โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
KKRS logo.png
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาประดุจดั่งแก้ว)
640 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ไทย ประเทศไทย 62120

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khlongkhlung Ratrangsan School
อักษรย่อ ค.ส.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 14 เมษายน พ.ศ. 2514 (49 ปี)
รหัส 07620501
สี ███ ม่วง - ███ ขาว
เพลง เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
เว็บไซต์

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญา : ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาประดุจดั่งแก้ว)
 • คติพจน์ : ความรู้ สามัคคี มีวินัย
 • วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตราประจำโรงเรียน : อักษรย่อ ค.ส.ในวงกลม เหนืออักษรย่อมีคบเพลิงและรัศมี 19 แฉก ด้านล่างของอักษรย่อเป็นแพรแถบโค้งจารึกชื่อโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน : ม่วง-ขาว

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 640 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร บนเนื้อที่ 44 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือติดกับคลองวังหิน ด้านทิศตะวันตกติดกับถนนพหลโยธิน การจัดหาพื้นที่สร้างโรงเรียนนั้น นายโกศินทร์ จารุวัฒน์ ศึกษาธิการอำเภอคลองลุง ร่วมกับ นายเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช และประชาชนอำเภอคลองขลุง ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินมอบให้กรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 216 จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 3 หลัง ห้องน้ำ 1 หลัง ปีการศึกษาแรกรับนักเรียน 2 ห้อง เรียน จำนวน 90 คน ครู-อาจารย์ จำนวน 3 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารและสถานที่ทั้งหมด[แก้]

 1. อาคารเรียน 3 หลัง
 2. โรงฝึกงาน 3 หลัง
 3. หอประชุม
 4. วิหารพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 5. ศุนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ
 6. สนามฟุตบอล
 7. สนามฟุตซอล
 8. โรงอาหาร
 9. ห้องแนะแนว
 10. บ้านพักครูและนักการภารโรง

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 [อาคาร 2 ชั้น]

 • ชั้น 1 : ห้องพักครูสุขศึกษาฯ, ห้องพยาบาล, ห้องเรียนสุขศึกษา, ห้องเรียนภาษาไทย, ห้องพักครูภาษาไทย
 • ชั้น 2 : ห้องพักครูคณิตศาสตร์, ห้องเรียนคณิตศาสตร์

อาคาร 2 [อาคาร 2 ชั้น]

 • ชั้น1 : ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ชั้น2 : ห้องจริยธรรม, ห้องพักครูสังคมฯ, ธนาคารโรงเรียน, ห้องเรียนสังคมฯ, ห้องอาเซียน

อาคาร 3 [อาคาร 3 ชั้น]

 • ชั้น 1 : ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ, ห้องการเงินและพัสดุ, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องสมุดกลาง
 • ชั้น 2 : ห้องวิชาการ, ห้องทะเบียนและวัดผล, ห้องเกียรติยศ, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์, สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน
 • ชั้น 3 : ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

โรงฝึกงาน 1

 • ห้องดนตรี, ห้องงานประดิษฐ์

โรงฝึกงาน 2

 • ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ, ห้องงานช่าง

โรงฝึกงาน 3

 • ห้องนาฏศิลป์, ห้องศิลปะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์[แก้]

ที่ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายวราห์ มุสิกะปาน พ.ศ. 2514 - 2528
2 นายชะอำ มุสิกะพงษ์ พ.ศ. 2528 - 2537
3 นายวีระ เพ็งศิริ พ.ศ. 2537 - 2542
4 นายวิบูลย์ ตัณศลารักษ์ พ.ศ. 2542 - 2547
5 นายธารี ศิริพันธ์ พ.ศ. 2547 - 2553
6 นางกนกรัตน์ คงไทย พ.ศ. 2554 - 2556
7 นายหาญ หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2556 - 2561
8 นายมานิตย์ นาคเมือง ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]