โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ก่อตั้งพ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประเภทองค์การไม่แสวงผลกำไร
วัตถุประสงค์การศึกษา การวิจัย และการกุศล
สํานักงานใหญ่2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
ที่ตั้ง
องค์กรแม่
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นองค์การไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นองค์การที่รวบรวมข้อริเริ่มและงานวิจัยเพื่อการกุศล[1] ความสนใจของมูลนิธิคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวเขา[1][2][3] เป้าหมายตามกันคือลดการปลูกฝิ่นและการฟื้นฟูป่าและทรัพยากรน้ำ มูลนิธิฯ ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอันดับต้น ๆ ในการกำจัดการปลูกฝิ่น และได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซด้านความเข้าใจระหว่างประเทศในปี 2531[4]

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[แก้]

ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ[5]

ประเภทโครงการ ภาค รวม
เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ไม่ระบุ
ด้านแหล่งน้ำ 1,255 512 851 631 0 3,248
ด้านการเกษตร 47 51 44 28 0 170
ด้านสิ่งแวดล้อม 63 41 41 34 3 182
ด้านส่งเสริมอาชีพ 89 35 121 94 0 339
ด้านการสาธารณสุข 15 16 9 7 11 58
ด้านคมนาคม/สื่อสาร 23 22 20 22 0 87
ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 203 75 53 63 4 398
ด้านบูรณาการ 105 62 52 33 7 259
รวม 1,800 813 1,191 912 25 4,741

การดำเนินงานของโครงการ[แก้]

การดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ยุคก่อกำเนิด (พ.ศ. 2494–2500), ยุคการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พ.ศ. 2501–23), ยุคกำเนิดองค์กรประสานงาน (พ.ศ. 2524–30), และยุคกำเนิดองค์กรเอกชน (หลัง พ.ศ. 2530)[6]:455 เป็นกิจกรรมที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน โดยผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "เศรษฐกิจพอเพียง" และการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์การนอกภาครัฐ[6]:456–8 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อรับฟังความทุกข์ยากของพสกนิกร แล้วนำมาริเริ่มหาทางแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาครองราชซึ่งทำให้เกิดโครงการมากมาย และนำไปสู่การต่อยอดโดยรัฐบาล และเมื่อรัฐบาลตกลงสนองพระราชดำริแล้ว ก็เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ในการรับผิดชอบต่อโครงการ[6]:459–61

การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีองค์ประกอบของการพัฒนา และส่งเสริมอุดมการณ์ชาติ เพื่อเสริมจุดอ่อนของระบบราชการที่ขาดการประสานงาน[6]:466

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "The Royal Project Foundation" เก็บถาวร 2018-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Thailand Sustainable Development Foundation (2016), Retrieved 2017-10-15.
  2. "The Royal Project Foundation's Purposes", Retrieved 2017-10-15.
  3. "Vegetable Supply Chain Management: The Royal Project Foundation in Thailand", N. Jayamangkala, Retrieved 2017-10-15.
  4. "The Ramon Magsaysay Award Foundation", Retrieved 2017-11-13.
  5. สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 ชิตบัณฑิตย์, ชนิดา. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ed.). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ISBN 9789748278575.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]