รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Lanchakon (1950, p. 67a).svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ทรงศักดิ์ ทองศรี

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นริศ ขำนุรักษ์
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
สถาปนาพ.ศ. 2480

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
3
(1)
Lanchakon - 026.jpg ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 13 มกราคม พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
1
(3)
Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(2)
Lanchakon - 026.jpg ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5 หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(3)
Lanchakon - 026.jpg ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
1
(4)
Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6 Lanchakon - 026.jpg นายทอง กันทาธรรม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
7 อรรถการีย์นิพนธ์.jpg ศาสตราจารย์ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
8 Ha Sombatsiri.jpg พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9 Chamlong Sawat-Chuto.jpg พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
10
(1,2)
เลียง ไชยกาล.jpg นายเลียง ไชยกาล 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
11 บัญญัติ เทพหัสดิน.jpg พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12 Songkran Udomsit.jpg พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2494
13
(1)
เผ่า ศรียานนท์.jpg พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
14
(1)
สส-เดชประดิยุทธ.jpg พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
15 ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
13
(2)
เผ่า ศรียานนท์.jpg พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
14
(2)
สส-เดชประดิยุทธ.jpg พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16 ประภาส จารุเสถียร.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
17 Lanchakon - 026.jpg พันเอก [[หลวงบุรกรรมโกวิท

(ล้อม บุรกรรมโกวิท)]]

31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
สส2-กำปั่น.jpg พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
ทวี แรงขำ.jpg ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(2)
สส2-กำปั่น.jpg พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2,3)
ทวี แรงขำ.jpg ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20 ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2469.jpg พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506
19
(4)
ทวี แรงขำ.jpg ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายถวิล สุนทรศารทูล 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
21
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายถวิล สุนทรศารทูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายพ่วง สุวรรณรัฐ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23 Malai Huwanan.jpg ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันทน์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
24
(1)
Lanchakon - 026.jpg พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
22
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายพ่วง สุวรรณรัฐ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
25 ประจวบ สุนทรางกูร 2502.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24
(2)
Lanchakon - 026.jpg พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
26 Lanchakon - 026.jpg นายเทียน อัชกุล 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
27 ธรรมนูญ เทียนเงิน.jpg นายธรรมนูญ เทียนเงิน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28 Lanchakon - 026.jpg นายสมบุญ ศิริธร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
29 Lanchakon - 026.jpg นายสันติ์ เทพมณี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
30 บุญเลิศ เลิศปรีชา.jpg พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
31 Lanchakon - 026.jpg พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
32
(1)
ขุนทอง ภูผิวเดือน.jpg นายขุนทอง ภูผิวเดือน 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
33 Samak Sundaravej.JPG นายสมัคร สุนทรเวช 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
34 Lanchakon - 026.jpg นายสมบุญ ศิริธร 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
35 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์.jpg นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
32
(2)
ขุนทอง ภูผิวเดือน.jpg นายขุนทอง ภูผิวเดือน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
36 แผน ศริเวชชะพันธ์.jpg นายแผน สิริเวชชะพันธ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
37 Lanchakon - 026.jpg นายดาบชัย อัคราช 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
38 Lanchakon - 026.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
39 Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
40
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายดำริ น้อยมณี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
41 Lanchakon - 026.jpg นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
40
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายดำริ น้อยมณี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
42 ประเทือง กีรติบุตร.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ ประเทือง กีรติบุตร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
43 Lanchakon - 026.jpg พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
44 Narong Wongwan.png นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
45
(1)
Chaovat Sutlabha.jpg นายเชาว์วัศ สุดลาภา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
46 เกษม ศิริสัมพันธ์ ตอนวัยเรียน.jpg นายเกษม ศิริสัมพันธ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
47
(1,2)
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
48 Lanchakon - 026.jpg พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
49 Lanchakon - 026.jpg นายวิเชียร เวชสวรรค์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
50 โกศล ไกรฤกษ์.jpg นายโกศล ไกรฤกษ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
51 Lanchakon - 026.jpg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
52
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายวีระ มุสิกพงศ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
53
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายเฉลียว วัชรพุกก์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
54 โอภาส พลศิลป.jpg นายโอภาส พลศิลป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 15 มกราคม พ.ศ. 2529
55
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
52
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
56 สุขุม เลาวัณย์ศิริ.jpg นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
55
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
53
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายเฉลียว วัชรพุกก์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
57
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
58 ไสว พัฒโน.jpg นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
59
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายเสนาะ เทียนทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
57
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายสันติ ชัยวิรัตนะ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
60 Trairong Suwankiri.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
61
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายวัฒนา อัศวเหม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
62 วสิษฐเดช.jpg พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
59
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายเสนาะ เทียนทอง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
63 Pinit chan.jpg นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
64 ปกิต พัฒนกุล.jpg นายปกิต พัฒนกุล 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
61
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายวัฒนา อัศวเหม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
65 อนันต์ กลินทะ.jpg พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
66 วิเชษฐ การุณยวนิช.gif พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวณิช 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
67 Lanchakon - 026.jpg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
68 วิโรจน์ เปาอินทร์ 2019.jpg พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
69 วีระ ปิตรชาติ.jpg นายวีระ ปิตรชาติ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
70
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายสุชาติ ตันเจริญ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
71
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายประภัตร โพธสุธน 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
72 Lanchakon - 026.jpg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
73 Lanchakon - 026.jpg นายเอนก สิทธิประศาสน์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
74 Lanchakon - 026.jpg นายเด่น โต๊ะมีนา 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
75 Suthas Ngernmuen.jpg นายสุทัศน์ เงินหมื่น 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
76
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
45
(2)
Chaovat Sutlabha.jpg นายเชาว์วัศ สุดลาภา 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
77 Lanchakon - 026.jpg นายอุดร ตันติสุนทร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
78 Wan Muhamad Noor Matha.jpg นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
79
(1)
Lanchakon - 026.jpg นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
70
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายสุชาติ ตันเจริญ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
80
(1)
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์.jpg นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
81
(1)
Sudarat Keyuraphan in 2019.png คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
82 Lanchakon - 026.jpg พลตรี ศรชัย มนตริวัต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
83 Lanchakon - 026.jpg นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
81
(2)
Sudarat Keyuraphan in 2019.png คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
84 Lanchakon - 026.jpg นายอาษา เมฆสวรรค์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
85 Lanchakon - 026.jpg นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
80
(2)
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์.jpg นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
79
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
86 Lanchakon - 026.jpg นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
87 Lanchakon - 026.jpg ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
88 Likit Te.jpg ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีรเวคิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(3)
Lanchakon - 026.jpg นายวัฒนา อัศวเหม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
71
(2)
Lanchakon - 026.jpg นายประภัตร โพธสุธน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
89 Lanchakon - 026.jpg นายพินิจ จารุสมบัติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
90 Sontaya Kunplome.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
91 Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
92 สมบัติ อุทัยสาง.jpg นายสมบัติ อุทัยสาง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
93 Lanchakon - 026.jpg นายประชา มาลีนนท์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
94 His1.jpg นายประมวล รุจนเสรี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
95 Lanchakon - 026.jpg นายสุธรรม แสงประทุม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
96 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช.jpg นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
97 Lanchakon - 026.jpg นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
98 บัญญัติ จันทน์เสนะ.jpg นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
99 ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ.jpg พลตำรวจเอก ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
100 Lanchakon - 026.jpg นายสุพล ฟองงาม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
101 สิทธิชัย โควสุรัตน์.jpg นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
102
(1)
ประสงค์ โฆษิตานนท์.jpg นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
103 Lanchakon - 026.jpg นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102
(2)
ประสงค์ โฆษิตานนท์.jpg นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
104 ถาวร เสนเนียม.jpg นายถาวร เสนเนียม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105
(1,2)
สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (15).jpg นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
14 มกราคม พ.ศ. 2554 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
106 ชูชาติ หาญสวัสดิ์.jpg นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
107 Lanchakon - 026.jpg นายฐานิสร์ เทียนทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
108 Lanchakon - 026.jpg พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
109 Lanchakon - 026.jpg นายประชา ประสพดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
110 Lanchakon - 026.jpg นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
111 Lanchakon - 026.jpg นายสุธี มากบุญ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
112 Lanchakon - 026.jpg นายนิพนธ์ บุญญามณี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5 กันยายน พ.ศ. 2565
113 Lanchakon - 026.jpg นายทรงศักดิ์ ทองศรี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
114 Narit Kumnurak 2019.jpg นายนริศ ขำนุรักษ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]