โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สุโขทัยวิทย์.jpg
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
(ความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข)
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย, 64000 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sukhothai Wittayakom School
อักษรย่อ ส.ท.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แบบสหศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
สถาปนา พ.ศ. 2441
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา สุโขทัย
รหัส 1064620359
ผู้อำนวยการ ดร.สมพร สุขอร่าม
จำนวนนักเรียน 2,820 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

สี          ม่วง-ขาว
เพลง มาร์ช สุโขทัยวิทยาคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล
เว็บไซต์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อักษรย่อ : ส.ท.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดในสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สพม.38) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2441 บริเวณเหนือวัดราชธานี รับนักเรียนสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2448 ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณหลังตลาดธานี หรือบริเวณสนามเด็กเล่น เชิงสะพานพระร่วง วันที่ 26 สิงหาคม 2472 ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณใต้วัดไทยชุมพล โดยย้ายเฉพาะนักเรียนชายไป ส่วนที่เดิมให้เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุโขทัย คือ โรงเรียนอุดมดรุณีในปัจจุบัน ส่วนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และต่อมาได้ขยายเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2506[2]

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส่วนบริเวณใต้วัดไทยชุมพลยกให้โรงเรียนอุดมดรุณี เมื่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้พัฒนาขึ้น สามารถช่วยเปิดสถาบันการศึกษาให้แก่จังหวัดสุโขทัย คือ 1. พ.ศ. 2500 ก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยโรงเรียนให้ใช้อาคารสถานที่จนกระทั่งวิทยาลัยพลศึกษาสร้างเสร็จ และย้ายออกจากโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2523 2. พ.ศ. 2523 ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ใช้อาคารสถานที่ จนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสร้างเสร็จ จึงย้ายออกไปจากโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2525 3. พ.ศ. 2525 เปิดโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ณ ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัย โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปัจจุบันคือโรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการส่วนราชการตลอดจนชุมชน ที่สำคัญคือ

1. พ.ศ. 2523 เป็นศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อบริการจำหน่ายใบสมัคร การสอนเสริม การประชาสัมพันธ์ การสอบไล่ การสอบซ่อม

2. พ.ศ. 2523 เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

3. โรงเรียนได้ให้บริการแก่ชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ในเรื่องของอาคารสถานที่ เช่น การแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้าช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนหรือส่วนราชการอื่นขอความอนุเคราะห์มา

เมื่อพ.ศ. 2514โรงเรียนได้สร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไว้ที่ด้านหน้าของทางเข้าโรงเรียนซึ่งพระบรมรูปของพระองค์ได้เป็นที่เคารพสักการะของครูอาจารย์ นักเรียนและชาวจังหวัดสุโขทัยมาจนทุกวันนี้และทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างถูกต้องตามประเพณีเป็น ประจำทุกปี

หลักสูตร[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน English Program
 • แผนการเรียน ภาษาจีน
 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา(โครงการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์-กีฬาและศิลป์-กีฬา)

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน English Program
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียน ภาษาจีน
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา(โครงการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์-กีฬาและศิลป์-กีฬา)

อ้างอิง[แก้]