โรงเรียนแก่งคอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแก่งคอย
Kaengkhoi School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก่งคอย
ที่ตั้ง
Map
28 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ค.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญวิชชา วรํ ธนํ โหติ
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
สถาปนาพ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1006190201 (ใหม่)
06190201 (เก่า)
ผู้อำนวยการนายดุลชิตร์ มงคล
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี██████ สีเขียว-สีเหลือง
เพลงเพลงประจำโรงเรียนแก่งคอย
เว็บไซต์http://www.kaengkhoi.ac.th

โรงเรียนแก่งคอย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแก่งคอย[1]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแก่งคอย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 โดยอาศัยวัดแก่งคอยเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมีนายฉ่ำ ทองคำ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งต่อมาได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่จากพระพายัพพิริยกิจให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมวิสามัญศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนในปีเดียวกัน[1]

ในปี พ.ศ. 2497 พระพายัพพิริยกิจได้ยกที่ดินจำนวน 22 ไร่ 2 งาน บริเวณจุดตัดของถนนสุดบรรทัด และถนนอุไรรัตน์ ซึ่งเป็นที่ดินของพระพายัพพิริยกิจรวมกับที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชน และเงินบริจาคจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งโรงเรียนและก่อสร้างอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา มีสถานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ อยู่ในความอุปการะของสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี[1]

ในปี พ.ศ. 2509 จังหวัดสระบุรีและกรมวิสามัญศึกษาได้รวมกิจการของโรงเรียนแก่งคอยและโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา และย้ายมายังสถานที่เรียนของโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา และใช้ชื่อว่า โรงเรียนแก่งคอย มีสถานะเป็นโรงเรียนรัฐบาลและเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแก่งคอย[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
หลวงพ่ออุดมมงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียนแก่งคอย
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
  • มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง จังหวัดสระบุรี
  • ห่วงวงกลม หมายถึง ความสามัคคี
  • รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
  • อักษร ก ค หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียน
 • คติพจน์ วิชชา วรํ ธนํ โหติ แปลว่า วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 • สีประจำโรงเรียน
  • ███ สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
  • ███ สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ความงาม
  • เขียว - เหลือง หมายถึง แหล่งของผู้ประพฤติในคุณธรรม ความดีเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของชีวิตและสังคม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หลวงพ่ออุดมมงคล
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียนแก่งคอย
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์[1]

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

พ.ศ. 2494 ตั้งโรงเรียน โดยอาศัยเรียนกับวัดแก่งคอย มีนายฉ่ำ ทองคำ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2494 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเปิดอาคารใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน

ในที่ดิน 6 ไร่ ซึ่งพระพายัพพิริยกิจ ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมวิสามัญศึกษา (อาคารหลังที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน พ.ศ. 2515)

พ.ศ. 2497 พระ พายัพพิริยกิจยกที่ดินให้ 12 ไร่ ติดถนนสุดบรรทัด และถนนอุไรรัตน์ ประชาชนบริจาคซื้อ อีกประมาณ 10 ไร่ 2 งาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม บริจาคหนึ่งแสนบาทจัดสร้างอาคารขนาด 8

ห้องเรียน แบบ ป. มาลากุล ใต้ถุนสูง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ซึ่งต่อมาใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา (โรงเรียนราษฎร์มูลนิธิ) ในความอุปการะของสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2505 พระ พายัพพิริยกิจเสนอที่ดินติดถนนอุไรรัตน์ เขตติดต่อทางรถไฟให้ 12 ไร่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินจำนวน 6 ไร่ ของโรงเรียนแก่งคอยเดิม กรมวิสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สองแสนบาท สมทบ แต่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ จึงคืนเงินให้กรมวิสามัญศึกษาไป
พ.ศ. 2509 จังหวัด ได้พิจารณากับกรมวิสามัญศึกษา เพื่อรวมกิจการระหว่างโรงเรียนแก่งคอย กับโรงเรียนแก่งคอย ประชาศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราฎร์) และได้ย้ายมาเรียนรวมกัน ที่อาคารของ โรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน โฉนดหมายเลขที่ 2665 , 612 และ 546 รวม 3 ใบ เก็บที่สรรพากร จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2511 กรม วิสามัญให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม แบบ2 (คมส.2) รุ่น 2 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู สถานเพาะชำ โรงฝึกงานการช่างเกษตร ห้องสมุด และอาคารเรียนชีวเกษตร
พ.ศ. 2512 สร้างอาคารคหกรรม บ้านพักภารโรง ห้องประชุมและโรงอาหาร
พ.ศ. 2513 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.) รุ่น 7
พ.ศ. 2514 สร้างบ้านพักครู อาคารอุตสาหกรรมศิลป์
พ.ศ. 2515 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนชั้นเอกผู้บริหารปรับขยาย จากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2516 ที่ดิน ของโรงเรียนจำนวน 22 ไร่ 2 งาน ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ทั้งหมด 19 รายการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม หมายเลข 39681
พ.ศ. 2517 ก่อตั้งสมาคมครู-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2517
พ.ศ. 2519 สร้างบ้านพักครู 2 หลัง และต่อเติมอาคารเรียน 216 จำนวน 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2522 ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2522 เขตการศึกษา 6
พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นแบบ 318 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2525 ได้งบพัฒนาจังหวัดจากผู้แทนราษฎร สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ.ศ. 2527 สร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2528 สร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2529 สร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2530 ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรรุ่นที่ 3 ของกรมวิชาการ
พ.ศ. 2532 สร้างหอประชุมเอนกประสงค์แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2535 สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย
พ.ศ. 2537 ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2536 เขตการศึกษา 6
พ.ศ. 2539 ได้ รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2538 เขตการศึกษา 6 ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่นจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลชมเชยในการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาดีเด่น เขตการศึกษา 6

พ.ศ. 2543 ร่วมกับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)เปิดสอนนักศึกษา

ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

พ.ศ. 2544 สร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากสมาคมครู-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย
พ.ศ. 2550 ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
พ.ศ. 2554 นายพชร จันทร์ศิริ ได้รับโล่เยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2555 -ได้ รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันชนะเลิศทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพประเภทเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- นายยุทธพงศ์ นิ่มดิษฐ์ ได้รับโล่เยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - นางสาวพรพิมล สดมี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2555 "อุบลราชธานีเกมส์" -ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียงที่เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2556 -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2556
พ.ศ. 2557 นางสาวจงจิตร ชมภูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ "การจัดสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้" ดีเด่นระดับภาค จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น จาก กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลโรงเรียนสีขาว ในระดับดี จาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2559 รางวัลบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัล SCQA โรงเรียนมาตราฐานสากล จาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนแก่งคอย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
พ.ศ. 2560 นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°35′21″N 100°59′42″E / 14.5892°N 100.995022°E / 14.5892; 100.995022