คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Economics,
Ramkhamhaeng University
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
ที่อยู่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สี  สีม่วง
เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิชาเศรษฐศาสตร์[1][2] โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2516 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[3]

ประวัติ[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2516 ตามราชกิจจานุเบกษา โดยใช้อาคารไม้สองชั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า "อาคาร BB" เป็นที่ทำการ (ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเก่า ในปีพ.ศ. 2519 ก่อนที่ทางคณะจะได้เสนอของบประมาณในการจัดตั้งอาคารหลังใหม่แปดชั้นในปีพ.ศ. 2540 และแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543[3]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

 • นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521
 • นายธรรมนูญ โสมารัตน์ พ.ศ. 2522-2526
 • นายปัญญา อุดมระติ พ.ศ. 2526-2528
 • นายพรชัย พัฒนบัณฑิต พ.ศ. 2528-2532
 • นางสาวสมจินตนา สีวาลี พ.ศ. 2532-2535
 • นายถวิล นิลใบ พ.ศ. 2536-2540
 • นายวันชัย ริมวิทยากร พ.ศ. 2536-2540
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2544-2548
 • นายวิรัช ธเนศวร พ.ศ. 2550-2554
 • นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล พ.ศ. 2555-2557
 • รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ พ.ศ. 2557-2562
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

[4] [5]

ปริญญาโท[แก้]

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

ปริญญาเอก[แก้]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

ศิษย์เก่า​ที่มี​ชื่อเสียง​[แก้]

หมวดหมู่:บุคคลจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ้างอิง[แก้]

 1. "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-17. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 2. "การจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-29. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 3. 3.0 3.1 "ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-06-17. สืบค้นเมื่อ 2010-07-03.
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2560 (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60 เป็นต้นไป)
 5. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/11/1453264486_10_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_59.pdf หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55-59)]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]