โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตราประจำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
559 หมู่ที่ 20 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suwannapum Pittayapaisarn school
อักษรย่อ ส.ว.พ./S.W.P.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2515
รหัส 10451101
เพลง มาร์ชสุวรรณพิทยไพศาล
เว็บไซต์

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลขึ้น โดยชื่อเริ่มก่อตั้งคือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิพิทยา” ( คนทั่วไปจึงมักเรียกว่าโรงเรียนศรี ) โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ(ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย)เป็นสถานที่ในการเรียน โดยมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และทำการย้ายมาสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ 72 ไร่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง "มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล" โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขื้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]