โรงเรียนวัดทรงธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
ละติน: Wat Songtham School
อักษรโรมันWat Songtham School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดทรงธรรม
แผนที่
1126 ถ. เพชรหึงษ์ ต. ตลาด อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
พิกัด13°39′46″N 100°32′10″E / 13.66278°N 100.53611°E / 13.66278; 100.53611พิกัดภูมิศาสตร์: 13°39′46″N 100°32′10″E / 13.66278°N 100.53611°E / 13.66278; 100.53611
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ธ.
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญบาลี: ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อังกฤษ: The virtuous always meet happiness.
(ผู้ประพฤติธรรม ย่อมเป็นสุข)
สถาปนา10 กรกฎาคม ค.ศ. 1895 (1895-07-10)
ผู้ก่อตั้งเจ้าพระคุณอุดมวิจารณ์ (กลั่น นพคุณ)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1011104001
ผู้อำนวยการไทย นายประภาส กรุดพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
จีน จีน
ห้องเรียน3 อาคาร 1 หอประชุม 78 ห้องเรียน
พื้นที่4 ไร่เศษ
สี สีเหลือง
 สีแดง
เพลงมาร์ชทรงธรรม
เว็บไซต์

โดเมนตามรหัสประเทศ:
www.songtham.ac.th

โดเมนตามอักษรท้องถิ่น:
โรงเรียนวัดทรงธรรม.ศึกษา.ไทย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดทรงธรรม

โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า "วัดทรงธรรมวรวิหาร" ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ โดยเจ้าพระคุณอุดมวิจารณ์ (พระใบฎีกากลั่น สีละเตชะ หรือ กลั่น นพคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ได้ทำหนังสือต่อท่านขุนประพจน์ เนติประวัตร นายเวรการโรงเรียน ขอนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอฯ อธิบดีกรมการศึกษา ทรงทราบเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114)[1] โดยพระอุดมวิจารณ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และพระใบฎีกาลั่น เป็นครูสอน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

ประวัติ [1][แก้]

 • พ.ศ. 2429 โรงเรียนวัดทรงธรรม เดิมใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์" (จากเอกสารรายงานการโรงเรียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คัดจากหนังสือพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 3 วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 อัฐศกจุลศักราช 1248 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2429)
 • พ.ศ. 2438 เจ้าพระคุณอุดมวิจารณ์ (พระใบฎีกากลั่น สีละเตชะ หรือ กลั่น นพคุณ) ได้จัดการพัฒนาการศึกษาจากเดิมเรียนที่กุฏิล่าง ของท่านพระครูปิฎกธร (แทน จันทรังสี) เข้ามาสู่ระบบโรงเรียน โดยตั้งโรงเรียนรัฐบาลบริเวณที่ดินของวัดทรงธรรมวรวิหาร โดยท่านเจ้าพระคุณอุดมญาณ เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารได้ทำหนังสือยื่นต่อท่านขุนประพจน์ เนติประวัตร นายเวรการโรงเรียน ขอนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอฯ อธิบดีกรมศึกษาธิการ ทรงทราบเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114) โดยมเจ้าพระคุณอุดมวิจารณ์ เป็นครูคนแรกของโรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์
 • พ.ศ. 2439 โรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์ ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2438 และได้มีการสอบไล่ตามระเบียบของกรมการศึกษาในสมัยนั้นและได้ประกาศนียบัตร
 • พ.ศ. 2463 โรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์ ได้เริ่มก่อสร้างเรือนนาคณรงค์สงเคราะห์ เรือนเรียนหลังแรกของโรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์ โดยมีพระยานาคราชกำแหงประแดงบุรีนายก (แจ้ง คชเสนี) และพระยาณรงค์ฤทธี เป็นแม่กองในการสร้างเรือนเรียนหลังนี้
 • พ.ศ. 2464 ในวันที่ 10 กรกฎาคม เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการเดินทางมาเป็นพิธีเปิดเรือนนาคณรงค์สงเคราะห์ อาคารเรียนของโรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์[2]
 • พ.ศ. 2475 โรงเรียนเมืองนครเขื่อนขันธ์ ได้เปิดการเรียนการสอนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษา และได้มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง เปิดสอนนักเรียน ชาย-หญิง ต่อมาแยกชั้นประถมศึกษาออกไปเหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม"
 • พ.ศ. 2478 โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม ได้เปิดสอนแผนก พณิชยกรรม และยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2481
 • พ.ศ. 2481 โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม ได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่กองโรงเรียนทหารเรือที่ 3 ตั้งเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม แผนกสตรี" และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เก็บถาวร 2018-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน"[3]
 • พ.ศ. 2494 โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวัดทรงธรรม" จนมาถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา ได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่วัดบางน้ำผึ้งใน โดยให้โรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นแม่ข่ายให้ความช่วยเหลือโดยรับนักเรียนชาย-หญิง
 • พ.ศ. 2520 โรงเรียนวัดทรงธรรม ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2521 ทางวัดบางน้ำผึ้งในไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงมีการยกเลิกการเรียนการสอนในวัดบางน้ำผึ้งใน และได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดทรงธรรม และเปิดรับนักเรียนหญิงอีกครั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดทรงธรรม ได้รับให้เป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล"[4]

ความหมายของชื่อโรงเรียน[แก้]

คำว่า “ทรงธรรม” เป็นราชาศัพท์ แปลว่า ฟังเทศน์ หรือ ฟังธรรม แต่คำว่า “ธรรม” คนไทยโดยทั่วๆ ไป มักใช้ในความหมายว่า “ความดี” หรือ “คำสอนที่ดี” เช่น คำสอนของพระพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้ให้ความหมายของคำว่า “ทรงธรรม” ว่า “ทรงไว้ซึ่งความดี” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนทรงไว้ซึ่งความดี 3 ประการ คือ

 1. มีความรู้ดี รู้จริง และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความเจริญทางสติปัญญา
 2. ทำงานดี ทำงานเป็น รักแรง แข็งชอบ ไม่รังเกียจงานสุจริต
 3. มีความประพฤติดีงาม ใฝ่ดี เกลียดชั่ว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ซึ่งความดี 3 ประการข้างต้น จึงนำไปสู่ปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรมที่ว่า เรียนดี งานดี ประพฤติดี

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม [5][แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระอุดมวิจารณ์ (กลั่น นพคุณ) 10 กรกฎาคม 243830 พฤศจิกายน 2468
2 นายคล้าย พงษ์เวช 1 ธันวาคม 246830 พฤศจิกายน 2504
3 นายบุญช่วย ลวลานนท์ พ.ศ. 2504พ.ศ. 2507
4 นายสุรพงษ์ พรหมบุตร พ.ศ. 2507พ.ศ. 2512
5 นายเชาว์ สันติจารี พ.ศ. 2512พ.ศ. 2513
6 นายนพชัย รู้ธรรม พ.ศ. 2513พ.ศ. 2527
7 นายวิรุฬห์ ทุนอินทร์ พ.ศ. 2527พ.ศ. 2532
8 นายประมวญ บุญญพาพงศ์ พ.ศ. 2532พ.ศ. 2535
9 นายสันติ คงทน พ.ศ. 2535พ.ศ. 2536
10 นายอุดม เทียนไพโรจน์ พ.ศ. 2536พ.ศ. 2542
11 นายสมบัติ คุ้มภู พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543
12 นายวันชัย เทียมทัด พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544
13 นางรัชนี ศุภเกษตร พ.ศ. 2544พ.ศ. 2546
14 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ พ.ศ. 2546พ.ศ. 2555
15 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ 8 มกราคม 25551 พฤศจิกายน 2559
16 นายสมเกียรติ ภู่เจริญ 2 พฤศจิกายน 2559 – 6 พฤศจิกายน 2561
17 นายสมชาย แสงถนอม 7 พฤศจิกายน 2561 – 2564
18 นายประภาส กรุดพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-10. สืบค้นเมื่อ 2013-10-10.
 2. แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ แผนกกรมสามัญศึกษา เรื่อง สร้างโรงเรียนวัดทรงธรรม "นาคณรงค์สงเคราะห์" ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38 ตอนที่ 0ง หน้าที่ 1659 ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2464
 3. ประวัติโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เก็บถาวร 2018-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
 4. รายชื่อโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล[ลิงก์เสีย] ระดับมัธยมศึกษา หน้าที่ 4 ลำดับที่ 126 สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
 5. ทำเนียบผู้บริหาร สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
 6. ประวัติของ ธนิต ผลประเสริฐ จากเว็บไซต์ของบ้านคนรักสุนทราภรณ์ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560