พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
พระบุตร30 พระองค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
ประสูติ9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358
สิ้นพระชนม์4 กันยายน พ.ศ. 2421

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์[1] (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 - 4 กันยายน พ.ศ. 2421) พระนามเดิม หม่อมเจ้าคเนจร ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 7 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน สัปตศก จ.ศ. 1177 ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะยังดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์) และเจ้าจอมมารดาน้อยเมือง ทรงเป็นต้นราชสกุลคเนจร[2]

เมื่อพระบิดาครองราชย์แล้วจึงทรงยกขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าคเนจร ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2388 จึงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากรมหมื่นอมเรนทรบดินทร[3][4] และโปรดให้กำกับกรมช่างมุก ทรงดูแลการก่อสร้างวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และบูรณะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น[1]

กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธ เดือน 10 ขึ้น 8 ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จุลศักราช 1240 ตรงกับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2421 พระชันษา 64 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2422[5] และในวันที่ 15 กรกฎาคม ร.ศ. 130 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้คำนำพระนามว่าพระเจ้าบรมวงษ์เธอ[6]

พระโอรส-ธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ มีพระโอรสธิดา 30 พระองค์ คือ[7]

 1. หม่อมเจ้าชายพวงวาส
 2. หม่อมเจ้าหญิงประภาพิศ
 3. หม่อมเจ้าชายเฉลิม
 4. หม่อมเจ้าชายเจริญ (ไม่มีข้อมูล - 12 มกราคม พ.ศ. 2444)
 5. หม่อมเจ้าชายสง่า
 6. หม่อมเจ้าชายเมฆิน (9 มกราคม พ.ศ. 2388 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462)
 7. หม่อมเจ้าหญิงราษี (พ.ศ. 2388 - 28 เมษายน พ.ศ. 2463)
 8. หม่อมเจ้าหญิงเยาวเรศ
 9. หม่อมเจ้าชายสายทรวง
 10. กม่อมเจ้าชายดวงเนตร
 11. หม่อมเจ้าหญิงนิกร
 12. หม่อมเจ้าชายกลาง
 13. หม่อมเจ้าชายรอง
 14. หม่อมเจ้าหญิงกลา
 15. หม่อมเจ้าหญิงรอง
 16. หม่อมเจ้าชายเล็ก
 17. หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 18. หม่อมเจ้าชายเชื้อชิต (พ.ศ. 2397 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2439)
 19. หม่อมเจ้าชายศฤงฆารเครือ (พ.ศ. 2401 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2435)
 20. หม่อมเจ้าชายสิงห์
 21. หม่อมเจ้าชายจังหวัด (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2439)
 22. หม่อมเจ้าชายทิชากร (พ.ศ. 2407 - ไม่มีข้อมูล)
 23. หม่อมเจ้าหญิงกานดาดวง
 24. หม่อมเจ้าหญิงปฤษฎางค์ (ไม่มีข้อมูล - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2439)
 25. หม่อมเจ้าหญิงยุภาพิน (ไม่มีข้อมูล - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450)
 26. หม่อมเจ้าหญิงยุพินพงษ์
 27. หม่อมเจ้าชายเขมน
 28. หม่อมเจ้าหญิงไพ
 29. หม่อมเจ้าชายสารพัดเพ็ชร์
 30. หม่อมเจ้าหญิงสำอางองค

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 ราชสกุลวงศ์, หน้า 39
 2. "ประกาศกระทรวงมุรธาธร เรื่อง ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ ๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 30 (0 ง): 834. 27 กรกฎาคม 2456. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2561.
 3. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, หน้า 73
 4. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ : ๕. ทรงสถาปนาสมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์
 5. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 67
 6. "พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 28 (ก): 155. 30 กรกฎาคม ร.ศ. 130. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2561.
 7. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 131-133
บรรณานุกรม