พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติ28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334
สิ้นพระชนม์24 มีนาคม พ.ศ. 2374
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกล้วยไม้
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาสวน ในรัชกาลที่ 2

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2374) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากล้วยไม้ ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 6 แรม 11 ค่ำ ปีกุน ตรีศก จุลศักราช 1153 ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาสวน ทรงเป็นต้นราชสกุลกล้วยไม้

ในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสุนทรธิบดี

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 พร้อมกับหม่อมเจ้าชายหนูคำ กล้วยไม้ เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ริมกำแพงพระนคร เมื่อพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1193 ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 พระชันษา 41 ปี

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
กรมหมื่นสุนทรธิบดี
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

  • หม่อมเจ้ากล้วยไม้ (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - พ.ศ. 2349)
  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2356)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พ.ศ. 2356 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum