หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg

พระนาม ปุสาณ
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 (88 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดา หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
พระบุตร หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต
หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์

พลเรือเอก [1] นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (27 ธันวาคม พ.ศ. 2472) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับที่ 16 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณ ประสูติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (บุนนาค) และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[3]

หม่อมเจ้าปุสาณ ทรงมีเชษฐา เชษภคินีและขนิษฐา ร่วมอุทร 9 องค์ คือ

และหม่อมเจ้าปุสาณ ยังเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

กรณียกิจ[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณ เข้ารับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นนายแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ต่อมาได้เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และเป็นนายแพทย์ประจำสำนัก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น[4]

ครั้นในปี พ.ศ. 2534 จึงได้เป็นราชองครักษ์พิเศษ และวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้รับพระราชทานพระยศ พลเรือเอก เป็นกรณีพิเศษ และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[5] และงานพิเศษ พ.ศ. 2528[4]

หม่อมเจ้าปุสาณ เป็นรองประธานมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในปัจจุบันหม่อมเจ้าปุสาณ ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง[1] โดยเฉพาะในครั้งทีมีพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเสด็จออกแทนพระองค์ในพิธีต่างๆ อาทิ พิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559[6] การถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[7] เป็นต้น

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณ เสกสมรสกับหม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (วีรบุตร) มีโอรส - ธิดา 2 คน คือ[4]

 • หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต สมรสกับวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
 • หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ สมรสกับภัทรกร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 16
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
รับใช้ กองทัพเรือ
ปีปฏิบัติหน้าที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ชั้นยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก

เกียรติยศ[แก้]

ยศทางทหาร[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ข่าวในพระราชสำนัก 13 เมษายน 2552
 2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 4. 4.0 4.1 4.2 "ฉลองครบ 84 ชันษา พล. ร.อ. นพ. ม.จ. ปุสาณ สวัสดิวัตน์". แนวหน้า. 30 ธันวาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2558. 
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหารเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเรือตรี หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 9ข วันที่ 10 มิถุนายน 2552 หน้า 129
 6. ข่าวในพระราชสำนัก ประจำปี 2559 (มกราคม 2559)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 39ข วันที่ 30 ตุลาคม 2559
 7. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 16ข วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗,๒๕๖ ราย]
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑