โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
Suwannaphumpittayapaisarn School
ตราประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (50 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม
โรงเรียนพี่น้องโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ผู้อำนวยการนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สเปน ภาษาสเปน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
รัสเซีย ภาษารัสเซีย
สี████ เขียว - ขาว
เพลงเพลงมาร์ชสุวรรณพิทยไพศาล , เพลงรำวงเขียวขาวรักกัน
ต้นไม้ต้นกระบาก
เว็บไซต์www.swp.ac.th

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (ย่อ: ส.ว.พ. / SWP , อังกฤษ: Suwannaphumpittayapaisarn School) เรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ หรือ โรงเรียนศรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของจังหวัดร้อยเอ็ด[1] โดยมีเนื้อที่ 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิวิทยา" (คนทั่วไปมักเรียกว่า"โรงเรียนศรี") เปิดการเรียนการสอนรูปแบบสหศึกษาในระบบมัธยมศึกษาตอนต้นโดยครั้งแรกเปิดรับนักเรียน 1 ห้องเรียนจำนวน 45 คนได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย) เป็นสถานที่ในการเรียนซึ่งมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนามรักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่และทำการย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนบนพื้นที่ 294 ไร่เปิดการเรียนการสอนจำนวน 3 ห้องเรียนมีนายสงวน อรรคนิมาตย์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Suwannaphumpittayapaisarn School" และมีอักษรย่อ ส.ว.พ. (SWP)

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง "มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รางวัลดีเยี่ยมอันดับ 1 ในการประกวดห้องสมุดดีเด่นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • พ.ศ. 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนและศูนย์จัดการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์กับบางจากโดยรายการทีวี 300 องศาครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติคุณประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสอบได้ตามโครงการแพทย์ดอำเภอ 9 ทุน (ODOD) อันดับ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2554 นายสมศักดิ์สอนสนามย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พ.ศ. 2554 นายสมภักดิ์ สมภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2557 นายชูศักดิ์ ประราศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกียรบัตรระดับทองในระดับประเทศ
 • พ.ศ. 2559 นายกำพลแสน บุญเรือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
 • พ.ศ. 2562 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TQA ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนเตรียมแพทย์ - ทันตะ - เภสัช - พยาบาล (เตรียมยุบ)
 • แผนการเรียนเตรียมนายสิบ ทหาร - ตำรวจ (เตรียมยุบ)
 • แผนการเรียนเตรียมการเมืองการปกครอง (ยุบแล้ว)
 • แผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ (ยุบแล้ว)
 • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษา - สังคมฯ
 • แผนการเรียนภาษา - พละฯ
 • แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ (ดนตรี , นาฏศิลป์ , ศิลปะ)
 • แผนการเรียนทวิศึกษา (ปวช.) (ยุบแล้ว)

พื้นที่และอาคารเรียน[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 5 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม43ปีสุวรรณพิทย์ อาคารโดม45ปีสุวรรณพิทย์ หอสมุด33ปีสุวรรณพิทย์ อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงจอดจักรยานยนตร์ รวมถึงสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ (เก่า)
 • ทิศตะวันออก ติดชุมชนบ้านโพนสูง
 • ทิศตะวันตก ติดโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
 • ทิศใต้ ติดถนนอรุณประเสริฐ

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลใช้ชื่อตามอัญมณีของไทยสำหรับตั้งชื่อคณะสี ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น และได้มีการตั้งคณะสีขึ้น จำนวน 6 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะโกเมน (สีแดง)
 • ███ คณะเพชรไพลิน (สีน้ำเงิน)
 • ███ คณะบุษราคัม (สีเหลือง)
 • ███ คณะมรกต (สีเขียว)
 • ███ คณะพลอยเพทาย (สีฟ้า)
 • ███ คณะทับทิมสยาม (สีชมพู)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]