วันขึ้นปีใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม

อนึ่ง เทศกาลปีใหม่ อาจหมายถึงวันที่นับจากวันหยุดวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อน จนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม สำหรับชาวคริสต์จะหยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ รวม 8 วัน

ประวัติ[แก้]

วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี

ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน

เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน

วันที่ 21 มีนาคมตามปีปฏิทินของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกพอดี เรียกว่า วสันตวิษุวัต

แต่ในปี ค.ศ. 1582 (เทียบเท่า พ.ศ. 2125) วสันตวิษุวัติ กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม แทนที่จะเป็นวันที่ 21 มีนาคม ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1582 แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะปีดังกล่าว) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรโกเรียน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา

วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินอื่น ๆ[แก้]

สถิติอุบัติเหตุวันปีใหม่[แก้]

ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้ประสบอุบัติเหตุ (คน)
เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม
ปี 2550
28 ธ.ค. 49 - 3 ม.ค. 50 4,456 449 4,943 5,392
เฉลี่ยต่อวัน 637 64 706 770
ปี 2551
28 ธ.ค. 50 - 3 ม.ค. 51 4,475 401 4,903 5,304
เฉลี่ยต่อวัน 639 57 700 758
ปี 2552
30 ธ.ค. 51 - 5 ม.ค. 52 3,824 367 4,107 4,474
เฉลี่ยต่อวัน 546 52 587 639
ปี 2553
29 ธ.ค. 52 - 4 ม.ค. 53 3,534 347 3,827 4,174
เฉลี่ยต่อวัน 505 50 547 596
ปี 2554
30 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 3,497 358 3,750 4,108
เฉลี่ยต่อวัน 500 51 536 587
ปี 2555
29 ธ.ค. 54 - 4 ม.ค. 55 3,093 321 3,375 3,696
เฉลี่ยต่อวัน 442 46 482 528
ปี 2556
27 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 3,176 365 3,329 3,694
เฉลี่ยต่อวัน
ปี 2557
27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 3,174 366 3,345 3,711
เฉลี่ยต่อวัน

[1][2][3]

อ้างอิง[แก้]