง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติจัดตั้งประกาศเป็นโรงเรียนของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านทีมกีฬาฟุตบอลหญิง ซึ่งมีผลงานอยู่ในระดับแถวหน้าของจังหวัด[1]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน วังไทรวิทยาคม ในนามสาขาหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อสร้างโดยบุคคล 3 ฝ่าย คือ

 1. นายอุดร เนื่องไชยยศ (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคม)
 2. นายจรัส ยามา (กำนันตำบลโพธิ์ทอง)
 3. นายเฉลียว ศรีวิเชียร (ไวยาวัจกรวัดหินชะโงก)

เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2532 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน มีครูเทียวมาสอนจากโรงเรียนวังไทรวิทยาคม

ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวังไทรวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้เรียนฟรีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน ทางกำนัน และนายเฉลียว ศรีวิเชียร เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ตกลงกันให้ใช้โรงลิเกของวัดหินชะโงกเป็นที่เรียน และได้ปรึกษากันเพื่อหาที่ดินเพื่อใช้ในการ ก่อตั้งโรงเรียน และได้ที่ดินบริเวณเขาชุมแสง ซึ่งชาวบ้านยินยอม ให้จัดตั้งโรงเรียนได้

ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 72 คน ทำให้เกิดปัญหาสถานที่เรียน กำนันจำรัส ยามา และนายเฉลียว ศรีวิเชียร พร้อมด้วย อาจารย์ดำรงค์ อิ้มทับ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคมในขณะนั้น ได้ตกลงกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้งบประมาณจากวัด โรงเรียน และกำนัน จึงทำให้มีสถานที่เรียน

ในปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ทองราษฎร์วิทยา โดยมี นายชาติชาย ระวังภัย เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2537 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ อำเภอปางศิลาทอง และย้ายที่เรียนจากวัดหินชะโงกมาอยู่ที่บ้านเขาชุมแสง ซึ่งเป็นที่ดินที่ชาวบ้านมอบให้ ในการก่อสร้างโรงเรียน เนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา งบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรกเป็นอาคารชุด ก.ข.ค. เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท

ผู้บริหาร[แก้]

 1. นายชาติชาย ระวังภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. นายจักรกริช ทรัพย์ประสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารวิชาการ
 3. นายกสิน วิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 4. นางวิไลวรรณ สมัตถะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้าฝ่าย

 1. นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล
 2. นายวิชัย สันทัศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 3. นางศรีประไพร เจาะขาว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 4. นางปุณณาสา นุ่มน่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]