พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์.JPG
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5
ประสูติ21 ตุลาคม พ.ศ. 2431
สิ้นพระชนม์21 กันยายน พ.ศ. 2435 (3 ปี)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 – 21 กันยายน พ.ศ. 2435) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร มีพระโสทรอนุชา 1 พระองค์ คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์

พระเมรุพระศพพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

พระอนุสรณ์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำทุนทรัพย์สมบัติของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ไปสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (โรงเรียนเบญจมบพิตร ในอดีต) หลังจากพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ สิ้นพระชนม์ไปแล้ว และได้พระราชทานเพลิงพระศพ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีการสร้างพลับพลาเพื่อใช้ประดิษฐานพระศพของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ จึงเป็นที่มาของ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสในปัจจุบัน

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
Standard of Siamese Royal Family.svg
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 - 21 กันยายน พ.ศ. 2435)

ภายหลังสิ้นพระชนม์

  • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)
  • พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)

อ้างอิง[แก้]