พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา

เนื้อหา

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหมด 97 พระองค์ เป็นพระราชโอรส 32 พระองค์ พระราชธิดา 44 พระองค์ ไม่ปรากฏว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดา 1 พระองค์ และตกอีก 20 พระองค์

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Bhongprabai.jpg 1. 'พระองค์เจ้าผ่องประไพ' เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2410 ปีเถาะ วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2485 75 ปี
Srivilailaksana.jpg 2. พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
(กรมขุนสุพรรณภาควดี)
เจ้าจอมมารดาแพ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 ปีมะโรง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2447 36 ปี
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
Emblem of the House of Chakri.svg 3. พระองค์เจ้าชายอิศรวงศ์วรราชกุมาร เจ้าจอมมารดาแสง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2413 ปีมะเมีย วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2415 2 ปี
พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี.jpg 4. พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี เจ้าจอมมารดาสุด วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ปีวอก วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469 54 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 5. สมเด็จเจ้าฟ้าชาย พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ปีวอก ในวันประสูติ 1 วัน
Ajrabarni Rajkanya.jpg 6. พระองค์เจ้าหญิงอัจฉรพรรณีรัชกัญญา เจ้าจอมมารดาตลับ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 ปีวอก วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 38 ปี
Princess Chudharatana Rajakumari.jpg 7. พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี เจ้าจอมมารดามรกฏ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2415 ปีวอก วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 57 ปี
Chandra Saradavara.jpg 8. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี
(กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2416 ปีระกา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 31 ปี
Orabindu Benyabhak.jpg 9. พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2416 ปีระกา วันศุกร์ที่ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2478 63 ปี
พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ.jpg 10. พระองค์เจ้าหญิงสุวพักตร์วิไลยพรรณ เจ้าจอมมารดาแพ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 ปีระกา วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 57 ปี
Yaovamalaya Narumala.jpg 11. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี
(กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2416 ปีระกา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 36 ปี
Kitiyakara Voralaksana.jpg 12. พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์
(กรมพระจันทบุรีนฤนาถ)
เจ้าจอมมารดาอ่วม วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2417 ปีจอ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 57 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 13. พระองค์เจ้าชายนภางค์นิพัทธพงศ์ เจ้าจอมมารดาแสง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2417 ปีจอ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2419 2 ปี
กรมหลวงราชบุรี.jpg 14. พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์
(กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เจ้าจอมมารดาตลับ วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ปีจอ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 45 ปี
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg 15. พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม
(กรมหลวงปราจิณกิติบดี)
เจ้าจอมมารดาแช่ม วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 ปีกุน วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 45 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 16. พระองค์เจ้า เจ้าจอมเจิม ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุน พ.ศ. 2418
พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส.jpg 17. พระองค์เจ้าหญิงบัณฑวรรณวโรภาส เจ้าจอมมารดาแพ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 ปีกุน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 16 ปี
พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg 18. พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช
(กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช)
เจ้าจอมมารดาทับทิม วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419 ปีชวด วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 36 ปี
พระองค์เจ้าภัทรายุวดี.jpg 19. พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี เจ้าจอมมารดาแสง วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2419 ปีชวด วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2456 36 ปี
Suddha Dibyaratana.jpg 20. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี
(กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร)
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2420 ปีฉลู วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2465 44 ปี
Vajirunhis.jpg 21. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ Simple silver crown.svg
(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร)
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ปีขาล วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2437 17 พรรษา
กรรณาภรณ์เพชรรัตน์.jpg 22. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2421 ปีขาล วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 2 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 23. สมเด็จเจ้าฟ้า พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันจันทร์ เดือน 11 ขึ้น 11 ค่ำ พ.ศ. 2421
Bahurada Manimaya.jpg 24. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศรราชกุมารี
(กรมพระเทพนารีรัตน์)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 ปีขาล วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2430 9 ปี
พระองค์หญิงเจริญศรี.jpg 25. พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุ เจ้าจอมมารดาแสง วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2421 ปีขาล วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2459 38 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 26. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาบัว วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2422 ปีเถาะ ในวันประสูติ ไม่ถึง 1 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg 27. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอิศริยาลงกรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2422 ปีเถาะ วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2422 21 วัน
พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย01.jpg 28. พระองค์เจ้าหญิงประเวศวรสมัย เจ้าจอมมารดาทับทิม วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2422 ปีเถาะ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 65 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 29. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 2 ค่ำ ปีเถาะ พ.ศ. 2422
Emblem of the House of Chakri.svg 30. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2423
(สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์พร้อมพระมารดา)
เสด็จเตี่ย.jpg 31. พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์
(กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
เจ้าจอมมารดาโหมด วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 ปีมะโรง วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 42 ปี
King Vajiravudh portrait photograph.jpg 32. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธSimple gold crown.svg
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ปีมะโรง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 45 พรรษา
Emblem of the House of Chakri.svg 33. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2424 4 เดือน
พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ01.jpg 34. พระองค์เจ้าหญิงศศิพงศ์ประไพ เจ้าจอมมารดาจันทร์ วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 53 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 35. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาสาย วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2424 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2424 1 วัน
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg 36. สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์
(กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 63 ปี
Bismai Bimalasataya.jpg 37. พระองค์เจ้าหญิงพิสมัยพิมลสัตย์ เจ้าจอมมารดาเรือน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 54 ปี
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร.jpg 38. พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร
(กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน)
เจ้าจอมมารดาวาด วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2479 55 ปี
เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง.jpg 39. สมเด็จเจ้าฟ้าชายตรีเพ็ชรุตม์ธำรง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2424 ปีมะเส็ง วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 6 ปี
เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย.jpg 40. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสมมติวงศ์วโรทัย
(กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์)
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 ปีมะเมีย วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2442 17 ปี
Benbadhanabongse.jpg 41. พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
(กรมหมื่นมหินพิไชยมหินทโรดม)
เจ้าจอมมารดามรกฎ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2425 ปีมะเมีย วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 28 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 42. พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา เจ้าจอมมารดาโหมด วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2424 ปีมะเมีย วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2425 4 เดือน
Chakrabongse Bhuvanadh.jpg 43. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงษ์ภูวนาถ
(กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2426 ปีมะเมีย วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 37 ปี
Yugala Dighambara.jpg 44. สมเด็จเจ้าฟ้าชายยุคลทิฆัมพร
(กรมหลวงลพบุรีราเมศร์)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2425 ปีมะเมีย วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2475 50 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 45. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2425
Emblem of the House of Chakri.svg 46. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะแม พ.ศ. 2425
เสด็จในกรมหลวงสิงหวิกรม.jpg 47. พระองค์เจ้าชายวุฒิไชยเฉลิมลาภ
(กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร)
เจ้าจอมมารดาทับทิม วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2426 ปีมะแม วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2490 63 ปี
HRH Princess Valaya Alongkorn.jpg 48. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี
(กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร)
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 ปีวอก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 64 ปี
ดิลกนพรัฐ01.jpg 49. พระองค์เจ้าชายดิลกนพรัฐ
(กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี)
เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกษร วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 ปีวอก วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2455 28 ปี
Nabhachara Chamrassri.jpg 50. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 ปีวอก วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2432 5 ปี
พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์.jpg 51. พระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธุ์
(กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส)
เจ้าจอมมารดาโหมด วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ปีวอก วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 35 ปี
Yoavabha Bongsanid of Siam.jpg 52. พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2427 ปีวอก วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2477 50 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 53. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีวอก พ.ศ. 2427
Oraprabandh Rambai.jpg 54. พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ เจ้าจอมมารดาอ่อน วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 48 ปี
Princess Malini Nobhadara.jpg 55. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี
(กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2467 39 ปี
Prabha Bannabilaya.jpg 56. พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย เจ้าจอมมารดาพร้อม วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2491 63 ปี
Prabai Bannabilas.jpg 57. พระองค์เจ้าหญิงประไพพรรณพิลาส เจ้าจอมมารดาพร้อม วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 1 ปี 3 เดือน
Prince Rangsit Prayurasakdi.jpg 58. พระองค์เจ้าชายรังสิตประยูรศักดิ์
(สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร)
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 ปีระกา วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2494 65 ปี
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์.jpg 59. สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิริราชกกุธภัณฑ์ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 ปีระกา วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 2 ปี 6 เดือน
Nibha Nobhadol.jpg 60. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล วิมลประภาวดี
(กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2429 ปีจอ วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2478 49 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 61. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีจอ พ.ศ. 2429
Emblem of the House of Chakri.svg 62. พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาล เจ้าจอมมารดาวง วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2430 ปีกุน วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2433 3 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 63. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาอ่อน ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุน พ.ศ. 2430
Emblem of the House of Chakri.svg 64. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 ปีกุน ในวันประสูติ ไม่ถึง 1 วัน
Sirabhorn Sobhon.jpg 65. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 10 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 66. พระองค์เจ้าชายเขจรจิรประดิษฐ เจ้าจอมมารดาแส วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2431 3 เดือน
Emblem of the House of Chakri.svg 67. พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม เจ้าจอมมารดาพร้อม วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2431 ปีชวด วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2432 1 ปี 3 เดือน
Emblem of the House of Chakri.svg 68. พระองค์เจ้าชายอิศริยาภรณ์ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2435 4 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 69. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันเสาร์ เดือน 4 แรม 14 ค่ำ ปีชวด พ.ศ. 2431
Princess Adondibyanibha.jpg 70. พระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภา เจ้าจอมมารดาชุ่ม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2432 ปีฉลู วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2501 69 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 71. สมเด็จเจ้าฟ้า พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันเสาร์ เดือน 5 แรม 6 ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. 2432
Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg 72. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอัษฎางค์เดชาวุธ
(กรมหลวงนครราชสีมา)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 ปีฉลู วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 36 ปี
Vimolnaka Nabisi.jpg 73. พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี เจ้าดารารัศมี พระราชชายา วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 ปีฉลู วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 4 ปี
Abbhantripaja.jpg 74. พระองค์เจ้าหญิงอัพภันตรีปชา เจ้าจอมมารดาแส วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2432 ปีฉลู วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 45 ปี (พ.ศ. 2432-2477)
Adisaya Suriyabha.jpg 75. พระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา เจ้าจอมมารดาอ่อน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 ปีฉลู วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2506 73 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 76. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาพร้อม ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลู พ.ศ. 2432
Emblem of the House of Chakri.svg 77. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลูเอกศก พ.ศ. 2432
Emblem of the House of Chakri.svg 78. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาพร้อม ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
Emblem of the House of Chakri.svg 79. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
Emblem of the House of Chakri.svg 80. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
Emblem of the House of Chakri.svg 81. สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
Dibyalangkarn.jpg 82. พระองค์เจ้าหญิงทิพยาลังการ เจ้าจอมมารดาแส วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2433 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 42 ปี
เสด็จพระองค์สุจิตรา.jpg 83. พระองค์เจ้าหญิงสุจิตราภรณี เจ้าจอมมารดาชุ่ม วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 ปีขาล วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 28 ปี
Vapi Busbakara.jpg 84. พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร เจ้าจอมมารดาพร้อม วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ปีเถาะ วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 91 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 85. พระองค์เจ้า เจ้าจอมเอี่ยม ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2434
Prince Mahidol Adulyadej.jpeg 86. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช
(กรมหลวงสงขลานครินทร์)
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2435 ปีเถาะ วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 38 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 87. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาเหม ไม่เปนพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2434
Emblem of the House of Chakri.svg 88. พระองค์เจ้าชายอนุสรสิริประสาธน์ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 ปีเถาะ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 8 ปี
Princess Lavadvoraong.jpg 89. พระองค์เจ้าหญิงลวาดวรองค์ เจ้าจอมมารดาเลื่อน วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2434 ปีมะโรง วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2436 1 ปี 6 เดือน
ทูลกระหม่อมจุฑาธุช.jpg 90. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑาธุชธราดิลก
(กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 ปีมะโรง วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 31 ปี
Emblem of the House of Chakri.svg 91. พระองค์เจ้า เจ้าจอมเอี่ยม ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2435
Emblem of the House of Chakri.svg 92. พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาอ่อน ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2435
Emblem of the House of Chakri.svg 93. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 ปีมะโรง วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2435 1 เดือนเศษ
Princess Hemvadi.jpg 94. พระองค์เจ้าหญิงมัณฑณาภาวดี
(ภายหลังเปลี่ยนพระนามเป็น "เหมวดี")
เจ้าจอมมารดาเหม วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2435 ปีมะโรง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515 80 ปี
Urubongs Rajsombhoj and Prajadhipok Sakdidej.jpg 95. พระองค์เจ้าชายอุรุพงศ์รัชสมโภช เจ้าจอมมารดาเลื่อน วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ปีมะเส็ง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2452 16 ปี
King Prajadhipok portrait photograph.jpg 96. สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ Simple gold crown.svg
(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ปีมะเส็ง วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 48 พรรษา
Emblem of the House of Chakri.svg 97. เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ปีมะเส็ง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 3 วัน

พระนามกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรม มีจำนวนทั้งสิ้น 28 พระองค์ แบ่งออกเป็นพระราชโอรสจำนวน 20 พระองค์ และพระราชธิดาจำนวน 8 พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้นำชื่อเมืองหรือชื่อมณฑลต่าง ๆ มาตั้งเป็นชื่อพระนามกรมของพระราชโอรสและพรระราชธิดา นับเป็นความแตกต่างจากพระนามกรมในรัชกาลก่อน ๆ เนื่องจากพระนามกรมก่อนหน้านั้นจะได้รับการตั้งพระนามโดยไม่ได้ใช้ชื่อเมืองมาเกี่ยวข้อง

พระนามกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ยังนำมาใช้เป็นชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น ถนนกำแพงเพชร ถนนพิษณุโลก วังศุโขทัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ยังปรากฏการใช้พระนามกรมในพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ เช่น "สิรินธร" ในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น นำมาจากสร้อยพระนามกรมของ "สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร" ซึ่งเป็นพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 77 พระองค์ แต่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีจำนวนทั้งสิ้น 28 พระองค์ ในจำนวนนี้เป็นพระราชโอรส 20 พระองค์ และพระราชธิดา 8 พระองค์ (กรมขุนสุพรรณภาควดี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร กรมพระเทพนารีรัตน์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี) โดยได้รับการแต่งตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน 20 พระองค์ และได้รับการสถาปนาเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พระองค์ ซึ่งพระราชโอรสพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี ส่วนพระราชธิดาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี และพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

แต่เดิมนั้นการตั้งพระนามกรมจะตั้งขึ้นตามนามที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้โดยไม่ได้ใช้ชื่อเมืองต่าง ๆ เป็นพระนามกรม ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงระบอบการปกครองหัวเมือง พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า "พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ควรจะมีพระนามเป็นเกียรติแก่เมืองต่าง ๆ ในสยามรัฐสีมาอาณาจักร"[1] ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เป็นเจ้าต่างกรมโดยมีพระนามกรมตามชื่อเมืองต่าง ๆ เป็นพระราชประเพณีสืบต่อมา โดยสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกจะทรงสถาปนาพระนามกรมตามชื่อเมืองชั้นเอก เช่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิษณุโลก สมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโทจะทรงกรมตามชื่อหัวเมืองชั้นโท และพระองค์เจ้าจะทรงกรมตามชื่อเมืองที่เล็กลงไป ตามลำดับ[2] ยกเว้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ ซึ่งได้รับการสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวที่พระนามกรมไม่ได้เป็นชื่อเมือง

พระนามกรมบางพระองค์ยังตั้งพระนามให้คล้องจองกัน เช่น พระนามกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่พระอรรคชายาเธอทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา จะมีพระนามกรมที่คล้องจองกัน คือ พิจิตรเจษฎ์จันทร์, สวรรคโลกลักษณวดี, ลพบุรีราเมศวร์, อู่ทองเขตขัตติยนารี และศรีสัชนาลัยสุรกัญญา เป็นต้น[3]

นอกจากนี้ ตามธรรมเนียมการทรงกรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ชั้นเจ้าฟ้า จะเริ่มทรงกรมที่ "กรุมขุน" และพระเจ้าลูกเธอ ชั้นพระองค์เจ้านั้น จะเริ่มทรงกรมที่ "กรมหมื่น"[4] แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอบางพระองค์ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมเป็นกรณีพิเศษ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ชั้นเจ้าฟ้า ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมเมื่อแรกสถาปนาที่ "กรมพระ" ส่วน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมเมื่อแรกสถาปนาที่ "กรมหลวง" นอกจากนี้ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอ ชั้นพระองค์เจ้า ยังได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมเมื่อแรกสถาปนาที่ "กรมขุน" ด้วย

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมขุนเทพทวาราวดี พระราชโอรสพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรม
กรมขุนสุพรรณภาควดี พระราชธิดาพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรม
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร พระราชธิดาเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมที่ "กรมหลวง"
กรมพระเทพนารีรัตน์ พระราชธิดาที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมสูงที่สุดที่ "กรมพระ"
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมสูงที่สุดที่ "กรมพระยา"
กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชบุตรีพระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรม

พ.ศ. 2431[แก้]

พ.ศ. 2434[แก้]

พ.ศ. 2441[แก้]

พ.ศ. 2442[แก้]

พ.ศ. 2443[แก้]

พ.ศ. 2445[แก้]

พ.ศ. 2446[แก้]

พ.ศ. 2447[แก้]

พ.ศ. 2448[แก้]

พ.ศ. 2449[แก้]

พ.ศ. 2451[แก้]

พ.ศ. 2454[แก้]

พ.ศ. 2455[แก้]

พ.ศ. 2457[แก้]

พ.ศ. 2458[แก้]

พ.ศ. 2467[แก้]

พ.ศ. 2468[แก้]

การนำพระนามกรมมาใช้[แก้]

พระนามกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังถูกนำมาใช้เป็นชื่อของสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน อาคาร เป็นต้น รวมทั้งยังปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยพระนามกรมที่นำมาใช้นั้นมีปรากฏ เช่น

พระนาม[แก้]

ถนน[แก้]

ชื่อถนนบางสายในกรุงเทพมหานครนั้น ตั้งตามชื่อพระนามกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[39] เช่น

สถานที่[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

รายพระนามพระราชนัดดา[แก้]

ราชสกุลกิติยากร[แก้]

มหาสาขาที่ 1 ราชสกุลกิติยากร องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าอัปษรสมาน เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และมีหม่อมอีก 4 ท่าน คือ

 1. หม่อมจอน จากสกุล วิชยาภัย
 2. หม่อมลออง จากสกุล วิจารณ์บุตร
 3. หม่อมจั่น จากสกุล อินทุเกตุ
 4. หม่อมลเมียด จากสกุล เปลี่ยนประยูร

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 24 พระองค์ เป็นชาย 12 พระองค์ และหญิง 12 พระองค์

ราชสกุลกิติยากร
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ / สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้าเกียรติกำจร 7 กุมภาพันธ์ 2438 18 กุมภาพันธ์ 2444 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร.jpg 2. หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ 17 มกราคม 2439 14 สิงหาคม 2511 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Nakkhatra Mangala.jpg 3. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
(พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ)
4 มกราคม 2440 11 กุมภาพันธ์ 2496 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
กมลปราโมทย์.jpg 4. หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ 5 ธันวาคม 2441 28 พฤศจิกายน 2517 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้ามาโนชมานพ 24 มกราคม 2442 24 สิงหาคม 2444 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg 6. หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ 15 มีนาคม 2444 28 มกราคม 2510 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
 • หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม (ชยางกูร)
พิบูลย์เบญจางค์.jpg 7. หม่อมเจ้าพิบูลย์เบ็ญจางค์ 13 พฤศจิกายน 2445 27 เมษายน 2512 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Emblem of the House of Chakri.svg 8. หม่อมเจ้าพัฒน์คณนา 30 กันยายน 2446 29 พฤษภาคม 2509 หม่อมจอน
กัลยางค์สมบัติ.jpg 9. หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ 28 มีนาคม 2447 4 กุมภาพันธ์ 2485 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
 • หม่อมเจ้ามุรธาภิเศก โสณกุล
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าสมาคม 15 กันยายน 2448 1 ตุลาคม 2531 หม่อมจอน
 • หม่อมราชวงศ์สมัยการ (เทวกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 11. หม่อมเจ้าชมชิด 16 ตุลาคม 2448 22 มกราคม 2491 หม่อมลออง
จิตรบรรจง.jpg 12. หม่อมเจ้าจิตร์บรรจง
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
28 มกราคม 2449 29 ตุลาคม 2487 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
 • หม่อมราชวงศ์นักษัตร ลดาวัลย์
Emblem of the House of Chakri.svg 13. หม่อมเจ้าทรงอัปษร 22 กรกฎาคม 2450 28 มีนาคม 2531 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ 30 สิงหาคม 2450 7 กุมภาพันธ์ 2468 หม่อมจอน
Emblem of the House of Chakri.svg 15. หม่อมเจ้าสรัทจันทร 26 ธันวาคม 2451 30 กันยายน 2466 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Emblem of the House of Chakri.svg 16. หม่อมเจ้าโกลิต 13 กรกฎาคม 2453 2 มกราคม 2519 หม่อมลออง
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าพุฒ 8 กุมภาพันธ์ 2454 26 ธันวาคม 2454 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
Emblem of the House of Chakri.svg 18. หม่อมเจ้าจีริกา 27 เมษายน 2456 8 พฤศจิกายน 2518 หม่อมจั่น
หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร.jpg 19. หม่อมเจ้าวินิตา 2 ธันวาคม 2456 6 มีนาคม 2541 หม่อมลเมียด
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าจีรินันท์ 26 กุมภาพันธ์ 2458 9 เมษายน 2516 หม่อมจั่น
 • หม่อมสมลักษณ์ (ทิพย์สมัย)
Emblem of the House of Chakri.svg 21. หม่อมเจ้ากิติมตี 3 พฤษภาคม 2458 27 มกราคม 2525 หม่อมจอน
Emblem of the House of Chakri.svg 22. หม่อมเจ้าสุวินิต 4 มีนาคม 2458 29 มีนาคม 2523 หม่อมลเมียด
Emblem of the House of Chakri.svg 23. หม่อมเจ้าจีริดนัย 1 ธันวาคม 2459 24 กรกฎาคม 2523 หม่อมจั่น
หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร.jpg 24. หม่อมเจ้ากิตติปียา 6 ธันวาคม 2466 25 พฤษภาคม 2555 หม่อมลเมียด
 • หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร

ราชสกุลรพีพัฒน์[แก้]

มหาสาขาที่ 2 ราชสกุลรพีพัฒน์ องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ไม่นานหลังจากนั้นก็ทรงหย่าขาดจากกัน หลังจากนั้นทรงมีหม่อมอีก 3 ท่าน คือ

 1. หม่อมอ่อน
 2. หม่อมแดง
 3. หม่อมราชวงศ์สอางค์ จากราชสกุล ปราโมช

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 13 พระองค์ เป็นชาย 6 พระองค์ และหญิง 7 พระองค์

ราชสกุลรพีพัฒน์"
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg 1. หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ 18 มกราคม 2441 22 กุมภาพันธ์ 2510 หม่อมอ่อน
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg 2. หม่อมเจ้าไขแสงรพี 29 ตุลาคม 2442 19 ตุลาคม 2521 หม่อมอ่อน
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์.JPG 3. หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา 16 เมษายน 2444 19 กุมภาพันธ์ 2513 หม่อมอ่อน
วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg 4. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ 25 ธันวาคม 2445 29 ธันวาคม 2501 หม่อมอ่อน
 • หม่อมเจ้าวินิตา (กิติยากร)
หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์.jpg 5. หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส 1 กุมภาพันธ์ 2447 18 มิถุนายน 2475 หม่อมอ่อน
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์.jpg 6. หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง 19 พฤศจิกายน 2448 18 พฤษภาคม 2475 หม่อมอ่อน
เพลิงนภดล รพีพัฒน์.jpg 7. หม่อมเจ้าเพลิงนภดล 30 ธันวาคม 2449 22 กรกฎาคม 2528 หม่อมอ่อน
 • หม่อมเจ้าทรงอัปษร (กิติยากร)
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์.jpg 8. หม่อมเจ้าถกลไกรวัล 2 มกราคม 2452 16 กันยายน 2523 หม่อมอ่อน
 • หม่อมตลับ (ศรีโรจน์)
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์.jpg 9. หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ 5 กันยายน 2455 18 กุมภาพันธ์ 2531 หม่อมอ่อน
ดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์.jpg 10. หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า 11 ตุลาคม 2457 4 มีนาคม 2542 หม่อมอ่อน
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg 11. หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด 21 พฤษภาคม 2459 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 หม่อมอ่อน
คันธรสรังษี รพีพัฒน์.jpg 12. หม่อมเจ้าคันธรสรังษี
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
5 มีนาคม 2459 23 พฤษภาคม 2526 หม่อมแดง
 • หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย
 • หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
รำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์.jpg 13. หม่อมเจ้ารำไพศรีสอางค์
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
17 กันยายน 2462 4 เมษายน 2543 หม่อมราชวงศ์สอางค์
 • หม่อมหลวงซัง สนิทวงศ์

ราชสกุลประวิตร[แก้]

มหาสาขาที่ 3 ราชสกุลประวิตร องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงเษกสมรสกับธิดา 2 คนของเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ (เชย กัลยาณมิตร) ได้แก่ หม่อมชื้น และ หม่อมช้อย โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 7 พระองค์ เป็นชาย 5 พระองค์ และหญิง 2 พระองค์

ราชสกุล "ประวิตร"
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ 24 กันยายน 2449 9 กุมภาพันธ์ 2487 หม่อมชื้น
 • หม่อมมารี (เชอร์ฟ)
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้าชายจิตร์ปรีดี 25 กุมภาพันธ์ 2451 24 พฤษภาคม 2497 หม่อมชื้น
 • หม่อมหลวงเหมือนจันทร์ (ดารากร)
Emblem of the House of Chakri.svg 3. หม่อมเจ้าสีหวิลาศ 22 ตุลาคม 2452 19 ตุลาคม 2526 หม่อมช้อย
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร.jpg 4. หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม 28 เมษายน 2454 1 กันยายน 2544 หม่อมช้อย
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ 15 มิถุนายน 2454 8 กุมภาพันธ์ 2492 หม่อมชื้น
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ 7 เมษายน 2456 14 มกราคม 2500 หม่อมช้อย
 • หม่อมจริน (แก้วสมุทร)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าหญิงกนิษฐากุมารี 13 พฤศจิกายน 2462 1 พฤษภาคม 2494 หม่อมชื้น

ราชสกุลจิรประวัติ[แก้]

มหาสาขาที่ 4 ราชสกุลจิรประวัติ องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าประวาศสวัสดี โสณกุล พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ต่อมาหม่อมเจ้าประวาศสวัสดีสิ้นชีพิตักษัย จึงทรงเษกสมรสอีกครั้งกับหม่อมเจ้าสุมนมาลย์ โสณกุล พระขนิษฐาของหม่อมเจ้าประวาศสวัสดี โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 6 พระองค์ เป็นชาย 3 พระองค์ และหญิง 3 พระองค์

ราชสกุลจิรประวัติ
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช 17 พฤษภาคม 2442 3 กุมภาพันธ์ 2508 หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี 16 กรกฎาคม 2443 28 มีนาคม 2519 หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี
Emblem of the House of Chakri.svg 3. หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ 7 พฤศจิกายน 2444 19 พฤศจิกายน 2483 หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่มีพระนาม) 11 ธันวาคม 2445 ในวันประสูติ หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้านิทัศนาธร 9 มกราคม 2448 3 มีนาคม 2506 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์
 • หม่อมอนุวงศ์ (กุญชร ณ อยุธยา)
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ 19 ตุลาคม 2455 14 สิงหาคม 2514 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์
 • หม่อมราชวงศ์กุลปราโมทย์ (สวัสดิกุล)

ราชสกุลอาภากร[แก้]

มหาสาขาที่ 5 ราชสกุลอาภากร องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเษกสมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 5 ท่าน คือ

 1. หม่อมกิม ธิดานายตั๊น ซุ่นเพียว
 2. หม่อมแฉล้ม ธิดานายเต็กสิน
 3. หม่อมเมี้ยน ธิดาหลวงพรหมภักดี
 4. หม่อมช้อย ธิดาหลวงอำนาจณรงค์ราญ (ปุย วิจิตรานุช)
 5. หม่อมแจ่ม ธิดาหลวงพรหมภักดี เป็นน้องสาวของหม่อมเมี้ยน

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 10 พระองค์ เป็นชาย 6 พระองค์ และหญิง 4 พระองค์

ราชสกุลอาภากร
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย/สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
จารุพัตรา อาภากร 0001.jpg 1. หม่อมเจ้าจารุพัตรา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 หม่อมกิม
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้าศิริมาบังอร
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2447 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 หม่อมแฉล้ม
 • สถาพร เหรียญสุวรรณ
อาทิตย์ทิพอาภา.jpg 3. หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา)
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าสมรบำเทอง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 หม่อมเมี้ยน
เริงจิตร์แจรง อาภากร.jpg 5. หม่อมเจ้าเริงจิตรแจรง
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2448 19 สิงหาคม พ.ศ. 2536 หม่อมกิม
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2448 9 กันยายน พ.ศ. 2505 หม่อมแฉล้ม
 • หม่อมอรุณ (สารสิน)
ครรชิตพล อาภากร.jpg 7. หม่อมเจ้าครรชิตพล 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 หม่อมช้อย
รังษิยากร อาภากร.jpg 8. หม่อมเจ้ารังษิยากร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
 • หม่อมราชวงศ์ไพเราะ (กฤดากร)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม พ.ศ. 2451 หม่อมกิม
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้ารุจยากร 19 เมษายน พ.ศ. 2459 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 หม่อมแจ่ม
 • หม่อมปอง (สุขุม)
 • หม่อมมานิดา (โมขดารา)
 • หม่อมจิริณี (พหิธานุกร)

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

มหาสาขาที่ 6 พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 1 พระองค์

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระฉายาลักษณ์ พระนามาภิไธย ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชนนี พระชนมายุ
เพชรรัตนราชจุฬิน.jpg 1. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 24 พฤศจิกายน 2468 27 กรกฎาคม 2554 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 85 พรรษา

ราชสกุลบริพัตร[แก้]

มหาสาขาที่ 7 ราชสกุลบริพัตร องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 1 ท่าน คือ หม่อมสมพันธ์ จากสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 10 พระองค์ เป็นชาย 6 พระองค์ และหญิง 4 พระองค์

ราชสกุลบริพัตร
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
จุมภฏพงษ์บริพัตร.jpg 1. หม่อมเจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต) 5 ธันวาคม 2447 15 กันยายน 2502 หม่อมเจ้าประสงค์สม
 • หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ (เทวกุล)
ศิริรัตนบุษบง.jpg 2. หม่อมเจ้าศิริรัตนบุษบง
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง)
4 มกราคม 2449 6 กรกฎาคม 2533 หม่อมเจ้าประสงค์สม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg 3. หม่อมเจ้าสุทธวงษ์วิจิตร
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษ์วิจิตร)
16 มีนาคม 2450 20 กุมภาพันธ์ 2546 หม่อมเจ้าประสงค์สม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย.jpg 4. หม่อมเจ้าพิสิฐสบสมัย
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย)
21 กันยายน 2451 23 กุมภาพันธ์ 2517 หม่อมเจ้าประสงค์สม
 • หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif 5. หม่อมเจ้าจุไรรัตนศิริมาน
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน)
21 ธันวาคม 2452 24 พฤศจิกายน 2543 หม่อมเจ้าประสงค์สม
 • หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี.jpg 6. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทรกานตมณี 24 กันยายน 2455 30 ธันวาคม 2520 หม่อมเจ้าประสงค์สม
Emblem of the House of Chakri.svg 7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง 12 กุมภาพันธ์ 2461 4 ธันวาคม 2462 หม่อมเจ้าประสงค์สม
Emblem of the House of Chakri.svg 8. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรียชาติสุขุมพันธุ์ 4 มิถุนายน 2463 29 พฤษภาคม 2465 หม่อมเจ้าประสงค์สม
Induratana Paribatra.jpg 9. หม่อมเจ้าอินทุรัตนา
(พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา)
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
2 กุมภาพันธ์ 2465 ยังทรงพระชนม์ หม่อมสมพันธ์
 • สมหวัง สารสาส
JPrinceSukhumbhinanda11.jpg 10. หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์
(พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์)
15 พฤศจิกายน 2466 10 เมษายน 2546 หม่อมสมพันธ์

ราชสกุลฉัตรชัย[แก้]

มหาสาขาที่ 8 ราชสกุลฉัตรชัย องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และมีหม่อมอีก 6 ท่าน คือ

 1. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ พระนัดดาในเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนที่ 8
 2. หม่อมเพี้ยน จากสกุล สุรคุปต์
 3. หม่อมเผือด จากสกุล พึ่งรักวงศ์
 4. หม่อมบัวผัด จากสกุล อินทรสูต
 5. หม่อมจำลอง จากสกุล ชลานุเคราะห์
 6. หม่อมเอื้อม จากสกุล อรุณทัต

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 12 พระองค์ เป็นชาย 4 พระองค์ และหญิง 8 พระองค์

ราชสกุลฉัตรชัย
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
มยุรฉัตร-ประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg 1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร 7 มีนาคม 2448 11 สิงหาคม 2513 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล
Emblem of the House of Chakri.svg 2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (ไม่มีพระนาม) 11 ตุลาคม 2453 6 เมษายน 2454 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล
เปรมบุรฉัตร.jpg 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 12 สิงหาคม 2458 24 กรกฎาคม 2524 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล
 • หม่อมงามจิตต์ (สารสาส)
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าฉัตรสุดา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
27 กุมภาพันธ์ 2463 21 พฤษภาคม 2539 เจ้าลดาคำ
พระองค์วิมลฉัตร.jpg 5. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร 28 พฤษภาคม 2464 5 ธันวาคม 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร 21 ธันวาคม 2464 20 กรกฎาคม 2531 หม่อมเพี้ยน
 • หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg 7. หม่อมเจ้าภัทรลดา 21 มีนาคม 2467 29 มีนาคม 2551 เจ้าลดาคำ
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย.jpg 8. หม่อมเจ้าสุรฉัตร 15 มิถุนายน 2472 27 สิงหาคม 2536 หม่อมเผือด
 • หม่อมรัชดา (อิศรเสนา ณ อยุธยา)
 • หม่อมราชวงศ์เรืองรำไพ (ชุมพล)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าเฟื่องฉัตร
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
9 พฤษภาคม 2475 8 กรกฎาคม 2547 หม่อมบัวผัด
 • หม่อมราชวงศ์พิพัฒนดิศ ดิศกุล
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าหิรัญฉัตร
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2476 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 หม่อมจำลอง
 • แอลเฟรด ฟิททิ่ง
 • เบเวน เอ็ดเวิร์ด
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย.jpg 11. หม่อมเจ้าทิพยฉัตร 6 ตุลาคม 2477 13 มกราคม 2553 หม่อมเอื้อม
 • หม่อมจารุศรี (รัตนวราหะ)
 • หม่อมมัณฑนา (บุนนาค)
 • หม่อมอรศรี (ลีนะวัต)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร 12 กันยายน 2478 31 พฤษภาคม 2499 หม่อมบัวผัด

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์[แก้]

มหาสาขาที่ 9 ราชสกุลเพ็ญพัฒน์ องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าวรรณวิลัย กฤดากร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 1 ท่าน คือ หม่อมเทียม จากสกุล คชเสนี โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 3 พระองค์ เป็นชาย 2 พระองค์ และหญิง 1 พระองค์

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้าชาย (ไม่มีพระนาม) 25 กันยายน 2447 15 ตุลาคม 2447 หม่อมเจ้าวรรณวิลัย
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้าพรรณเพ็ญแข
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
11 กันยายน 2448 1 กรกฎาคม 2517 หม่อมเจ้าวรรณวิลัย
 • หม่อมราชวงศ์บรรลือศักดิ์ กฤดากร
เผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์.jpg 3. หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ 9 พฤษภาคม 2449 10 มกราคม 2503 หม่อมเทียม
 • หม่อมหลวงพอจิตร (ปัทมสิงห์)

ราชสกุลจักรพงษ์[แก้]

มหาสาขาที่ 10 ราชสกุลจักรพงษ์ องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงเษกสมรสกับสตรีชาวรัสเซีย คือ หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก (Catherine Desnitsky) โดยมีพระโอรส 1 พระองค์ หลังจากหย่ากัน จึงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าชวลิตโอภาส รพีพัฒน์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทำการเษกสมรส

ราชสกุลจักรพงษ์
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์01.jpg 1. หม่อมเจ้าจุลจักรพงษ์
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์)
28 มีนาคม 2450 10 ธันวาคม 2506 หม่อมคัทริน

ราชสกุลยุคล[แก้]

มหาสาขาที่ 11 ราชสกุลยุคล องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ทรงเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช โดยมีพระโอรส 3 พระองค์

ราชสกุลยุคล
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg 1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล 27 พฤศจิกายน 2453 5 กุมภาพันธ์ 2538 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร 29 เมษายน 2456 1 ตุลาคม 2534 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
 • หม่อมราชวงศ์กุลปราโมทย์ (สวัสดิกุล)
 • หม่อมสมเชื้อ (ชมเสวี)
 • หม่อมทองไพ (ประยูรโต)
 • หม่อมทองแถม (ประยูรโต)
 • หม่อมบัวทอง (ไตลังคะ)
อนุสรมงคลการ.jpg 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ 1 เมษายน 2458 2 มกราคม 2541 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

ราชสกุลวุฒิชัย[แก้]

มหาสาขาที่ 12 ราชสกุลวุฒิชัย องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 1 ท่าน คือ หม่อมประพันธ์ จากสกุล ชะตารุ่ง โดยมีพระโอรสธิดาทั้งหมด 10 พระองค์ เป็นชาย 5 พระองค์ และหญิง 5 พระองค์

ราชสกุลวุฒิชัย
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย 27 มีนาคม 2454 27 ธันวาคม 2484 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย.jpg 2. หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ 11 กุมภาพันธ์ 2457 18 สิงหาคม 2501 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
Emblem of the House of Chakri.svg 3. หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ 14 มกราคม 2459 20 กันยายน 2530 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าโต 30 มีนาคม 2460 2 กุมภาพันธ์ 2463 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าพอ 24 กุมภาพันธ์ 2462 1 มีนาคม 2463 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าชาย (ไม่มีพระนาม) 14 ตุลาคม 2463 20 ตุลาคม 2463 หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าไกรสิงห์ 19 เมษายน 2472 3 มีนาคม 2519 หม่อมประพันธ์
Emblem of the House of Chakri.svg 8. หม่อมเจ้าวุฒิสวาท
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
8 ตุลาคม 2473 23 มกราคม 2557 หม่อมประพันธ์
 • พลตำรวจเอกเสริม จารุรัตน์
 • เอ็ดมัน ไครฟฟ์
 • ญานิน อนุมานราชธน
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
21 พฤษภาคม 2477 ยังทรงพระชนม์ หม่อมประพันธ์
 • วิรัช ณ สงขลา
 • อี. มอกัน กิลเบอร์ต
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าวุฒิวิฑู
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
2 ธันวาคม 2479 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 หม่อมประพันธ์
 • หม่อมราชวงศ์วิภากร รพีพัฒน์
 • เคอร์ท โบรป พี. เทอเสน

ราชสกุลสุริยง[แก้]

มหาสาขาที่ 13 ราชสกุลสุริยง องค์ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ทรงเษกสมรสกับหม่อมชื้น บุนนาค ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 4 ท่าน คือ

 1. หม่อมจง
 2. หม่อมเรณี ธิดาร้อยโทฟุสโก ครูสอนดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ
 3. หม่อมหวง หรือ หม่อมสวง น้องสาวต่างมารดาของหม่อมจง
 4. หม่อมเรณิ น้องสาวฝาแฝดของหม่อมเรณี

โดยมีพระโอรสธิดา 12 พระองค์ เป็นชาย 9 พระองค์ และหญิง 3 พระองค์

ราชสกุลสุริยง
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
Emblem of the House of Chakri.svg 1. หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์ 24 กันยายน 2450 10 มีนาคม 2452 หม่อมชื้น
Emblem of the House of Chakri.svg 2,3. หม่อมเจ้าฝาแฝดชาย (ไม่มีพระนาม) 6 มิถุนายน 2454 7 มิถุนายน 2454 หม่อมชื้น
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน 29 มีนาคม 2455 19 มิถุนายน 2531 หม่อมจง
 • หม่อมมาร์แชลล์ (ดูมาส์)
Suriyanandana Suriyong.jpg 5. หม่อมเจ้าสุริยนันทนา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
7 สิงหาคม 2456 4 สิงหาคม 2557 หม่อมเรณี
 • จิตติ สุจริตกุล
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้ากริณานฤมล
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
9 มิถุนายน 2458 11 พฤษภาคม 2497 หม่อมหวง
 • หม่อมเจ้าชายเจตนาธร จักรพันธุ์
 • หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ 14 มิถุนายน 2458 18 กุมภาพันธ์ 2538 หม่อมเรณิ
 • หม่อมธีระ (เทรุโกะ อีชิมัทสึ)
 • หม่อมอรพินท์ (เบอร์เดน)
Emblem of the House of Chakri.svg 8. หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส 21 มิถุนายน 2459 13 มิถุนายน 2481 หม่อมเรณิ
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าทินชาติธำรง 14 กันยายน 2459 16 กันยายน 2540 หม่อมจง
 • หม่อมราชวงศ์ศุภกันต์ เทวกุล
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสดิ์ 11 กรกฎาคม 2460 21 พฤศจิกายน 2549 หม่อมเรณิ
Emblem of the House of Chakri.svg 11. หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ 18 กันยายน 2460 11 เมษายน 2514 หม่อมเรณี
 • หม่อมสดับ (สันธินาค)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี 2 สิงหาคม 2461 27 ตุลาคม 2509 หม่อมเรณิ

ราชสกุลรังสิต[แก้]

มหาสาขาที่ 14 ราชสกุลรังสิต องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเษกสมรสกับหม่อมเอลิซาเบท (Elisabeth Scharnberger) สตรีชาวเยอรมัน โดยมีพระโอรพระธิดา 3 พระองค์ เป็นชาย 2 พระองค์ และหญิง 1 พระองค์

ราชสกุลรังสิต
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย พระมารดา คู่สมรส
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต.jpg 1. หม่อมเจ้าปิยะรังสิต 25 ธันวาคม 2456 1 กุมภาพันธ์ 2533 หม่อมเอลิซาเบท
สนิทประยูรศักดิ์ รังสิต.jpg 2. หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ 19 สิงหาคม 2460 10 กันยายน 2538 หม่อมเอลิซาเบท
 • หม่อมอามีเลีย (มอนตอลติ)
 • หม่อมนาลินี (สุขนิล)
จารุลักษณ์.jpg 3. หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
7 สิงหาคม 2467 3 สิงหาคม 2555 หม่อมเอลิซาเบท
 • เฉลิม บูรณะนนท์

ราชสกุลมหิดล[แก้]

มหาสาขาที่ 15 ราชสกุลมหิดล องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ จากสกุล ชูกระมล (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) โดยมีพระโอรสธิดา 3 พระองค์ เป็นชาย 2 พระองค์ และหญิง 1 พระองค์

ราชสกุลมหิดล
พระบรมฉายาลักษณ์/พระรูป พระนาม พระราชสมภพ/ประสูติ เสด็จสวรรคต/สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
Princess Galyani Vadhana.jpg 1. หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา
(สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
6 พฤษภาคม 2466 2 มกราคม 2551 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รัชกาลที่8.jpg 2. หม่อมเจ้าอานันทมหิดลSimple gold crown.svg
(พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน 2468 9 มิถุนายน 2489 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชSimple gold crown.svg
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม 2470 13 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ราชสกุลจุฑาธุช[แก้]

มหาสาขาที่ 16 ราชสกุลจุฑาธุช องค์ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ทรงเษกสมรสกับหม่อมเจ้าบุญจิราธร ชุมพล พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ นอกจากนี้ยังมีหม่อมอีก 2 ท่าน คือ

 1. หม่อมลออ จากสกุล ศิริสัมพันธ์
 2. หม่อมระวี จากสกุล ไกยานนท์

โดยมีพระโอรสพระธิดาทั้งหมด 2 พระองค์ เป็นชาย 1 พระองค์ และหญิง 1 พระองค์

ราชสกุล “จุฑาธุช”
พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระมารดา คู่สมรส
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.jpg 1. หม่อมเจ้าสุทธิสิริโสภา
(พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา)
19 ธันวาคม 2464 2 กุมภาพันธ์ 2541 หม่อมลออ
 • หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช.jpg 2. หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช
(พระวรวงศ์เธอ พระองค์จเจ้าวรานนท์ธวัช)
19 สิงหาคม 2465 15 กันยายน 2533 หม่อมระวี

อ้างอิง[แก้]

 1. 12 ปี ธ ทรงกรมฯ สง่าศรี 84 พรรษา พระเชษฐภคินี สถาพร จากเว็บไซต์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, กินเมือง, สกุลไทย, ฉบับที่ 2729, ปีที่ 53, ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
 3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖, สกุลไทย, ฉบับที่ 2669, ปีที่ 52, ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2548
 4. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, เจ้านายฝ่ายใน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2668 ปีที่ 52 ประจำวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2548
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ, เล่ม ๕, ตอน ๕๐, ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๑๘๘๘, หน้า ๔๔๐
 6. 6.0 6.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม, เล่ม ๘, ตอน ๔๓, ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๑๘๙๑, หน้า ๓๙๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนพระนามกรม, เล่ม ๑๘, ตอน ๓๕, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๖๘๓
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เลื่อน แลตั้งกรม แลตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๒๗-๑๗๒๘
 9. 9.0 9.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระอิสริยศเฉลิมพระอภิไธยและเลื่อนกรมพระราชวงศ์, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๓๗๒
 10. 10.0 10.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม, เล่ม ๘, ตอน ๕๑, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๑๘๙๑, หน้า ๔๕๗
 11. 11.0 11.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระสุพรรณบัตรเลื่อนกรม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ซึ่งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหมื่น และทรงตั้งพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร เป็นกรมหมื่น, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๖, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๙๒๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการประราชทานพระสุพรรณบัตร, เล่ม ๑๕, ตอน ๔๒, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๑๘๙๙, หน้า ๔๔๑
 13. 13.0 13.1 13.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาเลื่อนกรม พระพุททธศักราช ๒๔๕๙, เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๑๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานพระสุพรรณบัตร, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๙, หน้า ๔๗๙
 15. 15.0 15.1 15.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล สมโภชพระมหาเสวตรฉัตรและถวายบังคมพระบรมรูป รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๑, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๘๙๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมแลตั้งกรมพระองค์เจ้า เจ้าพระยา, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๙๐๐, หน้า ๔๘๕
 17. 17.0 17.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมพระเจ้าลูกยาเธอ ๒ พระองค์ เป็นพระองค์เจ้าต่างกรม ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล (พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ เป็น กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตร์วัฒโนดม เป็น กรมหมื่นปราจิณกิติบดี), เล่ม ๑๙, ตอน ๓๗, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๗๒๔
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช, เล่ม ๒๐, ตอน ๔๑, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๗๐๘
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เลื่อนพระนามกรม สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง, เล่ม ๔๖, ตอน ๐ก, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๑๙๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมพระเจ้าลูกเธอฝ่ายใน สถาปนาพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี ขึ้นเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดี, เล่ม ๒๐, ตอน ๔๒, ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๗๒๙
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี, เล่ม ๒๐, ตอน ๑๙, ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๓๑๒
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก), เล่ม ๒๑, ตอน ๔๔, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๘๐๑
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร, เล่ม ๒๑, ตอน ๕๐, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๙๓๐
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมและตั้งเจ้าพระยา (สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์ ขึ้นเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์), เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๐๘
 25. 25.0 25.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม ตั้งกรมและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๓๗, ตอน ๐ก, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๙
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนาม, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๔๘
 27. 27.0 27.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาเลื่อนกรมตั้งกรม และตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๑๖
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระสุพรรณบัตร ตั้งกรมฝ่ายในตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล, เล่ม ๒๒, ตอน ๘, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๖๑
 29. 29.0 29.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรมตั้งพระองค์เจ้าและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๓๐๔
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หม่อมเจ้าอาภาพรรณี สวัสดิวัตน์ พระวงรวง์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์), เล่ม ๔๖, ตอน ๐ ก, ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๑๗๔
 31. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมและเจ้าพระยา, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๐๓
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๔๐๑
 33. 33.0 33.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๕
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระราชวงศ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๗ ก, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๔๙๐
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร, เล่ม ๖๙, ตอน ๗ ก, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๗๗
 36. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมรีมัย เป็นกรมพระเทพนารีรัตน์, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ก, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๓๗๑
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดาราศิรินิภาพรรณวดี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน, เล่ม ๔๑, ตอน ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๓๖๓๕
 38. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 39. กัณฐิกา ศรีอุดม , “พร” ของพระนครในสมัยรัชกาลที่ ๕, วารสารเมืองโบราณ, ปี 2549 ฉบับที่ 32.1
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 • เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพ : พิษณุโลกการพิมพ์., พ.ศ. 2532.
 • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ยุวราชสกุลวงศ์. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2549. 214 หน้า. ISBN 974-417-964-7

ดูเพิ่ม[แก้]