พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง9 เมษายน พ.ศ. 2454[1] - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
หม่อมหม่อมชื้น สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมสวง สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา
พระบุตร11 พระองค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ.
ประสูติ29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427
สิ้นพระชนม์2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 (34 ปี)

มหาอำมาตย์ตรี มหาเสวกตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 51 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด เมื่อวันอังคาร เดือน 9 ขึ้น 7 ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. 1246 ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 มีพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 ขึ้น 7 คํ่า ปีวอกฉศก จ.ศ. 1246 ตรงกับ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 51 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. มีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินี 2 พระองค์

พระประวัติการศึกษา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาสเสด็จไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2440 ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาแล้วกลับมาผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร[2]

พระประวัติรับราชการ[แก้]

หลังจากลาผนวช ทรงรับราชการจนได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ[3]อธิบกรมสำรวจ[4]และอธิบดีโรงกษาปณ์[5][6]

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457[7] พระองค์ทรงรับราชการตำแหน่ง มหาเสวกตรี ผู้ตรวจการกรมศิลปากร ซึ่งเป็นกรมที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยโอนกิจการของกรมช่างมหาดเล็ก จากกระทรวงวัง และกรมพิพิธภัณฑ์ จากกระทรวงธรรมการ

นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[8]

สิ้นพระชนม์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรค อหิวาตกโรค เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 พระชนมายุได้ 34 ปี 277 วัน[9]

พระโอรส-ธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยง มีหม่อม 5 คน โดยทรงมีพระโอรสและพระธิดา [10][11] ได้แก่

หม่อมชื้น สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม : บุนนาค) (พ.ศ. 2430 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2508) ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) สมรสเมื่อ พ.ศ. 2449

 • หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์ สุริยง (24 กันยายน พ.ศ. 2450 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าชายแฝด (ยังไม่มีพระนาม) (6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454)
 • หม่อมเจ้าชายแฝด (ยังไม่มีพระนาม) (6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454)

หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา (? - พ.ศ. 2511)

หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า Rene Fusco) (10 สิงหาคม พ.ศ. 2439 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522) เป็นธิดาของร้อยโทฟุสโก ครูสอนดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ

หม่อมสวง สุริยง ณ อยุธยา (พ.ศ. 2441 - มิถุนายน พ.ศ. 2518) เป็นน้องสาวต่างมารดาของหม่อมจง

 • หม่อมเจ้าหญิงกริณานฤมล สุริยง (9 มิถุนายน พ.ศ. 2458 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าเจตนาธร จักรพันธุ์ และต่อมาภายหลังได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อสมรสกับหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุรยชีวิน)
  • ผกากน ดูรยะชีวิน สมรสกับ นาวาอากาศโทประมณ ทองคำ
   • ไปรมา ทองคำ
   • อภิชาติ ทองคำ
   • ชาญฉลาด ทองคำ
   • กาญจนา ทองคำ
  • พิมลชัย ดูรยะชีวิน สมรสกับ ผกา มธุรส
  • พิไลวรรณ ดูรยะชีวิน สมรสกับ สุชาติ ปั้นศิริ และ นิพนธ์ ม่วงศิริธรรม
   • สุรพันธุ์ ปั้นศิริ
   • นิตยา ปั้นศิริ
   • เอ้ ม่วงศิริธรรม
  • จันทราภรณ์ ดูรยะชีวิน สมรสกับ สงวน พลดี
   • อรุณี พลดี
   • อารี พลดี
  • สุริยลพันธุ์ ดูรยะชีวิน สมรสกับ เพ็ญประภา พุกแก้ว
ตราราชสกุลสุริยง

หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า Reni Fusco) (พ.ศ. 2442 - พ.ศ. 2528) เป็นน้องสาวของหม่อมเรณี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 3 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1281 ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
Male Royalty's Standard of Thailand.svg
ธงประจำพระอิสริยยศ
COA of Suriyong.jpg
ตราประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พระยศ[แก้]

พระยศพลเรือน[แก้]

 • มหาอำมาตย์ตรี
 • มหาเสวกตรี

พระยศเสือป่า[แก้]

 • นายหมู่โท
 • นายหมู่เอก

ราชตระกูล[แก้]

พระราชตระกูลในสามรุ่นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
หม่อมน้อย
พระชนนี:
เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงกลิ่น
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงอิ่ม
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/51.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, การทรงผนวชแลบวชนาคหลวง, เล่ม 26, ตอน ๐ง, ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๙๑๙-๙๒๔
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/025/627_1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/033/836.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/048/1292_1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/001/19_2.PDF
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๕
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/51.PDF
 9. ข่าวสิ้นพระชนม์
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-21. สืบค้นเมื่อ 2006-10-11.
 11. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 12. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 26 (ตอน 0 ง): หน้า 2626. 6 มีนาคม ร.ศ. 128. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 13. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 23 (ตอน 27): หน้า 679. 30 กันยายน ร.ศ. 125. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 14. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 1783. 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 130. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 15. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 50. 9 เมษายน ร.ศ. 130. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 16. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 28 (ตอน 0 ง): หน้า 1802. 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 130. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 17. "พระราชทานเหรียญราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 15 (ตอน 26): หน้า 283. 25 กันยายน ร.ศ. 117. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)