ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
Chaibadanwittaya School
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ที่ตั้ง
608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.บ. / C.W.
ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สหศึกษา
คำขวัญประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา สามารถพัฒนา
สถาปนา11 ตุลาคม พ.ศ. 2511
ผู้ก่อตั้งนายเฉลิม สวัสดิทัฑ , นายกำธร นุกูลกิจ , พระอธิการจอม เจ้าคณะตำบลบัวชุม , นายบุญช่วย มาประเสริฐ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางณัฏฐินี หอมจันทร์
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สีเทา-แดง
เพลงมาร์ชชัยบาดาลวิทยา
เว็บไซต์www.chaiwit.ac.th

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา Chaibadanwittaya School เป็นโรงเรียนประจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 2,584 คน และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 105 คน มีห้องรวม 60 ห้อง มีอาคารเรียนรวม 6 หลัง จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2511 ในระดับชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ.3 ติดต่อขอเปิดโดย นายเฉลิม สวัสดิทัฑ เป็นนายอำเภอ นายกำธร นุกูลกิจ เป็นศึกษาธิการอำเภอ ร่วมด้วย พระอธิการจอม เจ้าคณะตำบลบัวชุม นายบุญช่วย มาประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี คณะครู พ่อค้า ข้าราชการและประชาชน อำเภอชัยบาดาลอีกหลายท่าน ได้รับที่ดินบริจาคจาก นายพิกุล เปิ้ลสูงเนิน และนายเมธา เกษไชย จำนวน 21 ไร่เศษ ปีการศึกษา 2511 ซึ่งเป็นปีแรก อาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านลำนารายณ์ มีนักเรียน 1 ห้องเรียน 35 คน กรมสามัญศึกษาได้ส่ง นายบุญยิ่ง อินทรพงษ์ ครูโรงเรียนแก่งคอยวิทยามาสอนช่วย และยังมีครูโรงเรียนบ้านลำนารายณ์มาช่วยสอนให้ และยังมีครูโรงเรียนบ้านลำนารายณ์มาช่วยสอนให้ ปีการศึกษา 2512 ยังคงอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านลำนารายณ์ มีนักเรียน 3 ห้อง จำนวน 104 คน กรมสามัญได้ส่ง นายสมบัติ ชูชีพชัย ครูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และบรรจุครูมาอีก 3 คน มีครูรวม 4 คน ปีการศึกษา 2513 ย้ายไปอาศัยเรียนที่ตึกพานิชย์ สองชั้น 4 คูหาของ นายวันชัย หิรัญรักษ์ ซึ่งให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า มีนักเรียน 4 ห้อง จำนวน 191 คน มีครู 7 คน ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 212 สองชั้น หนึ่งหลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง อาคารคหกรรมศิลป์ 1 หลัง โดยสร้างในที่ดินแปลงใหม่มีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ ซึ่งนายถ่าย หิรัญรักษ์ มอบให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีนายสมบัติ ชูชีพชัย ครูใหญ่ นายสวัสดิ์ พูลสุข ศึกษาธิการอำเภอชัยบาดาล และนายจำเนียร ปฏิเวธวรรณกิจ ช่วยกันดำเนินงานจนเสร็จสิ้น อาคารต่างๆเหล่านี้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 สำหรับที่ดินแปลงเก่าจำนวน 21 ไร่เศษ ปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัจจุบันโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 2,600 คน และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 105 คน มีห้องรวม 62 ห้อง มีอาคารเรียนรวม 6 หลัง อาคารประกอบอีกมากมาย จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ประวัติและผลงาน ของโรงเรียนดีเด่นตลอดมาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง วงแรก สีเทา เป็น รูปวงกลมใหญ่ วงที่สอง สีแดง มีข้อความ ชัยบาดาลวิทยา และมีคำอธิบายว่า วิริ เยน ทุกขมจ เจติ ด้านล่าง วงที่สาม สีเหลือง เป็น รูปเสมาธรรมจักร
  • ธรรมะประจำโรงเรียน " วิริ เยน ทุกขมจฺ เจติ " บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  • คำขวัญประจำโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา สามารถพัฒนา
  • เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน การไหว้แบบไทย คือเอกลักษณ์ของชัยบาดาลวิทยา
  • สีประจำโรงเรียน เทา-แดง ซึ่งมีความหมายดังนี้ สีเทา หมายถึง ปราชญ์หรือบัณฑิต ผู้แสวงหาความรู้ความดีงาม สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งและความสามัคคี
  • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชชัยบาดาลวิทยา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]