สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Slri.png
ที่ทำการ
อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 มีนาคม พ.ศ. 2539
งบประมาณ 403.7029 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร, ผู้อำนวยการ
ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์, รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค
ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว, รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค
นายสำเริง ด้วงนิล, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ปฏิบัติการ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
นายเมธี โสภณ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร) และรักษาการหัวหน้าส่วนความปลอดภัย
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์
slri.or.th
เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)) เป็นองค์การมหาชนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สืบทอดจาก "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา[2]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2537 สภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 15 คน เพื่อร่างโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนของประเทศไทย กระทั่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการแสงสยาม และการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติขึ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 เป็นผลให้ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดซินโครตรอนแห่งชาติ ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[3]

อ้างอิง[แก้]