พระมหาธรรมราชาที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาธรรมราชาที่ 3
พระมหากษัตริย์สุโขทัย[1]
ครองราชย์พ.ศ. 1943–1962[1]
ก่อนหน้าพระมหาธรรมราชาที่ 2
ถัดไปพระมหาธรรมราชาที่ 4
พระราชสมภพไม่ปรากฏ
สวรรคตพ.ศ. 1962[1]
พระราชบุตรพระมหาธรรมราชาที่ 4
พระยารามแห่งสุโขทัย
ราชวงศ์พระร่วง
พระราชบิดาพระมหาธรรมราชาที่ 2

พระมหาธรรมราชาที่ 3[1] (สวรรคต พ.ศ. 1962) บางแห่งออกพระนามว่า ไสยลือไทย[1] เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วง[1] ครองราชย์ พ.ศ. 1943–1962[1]

พระราชประวัติ[แก้]

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนบานเมือง
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระยาเลอไทย
พระยางั่วนำถุม
พระมหาธรรมราชาที่ 1
พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระมหาธรรมราชาที่ 3
พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระมหาธรรมราชาที่ 3 เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2 และเป็นพระเชษฐาในพระมหาธรรมราชาที่ 4 ได้ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาในปี พ.ศ. 1943[1]

ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงยกทัพไปช่วยท้าวยี่กุมกามชิงราชสมบัติเวียงเชียงใหม่จากพญาสามฝั่งแกน ทรงตีได้เมืองพะเยา เชียงราย และฝาง แต่ที่สุดทรงพ่ายสงครามต้องยกทัพกลับ[2] ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ได้ตราพระราชโองการให้สงฆ์ปกครองกันเอง และยึดคำตัดสินของสังฆราชในการระงับอธิกรณ์[1]

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ระบุว่า เมื่อพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1962 หัวเมืองเหนือก็เกิดจลาจล สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) จึงได้โอกาสยกทัพขึ้นมา พระยาบาลเมืองและพระยารามยอมอ่อนน้อม[3] และเข้าเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้น

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2011, p. 40)
  2. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, หน้า 75-77
  3. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 394
บรรณานุกรม
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2011). นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. ISBN 9786167308258.
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553. 800 หน้า. ISBN 978-616-7146-08-9
  • อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ (ปริวรรต). ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม, 2543. 232 หน้า. ISBN 978-974-9575-51-2

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 3 ถัดไป
พระมหาธรรมราชาที่ 2 (เลอไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
(พ.ศ. 1943–1962)
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)