รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (87 ปี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน[แก้]

อันดับ พระปรมาภิไธย ประเทศ พระราชสมภพ พระชนมายุ ครองราชย์ ระยะเวลา
1. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ[1] 21 เมษายน 1926 91 ปี 8 วัน 6 กุมภาพันธ์ 1952 65 ปี 82 วัน
2. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุล ฮาลิม รัฐไทรบุรี (ประเทศมาเลเซีย)[2] 28 พฤศจิกายน 1927 89 ปี 152 วัน 14 กรกฎาคม 1958 58 ปี 289 วัน
3. ซีกีรู คาโยเด อาเดโตนา อีเยบูแลนด์ (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 10 พฤษภาคม 1934 82 ปี 354 วัน 4 มกราคม 1960 57 ปี 115 วัน
4. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 15 กรกฎาคม 1946 70 ปี 288 วัน 5 ตุลาคม 1967 49 ปี 206 วัน
5. กูดวิล ซเวลีทีนี คอเบกูซูลู ชาวซูลู (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 14 กรกฎาคม 1948 68 ปี 289 วัน 17 กันยายน 1968 48 ปี 224 วัน
6. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัสซะอีด รัฐสุลต่านโอมาน 18 พฤศจิกายน 1940 76 ปี 162 วัน 23 กรกฎาคม 1970 46 ปี 280 วัน
7. สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 16 เมษายน 1940 77 ปี 13 วัน 14 มกราคม 1972 45 ปี 105 วัน
8. เชคซุลฏอน บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี รัฐชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2 กรกฎาคม 1939 77 ปี 301 วัน 25 มกราคม 1972 45 ปี 94 วัน
9. สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ราชอาณาจักรสวีเดน 30 เมษายน 1946 70 ปี 364 วัน 15 กันยายน 1973 43 ปี 226 วัน
10. สมเด็จพระราชาธิบดีอะห์มัด ชาห์แห่งปะหัง รัฐปะหัง (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1930 86 ปี 187 วัน 7 พฤษภาคม 1974 42 ปี 357 วัน
11. เชคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี รัฐฟูไจราห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 สิงหาคม 1948 68 ปี 247 วัน 18 กันยายน 1974 42 ปี 223 วัน
12. เชคฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี รัฐอัจมาน (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1931 86 ปี 118 วัน 6 กันยายน 1981 35 ปี 235 วัน
13. สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 19 เมษายน 1968 49 ปี 10 วัน 25 เมษายน 1986 31 ปี 4 วัน
14. สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ประเทศญี่ปุ่น 23 ธันวาคม 1933 83 ปี 127 วัน 7 มกราคม 1989 28 ปี 112 วัน
15. ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 จังหวัดยกยาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 2 เมษายน 1946 71 ปี 27 วัน 7 มีนาคม 1989 28 ปี 53 วัน
16. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 14 กุมภาพันธ์ 1945 72 ปี 74 วัน 13 พฤศจิกายน 1989 27 ปี 167 วัน
17. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท 17 กรกฎาคม 1963 53 ปี 286 วัน 12 พฤศจิกายน 1990 26 ปี 168 วัน
18. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 21 กุมภาพันธ์ 1937 80 ปี 67 วัน 17 มกราคม 1991 26 ปี 102 วัน
19. มูเวนดา มูเตบีที่ 2 แห่งบูกันดา บูกันดา (สาธารณรัฐยูกันดา) 13 เมษายน 1955 62 ปี 16 วัน 24 กรกฎาคม 1993 23 ปี 279 วัน
20. โอโย อึนยิมบา กาบัมบา อีกูรู รูกีดีที่ 4 โตโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 16 เมษายน 1992 25 ปี 13 วัน 13 กันยายน 1995 21 ปี 228 วัน
21. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อะบีดิน รัฐตรังกานู (ประเทศมาเลเซีย) 22 มกราคม 1962 55 ปี 97 วัน 15 พฤษภาคม 1998 18 ปี 349 วัน
22. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 30 มกราคม 1962 55 ปี 89 วัน 7 กุมภาพันธ์ 1999 18 ปี 81 วัน
23. สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ ราชอาณาจักรบาห์เรน 28 มกราคม 1950 67 ปี 91 วัน 6 มีนาคม 1999 18 ปี 54 วัน
24. โอตุมเฟา นานา โอเซ ตูตูที่ 2 ชาวอาชันตี (สาธารณรัฐกานา) 6 พฤษภาคม 1950 66 ปี 358 วัน 26 เมษายน 1999 18 ปี 3 วัน
25. เจ้าชายปากู อาลัมที่ 9 ปากูอาลามัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 7 พฤษภาคม 1938 78 ปี 357 วัน 26 พฤษภาคม 1999 17 ปี 338 วัน
26. สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 สิงหาคม 1963 53 ปี 251 วัน 23 กรกฎาคม 1999 17 ปี 280 วัน
27. สมเด็จพระราชาธิบดีรายาซัยยิด ซีรายุดดิน รัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) 16 พฤษภาคม 1943 73 ปี 348 วัน 17 เมษายน 2000 17 ปี 12 วัน
28. แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 16 เมษายน 1955 62 ปี 13 วัน 7 ตุลาคม 2000 16 ปี 204 วัน
29. สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์แห่งเซอลาโงร์ รัฐเซอลาโงร์ (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1945 71 ปี 187 วัน 21 พฤศจิกายน 2001 15 ปี 159 วัน
30. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 พฤษภาคม 1953 63 ปี 350 วัน 14 ตุลาคม 2004 12 ปี 197 วัน
31. เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน รัฐอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 มกราคม 1945 72 ปี 94 วัน 3 พฤศจิกายน 2004 12 ปี 177 วัน
32. เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก ราชรัฐโมนาโก 14 มีนาคม 1958 59 ปี 46 วัน 6 เมษายน 2005 12 ปี 23 วัน
33. เชคมุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม รัฐดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 22 กรกฎาคม 1949 67 ปี 281 วัน 4 มกราคม 2006 11 ปี 115 วัน
34. เชคเศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ รัฐคูเวต 16 มิถุนายน 1929 87 ปี 317 วัน 29 มกราคม 2006 11 ปี 90 วัน
35. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ราชอาณาจักรภูฏาน 21 กุมภาพันธ์ 1980 37 ปี 67 วัน 15 ธันวาคม 2006 10 ปี 135 วัน
36. ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์มูห์ริซแห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ประเทศมาเลเซีย) 14 มกราคม 1948 69 ปี 105 วัน 29 ธันวาคม 2008 8 ปี 121 วัน
37. เชคสะอูด บิน รอชิด อัลมูอัลลา รัฐอุมม์อัลไกไวน์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1 ตุลาคม 1952 64 ปี 210 วัน 2 มกราคม 2009 8 ปี 117 วัน
38. พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร ดินแดนรเวนซูรูรู (สาธารณรัฐยูกันดา) 1953 64 ปี 118 วัน 19 ตุลาคม 2009 7 ปี 192 วัน
39. สุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิลแห่งยะโฮร์ รัฐยะโฮร์ (ประเทศมาเลเซีย) 22 พฤศจิกายน 1958 58 ปี 158 วัน 22 มกราคม 2010 7 ปี 97 วัน
40. สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 ประเทศมาเลเซีย 6 ตุลาคม 1969 47 ปี 205 วัน 13 กันยายน 2010 6 ปี 228 วัน
41. เชคซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี รัฐราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 10 กุมภาพันธ์ 1956 61 ปี 78 วัน 27 ตุลาคม 2010 6 ปี 184 วัน
42. สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา ราชอาณาจักรตองงา 12 กรกฎาคม 1959 57 ปี 291 วัน 18 มีนาคม 2012 5 ปี 42 วัน
43. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน 17 ธันวาคม 1936 80 ปี 133 วัน 13 มีนาคม 2013 4 ปี 47 วัน
44. สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 27 เมษายน 1967 50 ปี 2 วัน 30 เมษายน 2013 3 ปี 364 วัน
45. เชคตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี รัฐกาตาร์ 3 มิถุนายน 1980 36 ปี 330 วัน 25 มิถุนายน 2013 3 ปี 308 วัน
46. สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 เมษายน 1960 57 ปี 14 วัน 21 กรกฎาคม 2013 3 ปี 282 วัน
47. สุลต่านนัซริน ชาห์แห่งเประก์ รัฐเประก์ (ประเทศมาเลเซีย) 27 พฤศจิกายน 1956 60 ปี 153 วัน 29 พฤษภาคม 2014 2 ปี 335 วัน
48. มุฮัมมัด ซานูซีที่ 2 รัฐคาโน (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 31 กรกฎาคม 1961 55 ปี 272 วัน 8 มิถุนายน 2014 2 ปี 325 วัน
49. สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน ราชอาณาจักรสเปน 30 มกราคม 1968 49 ปี 89 วัน 19 มิถุนายน 2014 2 ปี 314 วัน
50. สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 31 ธันวาคม 1935 81 ปี 119 วัน 23 มกราคม 2015 2 ปี 96 วัน
51. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ราชอาณาจักรไทย 28 กรกฎาคม 1952 64 ปี 275 วัน 13 ตุลาคม 2016 0 ปี 198 วัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกอบด้วย:
  2. ทั้งยังครองราชย์เป็นยังดีเปอร์ตวนอากง 5 ปี 137 วัน (13 ธันวาคม 2011).

ดูเพิ่ม[แก้]