พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ประสูติ3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362
สิ้นพระชนม์10 มีนาคม พ.ศ. 2398 (35 ปี)
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลปิยากร
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเหม็น ในรัชกาลที่ 3

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก บ้างออกพระนามว่า พระองค์เจ้าจำรัส[1] หรือ พระองค์เจ้าชาย[2] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 27 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาเหม็น

พระองค์เจ้าเปียกประสูติ เมื่อวันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ปีเถาะ เอกศก จ.ศ. 1181 ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ เดือน 4 ขึ้น 4 ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. 1217 พ.ศ. 2398 พระชันษา 37 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2382[1]

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลปิยากร ณ อยุธยา ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

1.หม่อมเจ้านิสากร ปิยากร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2453)

2.หม่อมเจ้าหญิงยุภา ปิยากร (ประสูติ พ.ศ. 2395 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2464)

3.หม่อมเจ้าหญิงวิไลวรรณ ปิยากร

4.หม่อมเจ้าหญิงชุบ ปิยากร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2451 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2452)

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • หม่อมเจ้าเปียก (พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเปียก (พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก (หลังสิ้นพระชนม์)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 43. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2013-09-17.
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า. พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ. 2467, 23