พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจินดา

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2392
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาพลับ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 50 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพลับ

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370[1] เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพลับ ธิดาพระยาอินทราทิศ (จุ้ย)

พ.ศ. 2392 เกิดไข้ป่วงหรืออหิวาตกโรคระบาดอย่างหนักไปทั่วทุกหนทุกแห่งในสยาม ชาวกรุงเทพล้มตายเป็นอันมาก พระองค์เจ้าจินดา ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ด้วยโรคอหิวาในเหตุการณ์ครั้งนั้น ปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ว่า[2]

"ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน ๗ แรม ๑ ค่ำ เกิดความไข้ป่วงทั้งแผ่นดิน ไข้นั้นเป็นมาแต่ประเทศฝ่ายทะเล เป็นมาแต่เมืองฝ่ายตะวันตกขึ้นมาก่อน ไข้นั้นเป็นขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นขึ้นไปจนถึงเมืองฝ่ายเหนือ เสียพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์องค์ ๑ พระองค์เจ้าจินดาองค์ ๑ พระราชธิดา พระองค์เจ้าพวงแก้วองค์ ๑ เสนาบดี เจ้าพระยาบดินทรเดชา ๑..."

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดาสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2392 พระชันษา 23 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดสระเกศ พ.ศ. 2393[3]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจินดา (พ.ศ. 2368 - พ.ศ. 2392)
  • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา (พระนามภายหลังการสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา (พระนามภายหลังการสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 6)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 48.
  2. พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๓/๒๔๗-ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในคราวเกิดไข้ปวง
  3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน เล่ม 1, (พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, 2471) หน้า 15.