วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Engineering
Rangsit University
สถาปนาพ.ศ. 2531
คณบดีรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ที่อยู่
อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีแดงเลือดหมู
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/engineer

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในชื่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลน เพื่อที่จะออกมารับใช้สังคมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกร ซึ่งนับว่ายังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ยกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ได้แก่วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง และการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และยังได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • โครงข่ายโทรคมนาคม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาเอก
  • วิศวกรรมโยธา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งที่มา[แก้]