กรมควบคุมโรค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control
ตรากรมควบคุมโรค.png
ตรากรมควบคุมโรค
ที่ทำการ
88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
งบประมาณ 3,899.8404 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข, อธิบดี
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก, รองอธิบดี
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล, รองอธิบดี
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
http://www.ddc.moph.go.th

กรมควบคุมโรค เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการนำวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคทั้งในประเทศและในประเทศส่วนภูมิภาค การทำงานของกรมควบคุมโรคถูกระบุไว้อย่างชัดเจนและมีนโยบายการทำงานที่แน่ชัด ภารกิจหลักของกรมคือการควบคุมโรคและสิ่งอื่นใดที่เป็นภัยต่อสุขภาพโดยจะกระทำทั้งด้านเชิงรับและเชิงรุกซึ่งจะกระทำร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับในเรื่องของงบประมาณ กรมได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรต่างชาติมากมายหลายองค์กรรวมไปถึงองค์กระที่ไม่แสวงผลกำไรของบิล เกตส์และ องค์การอนามัยโลก

กรมควบคุมโรคมีการแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 22 หน่วยงาน ในส่วนกลาง (โดยแบ่งออกเป็น 6 กองบริหาร 14 สำนักวิชาการ 2 สถาบัน ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย)และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค ยังมีบทบาทสำคัญสำหรับโรคอุบัติใหม่ โดยกรมมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเฝ้าระวังโรคภัยและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ นอกจากนี้ กรมยังมีบทบาทหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์[2]และการสูบบุหรี่[3]

สถานที่ตั้ง[แก้]

กรมควบคุมโรค มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

อ้างอิง[แก้]