โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
Muangsamsip Amphawanwittaya School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.อ.ว.
คำขวัญศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
สถาปนา9 สิงหาคม 2519
สีม่วง-ขาว
เพลงมาร์ชอัมพวัน
เว็บไซต์http://www.amphawanwit.ac.th/

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอม่วงสามสิบ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,700 คน มีบุคลากรในสถานศึกษาประมาณ 65 คน และมีเนื้อที่ 151 ไร่ 68 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 800 เมตร โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

  • พ.ศ. 2516 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) โดยร่วมใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียน 70 คน มีครูอาจารย์จากหมวดการศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 3 คน มาทำการสอน นายสัมพันธ์ แก้วอ่อน รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2517 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2517 และยังคงร่วมใช้อาคารเรียนกับโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) เช่นเดิม มีนักเรียน 188 คน ครู-อาจารย์ 6 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงดำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2518 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง โดยใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุ (บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) จำนวน 151 ไร่ 68 ตารางวา มีนักเรียน 340 คน ครู-อาจารย์ 14 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก และงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนดงยางวิทยาคมนำไปปลูกสร้างเพื่อใช้สอย) บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง มีนักเรียน 12 ห้องเรียน นักเรียน 440 คน ครู-อาจารย์ 14 คน นักการภารโรง 2 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง (ปัจจุบันปรับปรุงใช้เป็นโรงอาหาร) มีจำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 496 คน ครู-อาจารย์ 25 คน นักการภารโรง 2 คน นายธำรงค์ แพรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  • ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปีการศึกษา ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) การก่อสร้างอาคารไอซีทีพระมงคลกิตติธาดา แล้วเสร็จ มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และขยายเครือข่าย (Network) จากอาคารไอซีทีไปยังอาคารเรียนถาวรอื่นๆด้วยสายไฟเบอร์ออพติกเมื่อปลายปีการศึกษา 2549 (ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน) ในปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน 1,762 คน ห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียน ครู 66 คน ครูพิเศษ 9 คน พนักงานราชการ 4 คน นักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2 คน คนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
  • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนได้รับรางวัลระบบต้านยาเสพติดจากสภากาชาดไทย โล่เกียรติคุณการสวนมนต์ทำนองสรภัญญะและการบรรยายธรรม จากกรมการศาสนา และได้รับรางวัลห้องน้ำห้องส้วมดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดของสภากาชาดไทย โรงเรียนได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายชลวิทย์ ธรรมานุชิต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
  • ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร
  • ปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สหวิทยาเขต ที่ 1 ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งทักษะทางวิชาการ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขัน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพ ทีมฟุตบอลหญิงยังได้รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]