โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา)
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ห้องสอนฯ.png
คำขวัญ
เรียนดี มีความคิด นำชีวิตสู่ความมั่นคง
คติธรรม
อตฺตานํ นาติ วตฺเตยฺย
(เป็นคนไม่ควรลืมตน)
ไทย
1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi
อักษรย่อ ห.ศ. / H.S.
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2445 (โรงเรียนหลวง)

พ.ศ. 2453 (โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮ่องสอนศึกษา)
พ.ศ. 2457 (โรงเรียนห้องสอนศึกษา)

ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชทานนามโรงเรียน พ.ศ. 2457)
รหัส 58012001
จำนวนนักเรียน 1,343 คน
เพลง มาร์ชห้องสอน
เว็บไซต์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ไทใหญ่: Hongsonsuksa Shan.png) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รูปแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ศาลพระพรหมบริเวณอาคาร 2


โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษาเดิมเรียกกันว่า ”โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราว ปี พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียง ซึ่งใช้เป็นที่ขายข่าวสารเป็นสถานที่เรียนเนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายที่จะให้คนรูปหนังสือ จึงเกณฑ์เอาบรรดาลูกหลานข้าราชการมาทำการสอน รวม ๆ กันประมาณ 30 คน เป็นระดับประถมศึกษา

ต่อมาราว ปี พ.ศ. 2450 เกิดมีคนบ้าใช้ดาบไล่ฟันผู้คนแถวสี่แยกกลางเมือง ใกล้กับโรงเรียนหลวงบรรดาข้าราชการเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อลูกหลานจึงพากันเรียกร้องให้ย้ายโรงเรียนออกจากศาลากลางเวียงหรือขายข้าวสาร จึงย้ายไปทำการสอนที่วัดพระนอนหลังเก่าเป็น ที่ทำการสอน โดยสอนรวมกันทั้งประถมและมัธยม ตั้งแต่ ป.1 – ม.3

ครั้นถึง ปี พ.ศ. 2453 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น ประกอบกับที่วัดคับแคบ และนักเรียนเล่นกันเสียงดังรบกวนสมาธิของพระสงฆ์ จึงย้ายไปเปิดการสอนที่บริเวณหลังวัดจองคำซึ่งต่อมาใช้เป็นสถานที่ตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอนนั้นมีนักเรียนราว 100 กว่าคน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ม.1 – ม.6 โดยมี ขุนสุวรรณสิงหราช (พัฒน์สุวรรณสิงห์ราช) เป็น ครูใหญ่ในครั้งนั้นเรียกชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนแมฮ่องสอนศึกษา”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 บรรดาข้าราชการพ่อค้าและประชาชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดการก่อสร้างอาคารไม้ กว้าง 5 วา ยาว 11 วา 2 ศอก หลังคามุงด้วยใบตองตึง (ต้นตองตึงเป็นไม้ยืนต้น ใบมีขนาดใหญ่ใบสดใช้ห่ออาหาร ใบแห้งนำมาผ่านกระบวนการตามภูมิปัญญาชาวบ้านเอามาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคากันแดดกันฝนได้ใช้ได้ราว 4 – 5 ปี ปัจจุบันยังใช้กันอยู่) พร้อมกับได้ดำเนินการ ประสานงานผ่านสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพขอพระราชทานนามโรงเรียนเพื่อถวายพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศส่วนกุศลถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง “สมเด็จพระปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานนามว่า “โรงเรียนห้องสอนศึกษา” เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2457 และได้มีพิธีการเฉลิมฉลอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ในวโรกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ขององค์สมเด็จพระปิยมหาราช

ปี พ.ศ. 2474 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองคำ มาตั้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีการสร้างอาคารอย่างถาวร มีนักเรียนราว 200 คน มี ครูใหญ่ ชื่อ นายจันทร์แก้ว ทองเขียวปี พ.ศ. 2482 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้กับทางราชการเพื่อจัดตั้งสุขาภิบาลใช้เป็น สถานที่ให้การรักษาพยาบาลแก่คนทั่วไป ย้ายโรงเรียนไปตั้งหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณกลางสนามบินปัจจุบัน ในสมัยนั้นเป็นทุ่งนา

ปี พ.ศ. 2486 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ย้ายจากกลางสนามบินไปตั้งอยู่ด้านข้าง ทางทิศใต้ของสนามบินเพราะการอยู่กลางทุ่งนาเกรงจะได้รับอันตรายจากการทิ้งระเบิดของข้าศึก อาคารหลักเป็นอาคาร 2 ชั้น มีนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวน 200 คน ครูใหญ่คือนายนิยม คำนวณมาสก

ปี พ.ศ. 2487 เกิดสงครามหนักขึ้น มีเครื่องบิน มาทิ้งระเบิดอยู่เนือง ๆ เกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงได้ย้ายโรงเรียนไปเรียนใต้ถุนวัดก้ำก่อ เป็นการชั่วคราว

ปี พ.ศ. 2488 สงครามเริ่มสงบ จึงย้ายกลับมาที่เดิม คือที่ข้างสนามบิน ตอนนี้จำนวนนักเรียนมีมากขึ้นและปีนี้เริ่มลงมือทำการก่อสร้างสนามบินในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการย้ายโรงเรียนจากข้างสนามบินด้านทิศใต้ ไปอยู่ร่วมกันภายในบริเวณโรงเรียนการช่างแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของสนามบิน (ปัจจุบันนี้ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ทั้งนี้เนื่องจากที่เดิมพื้นที่แคบและมีเครื่องบินขึ้นลง รบกวนสมาธิในการเรียนเกรงว่าจะมีอันตรายต่อนักเรียนซึ่งมีจำนวน 400 คน ครู จำนวน 20 คน อาคารแห่งใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียนเปิดสอนชั้น ม.ศ.1-ม.ศ.5 เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลการที่จะเป็นเมืองเปิดโดยการทำถนนติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงนั้นทำได้ลำบากและใช้เวลานาน รัฐบาลให้มีการปรับปรุงสนามบินขยายทั้งความกว้าง จึงเสมือนว่าเป็นกำแพงขวางกั้นระหว่างตัวเมืองกับโรงเรียน ครูและนักเรียนต้องเดินทางข้ามผ่านสนามบินเพื่อมาโรงเรียนและกลับบ้าน

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 ได้รายงานปัญหาและดำเนินการของบประมาณจากรัฐบาล เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ รัฐบาลโดยกรมสามัญศึกษารับทราบปัญหา ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ คือสถานที่ปัจจุบันก่อสร้างอาคาร (อาคารในปัจจุบัน) ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2515 ในปี พ.ศ. 2516 อาคารสร้างเสร็จเรียบร้อย (อาคาร 1) จึงได้ทำการย้ายโรงเรียนจากข้างสนามบินมายัง ณ สถานที่ปัจจุบัน

พระประจำโรงเรียน บริเวณหน้าเสาธง

สัญลักษณ์[แก้]

ตราโรงเรียนเดิม ออกแบบโดยรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
ตราโรงเรียนในปัจจุบัน


ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนเดิม[แก้]
  • ช้าง - สัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกช้าง
  • พระธาตุ - พระธาตุดอยกองมู อันเป็นสิ่งเคารพสักการะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • รัศมี - สัญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญา
ตราประจำโรงเรียนในปัจจุบัน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • ██ สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์
  • ██ สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนห้องสอนศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ขุนสุวรรณสิงหราช (พัฒน์ สุวรรณสิงหราช) พ.ศ. 2443-2463
2 ขุนพิสิฐดรุณการ (ระเบียบ รัตนชาลี) พ.ศ. 2463-2466
3 นายวารินทร์ สุนทรวัฒน์ พ.ศ. 2466-2468
4 ขุนโกศลเศรษฐ์ (นวล ทะมิชาติ) พ.ศ. 2468-2474
5 นายจันทร์แก้ว ทองเขียว พ.ศ. 2474-2483
6 นายจีระ นิลกุล พ.ศ. 2483-2485
7 นายนิยม คำนวณมาสก พ.ศ. 2485-2489
8 นายเฉลิม ถาวรเวช พ.ศ. 2489-2490
9 นายบุญเชียร ศุภจิตร พ.ศ. 2491-2494
10 นายสวัสดิ์ สุคนธา พ.ศ. 2494-2495
11 นายกู้เกียรติ สุริยกุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2495-2502
12 นายแก้ว ทองเขียว พ.ศ. 2502-2506
13 นายสวัสดิ์ สุคนธา พ.ศ. 2506-2510
14 นายสมเพ็ชร นาวิกวาณิชย์ พ.ศ. 2510-2529
15 นายนิคม เจริญศรี (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2529-2533
16 นายพายัพ ภาพพริ้ง (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2533-2535
17 นายเกษม พันธุรัตน์ (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2535-2536
18 นายสมพร ชวฤทธิ์ (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. 2536-2542
19 นายสุรเดช พหลโยธิน พ.ศ. 2542-2542
20 นายสุรัตน์ สังข์สุข พ.ศ. 2542-2547
21 นายวิชัย จิตสว่าง (รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2547-2547
22 นายเจริญไชย ไชย์วงศ์ (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2547-2551
23 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข พ.ศ. 2551-2554
24 นายวิเชียร ชูเกียรติ พ.ศ. 2554-2555
25 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี พ.ศ. 2555-2557
26 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°47′30″N 98°59′19″E / 18.79167°N 98.98861°E / 18.79167; 98.98861