ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เฉพาะพระยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ต้องการอ้างอิงจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา
(เฉพาะพระยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ต้องการอ้างอิงจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา)
{{Infobox military person
| name = พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| allegiance = [[กองทัพบกไทย]], [[กองทัพเรือไทย]], [[กองทัพอากาศไทย]] และ [[กองอาสารักษาดินแดน]]
| serviceyears =
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Army.svg|size=23px}} พ.ศ. 2535–ปัจจุบัน
*[[ไฟล์:RTN OF-9 (Admiral).svg|15px]] พลเรือเอก
*[[ไฟล์:RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg|15px]] พลอากาศเอก
*[[ไฟล์:นายกองใหญ่.jpg|15px]] [[กองอาสารักษาดินแดน|นายกองใหญ่]]
}}
* พ.ศ. 2508 ร้อยตรี [[ทหารราบ|เหล่าทหารราบ]] เรือตรี [[พรรคนาวิน]] เรืออากาศตรี [[เหล่าทหารนักบิน]] และนายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] นายทหารพิเศษประจำ[[กองทัพเรือ]] และนายทหารพิเศษประจำ[[โรงเรียนนายเรืออากาศ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/098/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร]</ref>
* พ.ศ. 2547: นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/111/002.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ [พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]</ref>
* พ.ศ. 2548: นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์]] [[กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์]] และ[[กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00155190.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)]</ref>
*13 ตุลาคม พ.ศ. 2559: ตำรงตำแหน่งจอมทัพไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด2 มาตรา8]</ref> และ ตำรงพระยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ{{อ้างอิง}}
*13 ตุลาคม พ.ศ. 2559: จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ และ ตำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
 
==สิ่งอันเนื่องมาด้วยพระบรมนามาภิไธย==
1,794

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์