หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อม หม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
พระบุตร หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต
หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์
ราชวงศ์ จักรี
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดา หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ประสูติ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 (89 ปี)

พลเรือเอก [1] นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (27 ธันวาคม พ.ศ. 2472) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประสูติแต่หม่อมเร่ บุนนาค และเป็นอดีตแพทย์ชาวไทย เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระอนุชาร่วมพระราชบิดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประสูติแต่หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสิบองค์[2]

หม่อมเจ้าปุสาณเสกสมรสกับหม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม วีรบุตร) มีโอรสและธิดาสองคน ได้แก่[3]

 1. หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งสมรสกับวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
 2. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ ซึ่งสมรสกับภัทรกร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

การทรงงาน[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณทรงรับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นนายแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ต่อมาได้เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และเป็นนายแพทย์ประจำสำนัก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น[3]

ครั้นในปี พ.ศ. 2534 จึงได้เป็นราชองครักษ์พิเศษ และวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้รับพระราชทานพระยศ พลเรือเอก เป็นกรณีพิเศษ และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[4] และงานพิเศษ พ.ศ. 2528[3]

หม่อมเจ้าปุสาณเป็นรองประธานมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การเสด็จแทนพระองค์[แก้]

หม่อมเจ้าปุสาณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง[1] โดยเฉพาะในครั้งทีมีพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเสด็จออกแทนพระองค์ในพิธีต่างๆ อาทิ พิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559[5], การถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[6] และเสด็จแทนพระองค์ในพิธีจารึกพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2560 เป็นต้น อีกทั้ง ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ และราชสกุลสวัสดิวัตน์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งสมเด็จพระ​เจ้า​อยู่​หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต​และสนามเสือป่า​ และทอดพระเนตรการแสดงพร้อม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

หม่อมเจ้าปุสาณเป็นหม่อมเจ้าที่มีพระชนม์ชีพอยู่องค์สุดท้ายในราชสกุลสวัสดิวัตน์ ปัจจุบันมีชันษา 89 ปี

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
การทูล ฝ่าบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 15

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ยศทางทหาร[แก้]

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
รับใช้ กองทัพเรือ
ปีปฏิบัติหน้าที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ชั้นยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
 • พลเรือตรี
 • พลเรือเอก (18 มีนาคม พ.ศ. 2552)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ข่าวในพระราชสำนัก 13 เมษายน 2552
 2. "สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 4 สายพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2561.
 3. 3.0 3.1 3.2 "ฉลองครบ 84 ชันษา พล. ร.อ. นพ. ม.จ. ปุสาณ สวัสดิวัตน์". แนวหน้า. 30 ธันวาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2558.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหารเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเรือตรี หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 9ข วันที่ 10 มิถุนายน 2552 หน้า 129
 5. ข่าวในพระราชสำนัก ประจำปี 2559 (มกราคม 2559)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 39ข วันที่ 30 ตุลาคม 2559
 6. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 16ข วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗,๒๕๖ ราย]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 10. "สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 3 สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2561.