รายชื่อปลัดกระทรวงการคลังของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปลัดกระทรวงการคลัง
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งเสริม วินิจฉัยกุล
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg เสริม วินิจฉัยกุล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
2 บุญมา วงศ์สวรรค์.jpg บุญมา วงศ์สวรรค์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2508 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สนั่น เกตุทัต 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
4 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg อำนวย วีรวรรณ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 12 ตุลาคม พ.ศ. 2520
5 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ชาญชัย ลี้ถาวร 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 30 กันยายน พ.ศ. 2525
6 พนัส สิมะเสถียร.jpg พนัส สิมะเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535
7 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg บัณฑิต บุณยะปานะ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
8 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg อรัญ ธรรมโน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
9 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
10 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ศุภชัย พิศิษฐวานิช 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2543
11 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สมใจนึก เองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2547
12 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ลาออกจากราชการ[1]
13 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการแทน
14 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
15 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
17 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg สมชัย สัจจพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
18 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg ประสงค์ พูนธเนศ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2563 [3]
18 Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg กฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]