รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (หญิง)

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476

[1]

[2]

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (หญิง)

พ.ศ. 2432

25 มีนาคม พ.ศ. 2449

[3]

[4]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลพายัพ

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ

น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (ชาย)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน (หญิง)

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2450

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468

[5]

[6]

พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2479

21 กันยายน พ.ศ. 2501

[7]

ยุบรวมกับโรงเรียนพะเยา "พะเยาพิทยาคม" เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2513 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม"

แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ชาย)

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (หญิง)

พ.ศ. 2444

พ.ศ. 2464

[8] อดีตโรงเรียนประจำมณฑลมหาราษฎร์

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลมหาราษฎร์

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา พ.ศ. 2445


[9]ไม่พบข้อมูลโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด

ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนลำปางกัลยาณี (หญิง)

พ.ศ. 2441

พ.ศ. 2458

[10]

[11]

ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร (ชาย)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ (หญิง)

พ.ศ. 2447

พ.ศ. 2484

[12]

[13]

อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (ชาย)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (หญิง)

พ.ศ. 2452

พ.ศ. 2463

[14]

[15]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (ชาย)

โรงเรียนอนุกูลนารี (หญิง)

พ.ศ. 2456


[16]
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ชาย)

โรงเรียนกัลยาณวัตร (หญิง)

พ.ศ. 2440

9 สิงหาคม พ.ศ. 2463

[17]

[18]

- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่มีหลักฐานการก่อตั้งที่แน่ชัด ทราบข้อมูลเพียงว่าตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2440 ฉะนั้น จึงนับวันสถาปนาเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนแทน แต่การนับครบรอบปีการก่อตั้งยังยึดที่ปีก่อตั้ง พ.ศ. 2440 ดังเดิม

- โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมถือเอาวันสถาปนาโรงเรียนเป็นวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นวันย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีตำบลพระลับ (สวนหลวง) ภายหลังจึงยึดวันสถาปนาโรงเรียนเป็นวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ซึ่งเป็นวันสถาปนาที่แท้จริงของโรงเรียน

ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ชาย)

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (หญิง)

25 ธันวาคม พ.ศ. 2442

25 มีนาคม พ.ศ. 2481

[19]

[20]


นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

โรงเรียนสตรีนครพนม (หญิง)

พ.ศ. 2452


[21]

ยุบรวมกับโรงเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2512

นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสุรนารีวิทยา (หญิง)

โรงเรียนบุญวัฒนา (สหศึกษา)

พ.ศ. 2442

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2468

3 มกราคม พ.ศ. 2516

[22]

[23]

[24]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครราชสีมา

ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย

บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2532

เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2554

เป็นโรงเรียนระดับตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 199 ต. นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เว็บไซต์ : http://nsp.ac.th

บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โรงเรียนศรีบุรีรัมย์ (หญิง)

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447

พ.ศ. 2481

[25] ยุบรวมกับโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2515 และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนผดุงนารี (หญิง)

พ.ศ. 2449

พ.ศ. 2469

[26]

[27]

มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร พ.ศ. 2491 [28] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี พ.ศ. 2525
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ. 2493 [29] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี พ.ศ. 2515
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสตรีศึกษา (หญิง)

พ.ศ. 2450

พ.ศ. 2456

[30]

[31]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลร้อยเอ็ด

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลร้อยเอ็ด

เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม (สหศึกษา)

โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย (อดีต ร.ร.ชายล้วน)
โรงเรียนวัฒนดรุณีจังหวัดเลย (อดีต ร.ร.หญิงล้วน)

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2482

ยุบรวมโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย และโรงเรียนวัฒนดรุณีจังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็น โรงเรียนเลยพิทยาคม
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสตรีสิริเกศ (หญิง)

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2455

พ.ศ. 2482

[32]

[33]

สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสตรีสกลรัตน์ (หญิง)

23 มกราคม พ.ศ. 2455

ยุบรวมกับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเมื่อปี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511

หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนสตรีหนองคาย "ปทุมเทพรังสรรค์" (หญิง)

พ.ศ. 2510 [34] ยุบรวมกับโรงเรียนหนองคาย "หนองคายวิทยาคาร" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี พ.ศ. 2536
อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ชาย)

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (หญิง)


โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

21 กันยายน พ.ศ. 2445

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2460

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

[35]

[36]

[37]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลอุดร

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุดร

เพื่อสดดีเกียรติยศ พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ชาย)

โรงเรียนนารีนุกูล (หญิง)

พ.ศ. 2440

พ.ศ. 2443

[38]

[39]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลอุบลราชธานี

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุบลราชธานี

อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2494 [40] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา" (หญิง)

พ.ศ. 2454

พ.ศ. 2469

[41]

ยุบรวมกับโรงเรียนกำแพงเพชร "วัชรราษฎร์วิทยาลัย" เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"

ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนสตรีชัยนาท "คณะราษฎร์บำรุง ๒" (หญิง)

พ.ศ. 2452ยุบรวมกับโรงเรียนชัยนาท "วิชัยบำรุงราษฎร์" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"

นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โรงเรียนศรีนครนายก (หญิง)

พ.ศ. 2459


[42]

ยุบรวมกับโรงเรียนนาครสำสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"

นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนราชินีบูรณะ (หญิง)

23 มกราคม พ.ศ. 2452

พ.ศ. 2457

[43]

[44]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครชัยศรี

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครชัยศรี

นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ (ชาย)

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (หญิง)

พ.ศ. 2448

พ.ศ. 2457

[45]

[46]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครสวรรค์

นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ( ชาย )

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ( หญิง )

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2451

25 มีนาคม พ.ศ. 2475


[47]

ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล (ชาย)

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (หญิง)

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453

28 มกราคม พ.ศ. 2478

[48]

[49]

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (หญิง)

พ.ศ. 2448

1 มิถุนายน พ.ศ. 2462


[50]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลอยุธยา

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา

พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โรงเรียนพิจิตรกัลยาณี (หญิง)

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475


ยุบรวมกับโรงเรียนพิจิตรวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม"

พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (หญิง)

พ.ศ. 2442

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466

[51]

[52]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก

เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (หญิง)

พ.ศ. 2444

พ.ศ. 2458

[53]

[54]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลเพชรบูรณ์

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีลพบุรี "ลวะศรี" (หญิง)

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2442

พ.ศ. 2463

[55]

[56]


ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ (ชาย)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (หญิง)

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426

พ.ศ. 2445

[57]

[58]

สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โรงเรียนถาวรานุกูล

พ.ศ. 2451

พ.ศ. 2462

[59]

[60]

สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ (หญิง) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย (สหศึกษา)

พ.ศ. 2457

พ.ศ. 2455

[61]

[62]

สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสหายหญิง (หญิง)

พ.ศ. 2445 [63]

ยุบรวมกับโรงเรียนสระบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"

สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี (หญิง)

พ.ศ. 2449

พ.ศ. 2452

[64]

ยุบรวมกับโรงเรียนสิงหวัฒนพาห เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"

สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนอุดมดรุณี (หญิง)

พ.ศ. 2441

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461

[65]

[66]

สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (ชาย)

โรงเรียนสงวนหญิง (หญิง)

9 ธันวาคม พ.ศ. 2441

พ.ศ. 2472

[67]


อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนสตรีอ่างทอง (หญิง)

พ.ศ. 2429

พ.ศ. 2482

[68]

[69]

อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อุทัยธานี (หญิง)

2 กันยายน พ.ศ. 2454

21 กันยายน พ.ศ. 2456


ยุบรวมกับโรงเรียนอุทัยทวีเวท เมื่อปี พ.ศ. 2515 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (ชาย)

โรงเรียนศรียานุสรณ์ (หญิง)

6 กันยายน พ.ศ. 2454

1 มกราคม พ.ศ. 2462

[70]

[71]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลจันทบุรี

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา (ชาย)

โรงเรียนดัดดรุณี (หญิง)

20 มิถุนายน พ.ศ. 2435

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458

[72]

[73]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลปราจีน

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปราจีน

ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชาย)

โรงเรียนชลกันยานุกูล (หญิง)

พ.ศ. 2411

พ.ศ. 2458


[74]

ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ (ชาย)

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ (หญิง)

14 มกราคม พ.ศ. 2442

11 มิถุนายน พ.ศ. 2479

[75]

[76]

ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ชาย)

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี (หญิง)

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456


[77]


ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนสตรีระยอง "บุญศิริบำเพ็ญ" (หญิง)

พ.ศ. 2442

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463

[78] ยุบรวมกับโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 [79] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี (ชาย -หญิง) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2447
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม (ชาย)

โรงเรียนผดุงปัญญา (หญิง)

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443

9 กันยายน พ.ศ. 2466

ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" (หญิง)

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457

พ.ศ. 2485

[80]

ยุบรวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513

เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (ชาย)

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (หญิง)

พ.ศ. 2439

1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

[81]

[82]

ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (ชาย)

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (หญิง)

พ.ศ. 2429

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470

[83]

[84]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลราชบุรี

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (ชาย)

โรงเรียนสตรีกระบี่ (หญิง)

พ.ศ. 2452


[85]

ยุบรวมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเมื่อปี พ.ศ. 2513

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย (ชาย)

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (หญิง)

พ.ศ. 2440


[86]


อดีตโรงเรียนประจำมณฑลชุมพร

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลชุมพร

ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ (ชาย)

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (หญิง)

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479


[87]

นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ชาย)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (หญิง)

1 เมษายน พ.ศ. 2441

1 มิถุนายน พ.ศ. 2461


[88]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครศรีธรรมราช

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครศรีธรรมราช

นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส (ชาย)

โรงเรียนนราสิกขาลัย (หญิง)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2456

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2483

[89]

[90]

ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (ชาย)

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล (หญิง)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2457

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2465

[91]

[92]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลปัตตานี

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปัตตานี

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (ชาย)

โรงเรียนสตรีพังงา (หญิง)

[93]


พัทลุง โรงเรียนพัทลุง (ชาย)

โรงเรียนสตรีพัทลุง (หญิง)

1 เมษายน พ.ศ. 2448

พ.ศ. 2474

[94]


ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสตรีภูเก็ต (หญิง)

พ.ศ. 2440

29 เมษายน พ.ศ. 2452

[95]

[96]

อดีตโรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต

อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต

ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา (ชาย)

โรงเรียนสตรียะลา (หญิง)

พ.ศ. 2452

17 เมษายน พ.ศ. 2469

[97]

[98]

ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (ชาย)

โรงเรียนสตรีระนอง (หญิง)

พ.ศ. 2449


[99]


สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ชาย)

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (หญิง)

27 ตุลาคม พ.ศ. 2439

พ.ศ. 2449


[100]

สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล (หญิง)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2453

พ.ศ. 2484

[101]

ยุบรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดสตูลเมื่อปี พ.ศ. 2491

สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ชาย)

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (หญิง)

พ.ศ. 2450

5 ตุลาคม พ.ศ. 2482

[102]

[103]

อดีต[แก้]

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง อ้างอิง หมายเหตุ
พระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ชาย)

โรงเรียนสตรีวิทยา (หญิง)

8 มีนาคม พ.ศ. 2425

3 สิงหาคม พ.ศ. 2443

[104]

[105]

ธนบุรี โรงเรียนทวีธาภิเศก (ชาย)

โรงเรียนศึกษานารี (หญิง)

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2438

25 มิถุนายน พ.ศ. 2453

[106]

[107]

มีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (ชาย)

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (หญิง)

พ.ศ. 2454

30 มกราคม พ.ศ. 2467

[108]

[109]

ธัญบุรี โรงเรียนธัญบุรี (ชาย)

โรงเรียนธัญรัตน์ (หญิง)

7 เมษายน พ.ศ. 2492

7 มิถุนายน พ.ศ. 2499

[110]

[111]

พระประแดง โรงเรียนวัดทรงธรรม (ชาย)

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (หญิง)

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2475

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2482

[112]

[113]

กระบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 [114] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2469
ตะกั่วป่า โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พ.ศ. 2443 [115] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2474
สวรรคโลก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

โรงเรียนสตรีสวรรคโลก "อนันตนารี" (หญิง)

พ.ศ. 2438

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465

[116]

ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรควิทยา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"

หล่มศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนสตรีหล่มสัก "สตรีวิทยา" (หญิง)

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2444

พ.ศ. 2461

[117]

ยุบรวมกับโรงเรียนหล่มสัก “ศักดิ์วิทยาคาร” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม"

หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา

โรงเรียนสตรีหลังสวน "อนุกูลสตรี" (หญิง)

พ.ศ. 2442

พ.ศ. 2456

[118]

ยุบรวมกับโรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา"

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1]. (7 พฤษภาคม 2552).
 2. ประวัติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 3. ประวัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 4. ประวัติโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 5. ประวัติโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 6. ประวัติโรงเรียนสตรีศรีน่าน
 7. ประวัติโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 8. ประวัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 9. ประวัติโรงเรียนห้องสอนศึกษา
 10. ประวัติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 11. ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี
 12. ประวัติโรงเรียนจักรคำคณาทร
 13. ประวัติโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 14. ประวัติโรงเรียนอุตรดิตถ์
 15. ประวัติโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 16. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์. (ม.ป.ป.). ประวัติโรงเรียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kalasinpit.ac.th/prawat.htm. (เข้าถึงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2551).
 17. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น. (ม.ป.ป.). ประวัติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kkw.ac.th/kkwweb/his_kkw/kkw_history.htm. (เข้าถึงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2551).
 18. ประวัติโรงเรียนกัลยาณวัตร
 19. ประวัติโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 20. ประวัติโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 21. ประวัติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 22. ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 23. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 24. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปโรงเรียนบุญวัฒนา
 25. ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 26. ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม
 27. ประวัติโรงเรียนผดุงนารี
 28. ประวัติโรงเรียนมุกดาหาร
 29. ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 30. ประวัติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 31. ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา
 32. ประวัติโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 33. ประวัติโรงเรียนสตรีสิริเกศ
 34. ประวัติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 35. ประวัติโรงเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 36. ประวัติโรงเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 37. ประวัติโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 38. ประวัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 39. ประวัติโรงเรียนนารีนุกูล
 40. ประวัติโรงเรียนอำนาจเจริญ
 41. ประวัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 42. ประวัติโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 43. ประวัติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 44. ประวัติโรงเรียนราชินีบูรณะ
 45. ประวัติโรงเรียนนครสวรรค์
 46. ประวัติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 47. ประวัติโรงเรียนสตรีนนทบุรี
 48. ประวัติโรงเรียนปทุมวิไล
 49. ประวัติโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 50. ประวัติโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 51. ประวัติโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 52. ประวัติโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 53. ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาคม
 54. ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 55. ประวัติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 56. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 57. ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ
 58. ประวัติโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 59. ประวัติโรงเรียนศรัทธาสมุทร
 60. ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล
 61. ประวัติโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 62. ประวัติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 63. ประวัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 64. ประวัติโรงเรียนสิงห์บุรี
 65. ประวัติโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 66. ประวัติโรงเรียนอุดมดรุณี
 67. ประวัติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 68. ประวัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 69. ประวัติโรงเรียนสตรีอ่างทอง
 70. ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 71. ประวัติโรงเรียนศรียานุสรณ์
 72. ประวัติโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 73. ประวัติโรงเรียนดัดดรุณี
 74. ประวัติโรงเรียนชลกันยานุกูล
 75. ประวัติโรงเรียนตราษตระการคุณ
 76. ประวัติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
 77. ประวัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
 78. ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคม
 79. ประวัติโรงเรียนสระแก้ว
 80. ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 81. ประวัติโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 82. ประวัติโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 83. ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 84. ประวัติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 85. ประวัติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 86. ประวัติโรงเรียนศรียาภัย
 87. ประวัติโรงเรียนสภาราชินี
 88. ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 89. ประวัติโรงเรียนนราธิวาส
 90. ประวัติโรงเรียนนราสิกขาลัย
 91. เว็บโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 92. เว็บโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 93. ประวัติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 94. ประวัติโรงเรียนพัทลุง
 95. ประวัติโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 96. ประวัติโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 97. ประวัติโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 98. ประวัติโรงเรียนสตรียะลา
 99. ประวัติโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 100. ประวัติโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 101. ประวัติโรงเรียนสตูลวิทยา
 102. ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 103. ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 104. ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 105. ประวัติโรงเรียนสตรีวิทยา
 106. ประวัติโรงเรียนทวีธาภิเศก
 107. ประวัติโรงเรียนศึกษานารี
 108. ประวัติโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 109. ประวัติโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 110. ประวัติโรงเรียนธัญบุรี
 111. ประวัติโรงเรียนธัญรัตน์
 112. ประวัติโรงเรียนวัดทรงธรรม
 113. ประวัติโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 114. ประวัติโรงเรียนกบินทร์บุรี
 115. ประวัติโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
 116. ประวัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 117. ประวัติโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม
 118. ประวัติโรงเรียนสวนศรีวิทยา