โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย[1] เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยมีส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการรับและประมวลพระราชดำริ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[2]

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[แก้]

ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ[3]

ประเภทโครงการ ภาค รวม
เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ไม่ระบุ
ด้านแหล่งน้ำ 1,255 512 851 631 0 3,248
ด้านการเกษตร 47 51 44 28 0 170
ด้านสิ่งแวดล้อม 63 41 41 34 3 182
ด้านส่งเสริมอาชีพ 89 35 121 94 0 339
ด้านการสาธารณสุข 15 16 9 7 11 58
ด้านคมนาคม/สื่อสาร 23 22 20 22 0 87
ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 203 75 53 63 4 398
ด้านบูรณาการ 105 62 52 33 7 259
รวม 1,800 813 1,191 912 25 4,741

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน[แก้]

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ[แก้]

โครงการทางด้านวิศวกรรม[แก้]

แนวพระราชดำริอื่น ๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]