โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
Suwannaphumpittayapaisarn School
ตราประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
559 หมู่ที่ 20 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suwannaphumpittayapaisarn School
อักษรย่อ ส.ว.พ. / S.W.P.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง
สถาปนา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2515
รหัส 10451101
ผู้อำนวยการ นายบุญภพ จันทมัสตุการ
จำนวนนักเรียน 2,688 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
สี ██████ เขียว - ขาว
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนสุวรรณพิทยไพศาล
เพลงรำวงเขียวขาวรักกัน
ต้นไม้ ต้นกะบาก
เว็บไซต์

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (อักษรย่อ: ส.ว.พ. , อังกฤษ: Suwannaphumpittayapaisarn School) หรือเรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ เดิมชื่อ โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของจังหวัดร้อยเอ็ด[2] โดยมีเนื้อที่ 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลขึ้น โดยชื่อเริ่มก่อตั้งคือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิพิทยา” ( คนทั่วไปจึงมักเรียกว่าโรงเรียนศรี ) โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย) เป็นสถานที่ในการเรียน โดยมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และทำการย้ายมาสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ 72 ไร่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง “มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล” โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

พื้นที่และอาคารเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 5 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม อาคารโดม อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงจอดจักรยายนตร์ รวมถึงสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ (เก่า)
 • ทิศตะวันออก ติดชุมชนบ้านโพนสูง
 • ทิศตะวันตก ติดโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
 • ทิศใต้ ติดถนนอรุณประเสริฐ

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TQA ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนเตรียมแพทย์ - ทันตะ - เภสัช - พยาบาล
 • แผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ
 • แผนการเรียนเตรียมนายสิบ ทหาร - ตำรวจ
 • แผนการเรียนเตรียมการเมืองการปกครอง
 • แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษา - สังคมฯ
 • แผนการเรียนภาษา - พละฯ
 • แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ (คนตรี , นาฏศิลป์ , ศิลปะ)
 • แผนการเรียนทวิศึกษา (ปวช.)

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลใช้ชื่อตามอัญมณีของไทยสำหรับตั้งชื่อคณะสี ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น และได้มีการตั้งคณะสีขึ้น จำนวน 6 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะทับทิมสยาม (สีชมพู)
 • ███ คณะเพชรไพลิน (สีน้ำเงิน)
 • ███ คณะพลอยเพทาย (สีฟ้า)
 • ███ คณะมรกต (สีเขียว)
 • ███ คณะโกเมน (สีแดง)
 • ███ คณะบุษราคัม (สีเหลือง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]