โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
Wangnamyen Witthayakhom School
ที่ตั้ง
862/1 หมู่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.น.ย. / WNY
ประเภทโรงเรียนรัฐ
คำขวัญเรียนดี สามัคคี มีวินัย
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)
สถาปนาพ.ศ. 2521
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1012270401
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สี███ สีน้ำเงิน
███ สีชมพู
เพลงมาร์ชโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เว็บไซต์www.wny.ac.th

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่ 862/1 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์และโทรสาร 037-251429

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในเขตอำเภอวังน้ำเย็นและใกล้เคียง คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนประกอบด้วย นายถาวร ภู่เจริญ (หัวหน้ากิ่ง) นายสมชาย อู่ตะเภา (ศึกษาธิการอำเภอ) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จัดหาที่สำหรับสร้างโรงเรียน และได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนซับคีรี (โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179) นั้นว่างอยู่ มีเนื้อที่ 16 ไร่ และได้รับบริจาคจากนายแพง กัทลี และนายสมาน วันเนาว์ รวมที่ดิน 45 ไร่ 2 งาน

ปัจจุบันโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จัดการศึกษาทั้งระบบมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มีอาคารเรียนถาวรจำนวน 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 1 หลัง หอสมุด 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และโรงฝึกงาน 2 หลัง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปอักษรย่อโรงเรียนรองรับด้วยลายกนก มีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
  • สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ชมพู
สีน้ำเงิน หมายถึง ความแข็งแกร่ง อดทน
สีชมพู หมายถึง ความมีระเบียบ
ดังนั้น น้ำเงิน-ชมพู จึงหมายถึง ชาววังน้ำเย็นวิทยาคมมีความแข็งแกร่ง อดทน พร้อมด้วยระเบียบวินัย
  • คติธรรม : สุวิชาโน ภวํ โหติ
  • คติพจน์ : เรียนดี สามัคคี มีวินัย
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง ช่วงดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายเรียน ใจดี ครูใหญ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 - 1 มกราคม พ.ศ. 2523 2 ปี
2 นายวิเชียร บัวเรือง รักษาการครูใหญ่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 2 เดือน
3 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 5 ปี
4 ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร ศิลารัตน์ อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 4 ปี
5 นายประพนธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535 3 ปี
6 นายปกรณ์ ภูมิเขต ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2544 10 ปี
7 นายชูชาติ ชอบชื่นชม ผู้อำนวยการ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 26 มกราคม พ.ศ. 2554 10 ปี
8 นายสุวรรณ ทวีผล ผู้อำนวยการ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 2 ปี
9 นายนิพนธ์ ภัสสราอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 1 ปี
10 นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 18 กรกฎาคม 2561 4 ปี
11 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการ 19 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]