โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
Suwannaphum Pittayapaisarn School
ตราประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (51 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม
โรงเรียนพี่น้องโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ผู้อำนวยการนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สเปน ภาษาสเปน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
รัสเซีย ภาษารัสเซีย
สี████ เขียว - ขาว
เพลงเพลงมาร์ชสุวรรณภูมิพิทยไพศาล , เพลงรำวงเขียวขาวรักกัน
ต้นไม้ต้นกระบาก
เว็บไซต์www.swp.ac.th

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (ย่อ: ส.ว.พ. / SWP , อังกฤษ: Suwannaphumpittayapaisarn School) เรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ หรือ โรงเรียนศรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของจังหวัดร้อยเอ็ด[1] โดยมีเนื้อที่ 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิวิทยา" (คนทั่วไปมักเรียกว่า"โรงเรียนศรี") เปิดการเรียนการสอนรูปแบบสหศึกษาในระบบมัธยมศึกษาตอนต้นโดยครั้งแรกเปิดรับนักเรียน 1 ห้องเรียนจำนวน 45 คนได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย) เป็นสถานที่ในการเรียนซึ่งมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนามรักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่และทำการย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนบนพื้นที่ 294 ไร่เปิดการเรียนการสอนจำนวน 3 ห้องเรียนมีนายสงวน อรรคนิมาตย์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Suwannaphumpittayapaisarn School" และมีอักษรย่อ ส.ว.พ. (SWP)

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง "มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รางวัลดีเยี่ยมอันดับ 1 ในการประกวดห้องสมุดดีเด่นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • พ.ศ. 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนและศูนย์จัดการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์กับบางจากโดยรายการทีวี 300 องศาครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติคุณประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสอบได้ตามโครงการแพทย์ดอำเภอ 9 ทุน (ODOD) อันดับ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2554 นายสมศักดิ์สอนสนามย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พ.ศ. 2554 นายสมภักดิ์ สมภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2557 นายชูศักดิ์ ประราศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกียรบัตรระดับทองในระดับประเทศ
 • พ.ศ. 2559 นายกำพลแสน บุญเรือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
 • พ.ศ. 2562 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TQA ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป
 • แผนการเรียนห้องเรียนพลังสิบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนห้องเรียนพลังสิบ
 • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษา - สังคมฯ
 • แผนการเรียนภาษา - พละฯ
 • แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ (ดนตรี , นาฏศิลป์ , ศิลปะ)

พื้นที่และอาคารเรียน[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 5 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม43ปีสุวรรณพิทย์ อาคารโดม45ปีสุวรรณพิทย์ หอสมุด33ปีสุวรรณพิทย์ อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ รวมถึงสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ (เก่า)
 • ทิศตะวันออก ติดชุมชนบ้านโพนสูง
 • ทิศตะวันตก ติดโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
 • ทิศใต้ ติดถนนอรุณประเสริฐ

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลใช้ชื่อตามอัญมณีของไทยสำหรับตั้งชื่อคณะสี ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น และได้มีการตั้งคณะสีขึ้น จำนวน 6 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะโกเมน (สีแดง)
 • ███ คณะเพชรไพลิน (สีน้ำเงิน)
 • ███ คณะบุษราคัม (สีเหลือง)
 • ███ คณะมรกต (สีเขียว)
 • ███ คณะพลอยเพทาย (สีฟ้า)
 • ███ คณะทับทิมสยาม (สีชมพู)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]