ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552[1]
ก่อนหน้า นายสมใจนึก เองตระกูล
ถัดไป นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส นางดารารัตน์ ควัฒน์กุล
ศาสนา พุทธ

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง [2]

ประวัติ[แก้]

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุลเป็นบุตรของนายแก้ว และนางเฉลียว ควัฒน์กุล มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน โดย นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป้นคนที่ 3 ปัจจุบันสมรสกับนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน[3]

การศึกษา[แก้]

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2535 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (นักวิชาการภาษี 9) กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2539 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2539 ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 10)
 • พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 รองประธานคณะกรรมการการเงินและการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การพ้นจากตำแหน่งราชการ[แก้]

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายศุภรัตน์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร กรณีแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร เหตุเกิดสมัยปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544จึงมีมติให้ส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป จนกระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 อ.ก.พ.มีมติลงโทษไล่ออกนายศุภรัตน์ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ต่อมาได้มีการอุทธรณ์ส่งผลให้นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ไม่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ แต่เป็นการลาออกจากราชการโดยมีผลในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552[4]

ราชการพิเศษในอดีต[แก้]

 • ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประธานกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
 • กรรมการบริหารธนาคารรัตนสิน จำกัด
 • กรรมการบริหารองค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กรรมการบริหารบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/091/4.PDF
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-08-16. สืบค้นเมื่อ 2013-09-13.
 3. http://www.thairath.co.th/people/view/pol/862
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/091/4.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๕, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๘๕, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗