โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม หน่วยงานราชการพิเศษที่ประสานงานโครงการ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ[แก้]

โครงการทางด้านวิศวกรรม[แก้]

แนวพระราชดำริอื่นๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]