คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 แห่งราชอาณาจักรไทย
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2535
วันแต่งตั้ง 14 เมษายน​ พ.ศ. 2535
วันสิ้นสุด 10 มิถุนายน​ พ.ศ. 2535
(0 ปี 57 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคสามัคคีธรรม (79)
พรรคชาติไทย (74)
พรรคกิจสังคม (31)
พรรคประชากรไทย​ (7)
พรรคราษฎร (4)
พรรคฝ่ายค้าน พรรคความหวังใหม่ (72)
พรรคประชาธิปัตย์ (44)
พรรคพลังธรรม (41)
พรรคเอกภาพ (6)
พรรคปวงชนชาวไทย (1)
พรรคมวลชน (1)
ผู้นำฝ่ายค้าน ชวลิต ยงใจยุทธ
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48 ของไทย (7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)

พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร 7 เมษายน 2535 24 พฤษภาคม 2535 ลาออกจากตำแหน่ง ไม่สังกัดพรรคการเมือง
link=รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง{{{กระทรวง}}}ของไทย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม 2535 9 มิถุนายน 2535 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง
รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
นายมนตรี พงษ์พานิช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
นายสมัคร สุนทรเวช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg นายใหม่ ศิรินวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
LACMTA Circle L Line.svg นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
LACMTA Circle L Line.svg นายกร ทัพพะรังสี 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายสุชน ชามพูนท 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายวัฒนา อัศวเหม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคราษฎร
LACMTA Circle L Line.svg นายทินพันธุ์ นาคะตะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเอกสุจินดา คราประยูร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอกชัชชม กันหลง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg นายปองพล อดิเรกสาร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายสันติ ชัยวิรัตนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายยุทธ อังกินันทน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายเสนาะ เทียนทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นางพวงเล็ก บุญเชียง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 14 เมษายน 2535 26 พฤษภาคม 2535 ลาออก (ขณะรักษาการ) ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ ปิตรชาติ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุชาติ ตันเจริญ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายประภัตร โพธสุธน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle L Line.svg นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายเงิน บุญสุภา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายทวิช กลิ่นประทุม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย

การเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 48 ของไทย[แก้]

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังธรรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ ต่อมาพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

นายมีชัย ฤชุพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]