โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
98 ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi School
อักษรย่อ ต.อ.พ.น.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
เพลง มาร์ช ต.อ.พ.น.
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดโบสถ์ดอนพรหม ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อ "โรงเรียนบางใหญ่" เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจำอำเภอบางใหญ่ มีเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น 47 ไร่ 2 งาน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ที่วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ โดยความริเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ (ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น) แต่เนื่องจากที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายต่อไปอีกได้ จึงย้ายมาตั้งที่วัดโบสถ์ดอนพรหมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2535 ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยนายบุญยืน กนกลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในคณะนั้น ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมทั้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่" ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.พ.ญ" ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้น "ชมพูพันธุ์ทิพย์" ตราประจำโรงเรียนคือพระเกี้ยวน้อย โดยเด็กมัธยมปลายจะได้ประดับพระเกี้ยว ซึ่งผู้ชายจะใช้พระเกี้ยวทอง ผู้หญิงจะใช้พระเกี้ยวเงิน สีประจำคณะมีด้วยกัน 5 คณะ และต่อมาผู้บริหารได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี"

ในปี พ.ศ. 2552 ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.อ.พ.น"

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รายชื่อผู้อำนวยการ
1. ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์
2. นายชุมพล คำดา
3. นายถวิล บุญภักดี
4. นายบุญยืน กนกลาวัณย์
5. นายวิศรุต สนธิชัย
6. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
7. นายสน ศรีบุญเรือง
8. นายทรงวิทย์ นิลเทียน
9. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
10. นายนรากร ไหลหรั่ง
11.นายโชคดี วิหคเหิร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′53″N 100°26′36″E / 13.84802°N 100.4433°E / 13.84802; 100.4433