ข้ามไปเนื้อหา

ลวรณ แสงสนิท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลวรณ แสงสนิท
ปลัดกระทรวงการคลัง
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รัฐมนตรีว่าการเศรษฐา ทวีสิน
พิชัย ชุณหวชิร
ก่อนหน้ากฤษฎา จีนะวิจารณะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 มีนาคม พ.ศ. 2510 (57 ปี)
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
บุพการี
ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลวรณ แสงสนิท (เกิด 27 มีนาคม พ.ศ. 2510) เป็นข้าราชการชาวไทย ปลัดกระทรวงการคลังของไทย อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต

ประวัติ[แก้]

นายลวรณ แสงสนิท มีชื่อเล่นว่า บั๊ด เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2510 ที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรชายคนที่ 2 จากทั้งหมด 3 คนของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กับคุณหญิงลักขณา แสงสนิท จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2532 และปริญญาโท M.S. (Economic Policy and Planning) Northeastern University, USA เมื่อปี 2534[1]

รับราชการ[แก้]

ในปี 2555 นายลวรณได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ในปีเดียวกันได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากนั้นในปี 2558 ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงิน ต่อมาในปี 2559 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ในปี 2561 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากนั้นในปี 2563 ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ต่อมาในปี 2565 ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

กระทั่งวันที่ 13 กันยายน 2566 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติเลือกนายลวรณให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่[2]แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ลาออกจากราชการมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จากนั้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายลวรณดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการโดยให้มีผลทันที[3]

ตำแหน่ง[แก้]

 • 19 สิงหาคม 2540 – รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง[4]
 • – รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 28 มกราคม 2558 – ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[5]
 • – ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • 1 ตุลาคม 2561 – ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[6]
 • 19 พฤศจิกายน 2562 – ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก[7]
 • 21 พฤษภาคม 2565 – อธิบดีกรมสรรพากร
 • 2 ตุลาคม 2566 – ปลัดกระทรวงการคลัง[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดประวัติ ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง คนที่ 19 ลูกชายอดีต ผบ.สส.
 2. ไม่ผลิกโผ ครม.เคาะตั้ง ลวรณ นั่งปลัดคลัง คนใหม่
 3. โปรดเกล้าฯ 'ลวรณ แสงสนิท' เป็นปลัดกระทรวงการคลัง เปิดประวัติ-การทำงาน
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 261/2540 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓๘, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข หน้า ๑๒, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐