รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (87 ปี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน[แก้]

อันดับ พระปรมาภิไธย ประเทศ พระราชสมภพ พระชนมพรรษา ครองราชย์ ระยะเวลา
1. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ[1] 21 เมษายน 1926 91 ปี 306 วัน 6 กุมภาพันธ์ 1952 66 ปี 15 วัน
2. ซีกีรู คาโยเด อาเดโตนา อีเยบูแลนด์ (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 10 พฤษภาคม 1934 83 ปี 287 วัน 4 มกราคม 1960 58 ปี 48 วัน
3. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 15 กรกฎาคม 1946 71 ปี 221 วัน 5 ตุลาคม 1967 50 ปี 139 วัน
4. กูดวิล ซเวลีทีนี คอเบกูซูลู ชาวซูลู (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 14 กรกฎาคม 1948 69 ปี 222 วัน 17 กันยายน 1968 49 ปี 157 วัน
5. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัสซะอีด รัฐสุลต่านโอมาน 18 พฤศจิกายน 1940 77 ปี 95 วัน 23 กรกฎาคม 1970 47 ปี 213 วัน
6. สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 16 เมษายน 1940 77 ปี 311 วัน 14 มกราคม 1972 46 ปี 38 วัน
7. เชคซุลฏอน บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี รัฐชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2 กรกฎาคม 1939 78 ปี 234 วัน 25 มกราคม 1972 46 ปี 27 วัน
8. สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ราชอาณาจักรสวีเดน 30 เมษายน 1946 71 ปี 297 วัน 15 กันยายน 1973 44 ปี 159 วัน
9. สมเด็จพระราชาธิบดีอะห์มัด ชาห์แห่งปะหัง รัฐปะหัง (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1930 87 ปี 120 วัน 7 พฤษภาคม 1974 43 ปี 290 วัน
10. เชคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี รัฐฟูไจราห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 สิงหาคม 1948 69 ปี 180 วัน 18 กันยายน 1974 43 ปี 156 วัน
11. เชคฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี รัฐอัจมาน (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1931 87 ปี 51 วัน 6 กันยายน 1981 36 ปี 168 วัน
12. สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 19 เมษายน 1968 49 ปี 308 วัน 25 เมษายน 1986 31 ปี 302 วัน
13. สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ประเทศญี่ปุ่น 23 ธันวาคม 1933 84 ปี 60 วัน 7 มกราคม 1989 29 ปี 45 วัน
14. ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 จังหวัดยกยาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 2 เมษายน 1946 71 ปี 325 วัน 7 มีนาคม 1989 28 ปี 351 วัน
15. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 14 กุมภาพันธ์ 1945 73 ปี 7 วัน 13 พฤศจิกายน 1989 28 ปี 100 วัน
16. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท 17 กรกฎาคม 1963 54 ปี 219 วัน 12 พฤศจิกายน 1990 27 ปี 101 วัน
17. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 21 กุมภาพันธ์ 1937 81 ปี 0 วัน 17 มกราคม 1991 27 ปี 35 วัน
18. มูเวนดา มูเตบีที่ 2 แห่งบูกันดา บูกันดา (สาธารณรัฐยูกันดา) 13 เมษายน 1955 62 ปี 314 วัน 24 กรกฎาคม 1993 24 ปี 212 วัน
19. โอโย อึนยิมบา กาบัมบา อีกูรู รูกีดีที่ 4 โตโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 16 เมษายน 1992 25 ปี 311 วัน 13 กันยายน 1995 22 ปี 161 วัน
20. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อะบีดิน รัฐตรังกานู (ประเทศมาเลเซีย) 22 มกราคม 1962 56 ปี 30 วัน 15 พฤษภาคม 1998 19 ปี 282 วัน
21. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 30 มกราคม 1962 56 ปี 22 วัน 7 กุมภาพันธ์ 1999 19 ปี 14 วัน
22. สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ ราชอาณาจักรบาห์เรน 28 มกราคม 1950 68 ปี 24 วัน 6 มีนาคม 1999 18 ปี 352 วัน
23. โอตุมเฟา นานา โอเซ ตูตูที่ 2 ชาวอาชันตี (สาธารณรัฐกานา) 6 พฤษภาคม 1950 67 ปี 291 วัน 26 เมษายน 1999 18 ปี 301 วัน
24. เจ้าชายปากู อาลัมที่ 9 ปากูอาลามัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 7 พฤษภาคม 1938 79 ปี 290 วัน 26 พฤษภาคม 1999 18 ปี 271 วัน
25. สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 สิงหาคม 1963 54 ปี 184 วัน 23 กรกฎาคม 1999 18 ปี 213 วัน
26. สมเด็จพระราชาธิบดีรายาซัยยิด ซีรายุดดิน รัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) 16 พฤษภาคม 1943 74 ปี 281 วัน 17 เมษายน 2000 17 ปี 310 วัน
27. แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 16 เมษายน 1955 62 ปี 311 วัน 7 ตุลาคม 2000 17 ปี 137 วัน
28. สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์แห่งเซอลาโงร์ รัฐเซอลาโงร์ (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1945 72 ปี 120 วัน 21 พฤศจิกายน 2001 16 ปี 92 วัน
29. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 พฤษภาคม 1953 64 ปี 283 วัน 14 ตุลาคม 2004 13 ปี 130 วัน
30. เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน รัฐอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 มกราคม 1945 73 ปี 27 วัน 3 พฤศจิกายน 2004 13 ปี 110 วัน
31. เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก ราชรัฐโมนาโก 14 มีนาคม 1958 59 ปี 344 วัน 6 เมษายน 2005 12 ปี 321 วัน
32. เชคมุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม รัฐดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 22 กรกฎาคม 1949 68 ปี 214 วัน 4 มกราคม 2006 12 ปี 48 วัน
33. เชคเศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ รัฐคูเวต 16 มิถุนายน 1929 88 ปี 250 วัน 29 มกราคม 2006 12 ปี 23 วัน
34. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ราชอาณาจักรภูฏาน 21 กุมภาพันธ์ 1980 38 ปี 0 วัน 15 ธันวาคม 2006 11 ปี 68 วัน
35. ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์มูห์ริซแห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ประเทศมาเลเซีย) 14 มกราคม 1948 70 ปี 38 วัน 29 ธันวาคม 2008 9 ปี 54 วัน
36. เชคสะอูด บิน รอชิด อัลมูอัลลา รัฐอุมม์อัลไกไวน์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1 ตุลาคม 1952 65 ปี 143 วัน 2 มกราคม 2009 9 ปี 50 วัน
37. พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร ดินแดนรเวนซูรูรู (สาธารณรัฐยูกันดา) 1953 65 ปี 51 วัน 19 ตุลาคม 2009 8 ปี 125 วัน
38. สุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิลแห่งยะโฮร์ รัฐยะโฮร์ (ประเทศมาเลเซีย) 22 พฤศจิกายน 1958 59 ปี 91 วัน 22 มกราคม 2010 8 ปี 30 วัน
39. สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย) 6 ตุลาคม 1969 48 ปี 138 วัน 13 กันยายน 2010 7 ปี 161 วัน
40. เชคซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี รัฐราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 10 กุมภาพันธ์ 1956 62 ปี 11 วัน 27 ตุลาคม 2010 7 ปี 117 วัน
41. สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา ราชอาณาจักรตองงา 12 กรกฎาคม 1959 58 ปี 224 วัน 18 มีนาคม 2012 5 ปี 340 วัน
42. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน 17 ธันวาคม 1936 81 ปี 66 วัน 13 มีนาคม 2013 4 ปี 345 วัน
43. สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 27 เมษายน 1967 50 ปี 300 วัน 30 เมษายน 2013 4 ปี 297 วัน
44. เชคตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี รัฐกาตาร์ 3 มิถุนายน 1980 37 ปี 263 วัน 25 มิถุนายน 2013 4 ปี 241 วัน
45. สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 เมษายน 1960 57 ปี 312 วัน 21 กรกฎาคม 2013 4 ปี 215 วัน
46. สุลต่านนัซริน ชาห์แห่งเประก์ รัฐเประก์ (ประเทศมาเลเซีย) 27 พฤศจิกายน 1956 61 ปี 86 วัน 29 พฤษภาคม 2014 3 ปี 268 วัน
47. มุฮัมมัด ซานูซีที่ 2 รัฐคาโน (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 31 กรกฎาคม 1961 56 ปี 205 วัน 8 มิถุนายน 2014 3 ปี 258 วัน
48. สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน ราชอาณาจักรสเปน 30 มกราคม 1968 50 ปี 22 วัน 19 มิถุนายน 2014 3 ปี 247 วัน
49. สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 31 ธันวาคม 1935 82 ปี 52 วัน 23 มกราคม 2015 3 ปี 29 วัน
50. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ราชอาณาจักรไทย 28 กรกฎาคม 1952 65 ปี 208 วัน 13 ตุลาคม 2016 1 ปี 131 วัน
51. สุลต่านตวนกู มาห์มุด ซาเลฮุดดิน รัฐเกอดะฮ์ (ประเทศมาเลเซีย) 30 เมษายน 1942 75 ปี 297 วัน 12 กันยายน 2017 0 ปี 162 วัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกอบด้วย:

ดูเพิ่ม[แก้]