โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
SSWLOGO.png.jpg
ทนฺโตเสฏโฐ มนุสฺ เสสุ
(ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด)
ที่ตั้ง
เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนน (หนองบัวลำภู-วังสะพุง)
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย, 42130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisongkram Wittaya School
อักษรย่อ ศ.ส.ว / SSW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2514 (2514-04-01)

(47 ปี)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520475
จำนวนนักเรียน 2,634 คน ปีการศึกษา 2560[1]
สี          ม่วง-ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
อำลาซำแม่นาง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อักษรย่อ : ศ.ส.ว.; อังกฤษ: Srisongkram Wittaya School) เรียกย่อ ๆ ว่า ศรีสงคราม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนหลักของสหวิทยาเขตวังภูผา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง) กม.ที่ 117 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ 3 ของจังหวัดเลย รองจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประวัติ[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่า "ป่าซำแม่นาง" มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา[2] ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุมอบให้ กรมวิสามัญศึกษา (เดิมคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษา และปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นผู้ใช้สอย ส่วนงานราชการจังหวัดเลย ร่วมกับทางอำเภอวังสะพุง ได้รับมอบหมายดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อว่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตามชื่อหลวงศรีสงคราม เจ้าเมืองวังสะพุงท่านแรก โดยมีนายสุเมธ กัปโก ครูโท โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จังหวัดเลย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2514 ประเภทสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2519 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำการสอน และย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515นับจากวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514 ที่เป็นวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 40 ปี แล้ว จากภูเขารกร้างทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง มีแหล่งน้ำซับที่ไม่เคยเหือดแห้งนามว่า ซำแม่นาง แห่งนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ จวบจนปัจจุบันได้กลายเป็นอุทธยานการศึกษาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเลย ผลิตลูกศิษย์เข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่า[3]

ผู้อำนวยการสุเมธ กัปโก ได้นำพาคณะครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงในขณะนั้น ที่ทยอยเข้ามาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมลูกศิษย์และทุกสรรพกำลังที่มีในโรงเรียนและชุมชนในอำเภอวังสะพุง พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เจริญรุดหน้า พร้อมให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จากอาคารเรียนเพียงครึ่งหลังในปีแรก ได้เร่งรัดจนมีอาคารเรียนแบบถาวรถึง 4 หลัง มีอาคารชั่วคราว 6 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง หอประชุมใหญ่ หนึ่งหลัง และมีจำนวนนักเรียนมากถึง 2,000 คน ในระยะเวลาเพียง 10 ปี หลังการก่อตั้ง นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพการศึกษา เป็นการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมเพื่อต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้สืบไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยามีผลงานที่โดดเด่นทางด้านศิลปะจากการทุ่มเทของครูสังคม ทองมีและครูศิลปะในทีมงานทำให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแสดงผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่าแปดพันรางวัล ส่งผลให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างศูนย์ศิลปะเด็กแบบครบวงจรในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของโรงเรียน จากนั้นภูมิทัศน์ของโรงเรียนเปลี่ยนไป เมื่อมีศูนย์ศิลป์สิรินธรอันสวยงาม แทรกอยู่ในธรรมชาติของเงาไม้อันร่มรื่น ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเรื่อยมา

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอีกประการหนึ่ง นั่นคือการได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าสู่โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ที่เป็นโครงการเด่นทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้น จาการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมแบบไม่มีเงื่อนไขเข้าเป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ได้รับการตรวจเยี่ยม รับรอง จาก นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษายุคใหม่ ที่จะส่งผลดีมายังนักเรียนทุกคน

การพัฒนาทางด้านการศึกษาใดๆก็ตามของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต คงไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ อาทิ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริษัทเอพีฮอนด้าและห้างหุ้นส่วนพัฒนชัยยนต์ – ปืน วิทูรย์กรุ๊บ จำกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลและตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บริษัทสยามมิชชิลิน มาเก็ตติ้ง แอนด์เซลล์ มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มูลนิธิสุรัตน์ เจียมจิตเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน มูลนิธิโคว้น่ำเซ้งเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน มูลนิธิโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเพื่อสวัสดิการครู และนักเรียน รวมทั้งชุมชนอำเภอวังสะพุงทั้งหมด

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โรงเรียนศรีสงครามวิทยาแห่งนี้ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้อง เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นที่ตั้งดังปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า "ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ" (ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด)

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง และหอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ 3 ของจังหวัดเลย รองจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และโรงเรียนเลยพิทยาคม

แผนการเรียน[แก้]

เข็มกลัด

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1 ห้อง
  • ห้องเรียนโครงการภาษาอังกฤษ 1 ห้อง
  • ห้งอเรียนธรรมดา 9 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 ห้อง
  • ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา 3 ห้อง
  • ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ศิลป์ 1 ห้อง

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุเมธ กัปโก พ.ศ. 2514 - 2529
2 นายสมหวัง คณิตประเสริฐ พ.ศ. 2529 - 2532
3 นายแพง ทองปลิว พ.ศ. 2532 - 2539
4 นายฉลอง บาลลา พ.ศ. 2535 - 2539
5 นายสุเทพ ทิพรส พ.ศ. 2539 - 2540
6 นายโยง จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2540 - 2543
7 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2543 - 2553
8 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2554 - 2556
9 นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2556 - 2561
10 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 ระดับทอง

3. โรงเรียนในฝันของอำเภอวังสะพุง ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ กระทรวงศึกษาธิการ

4. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง

5. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

6. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Eric) จังหวัดเลย

7. เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2

8. เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2517 - ปัจจุบัน

9. ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]