พระมหาธรรมราชาที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระบรมนามาภิไธย พระยาบาลเมือง หรือบรมปาล
พระปรมาภิไธย พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ ราชวงศ์พระร่วง
ครองราชย์ พ.ศ. 1962-พ.ศ. 1989
รัชกาล 27 ปี
รัชกาลก่อน พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)
รัชกาลถัดไป สุโขทัยล่มสลายถูกรวมกับอยุธยา
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต พ.ศ. 1989
พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)

พระมหาธรรมราชาที่ 4 หรือ บรมปาล หรือ พระยาบาลเมือง หรือ พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัย เป็นช่วงตกต่ำของสุโขทัย เป็นพระโอรสพระมหาธรรมราชาที่ 3 ครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1962-1989 และประทับที่เมืองพิษณุโลก

การขึ้นครองราชย์[แก้]

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พ่อขุนบานเมือง
Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหง
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระยาเลอไทย
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระยางั่วนำถุม
Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ ๑
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๒
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๓
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๔
    

เมื่อพระชนกเสด็จสวรรคต พระยาบาลเมืองและพระยารามแย่งชิงราชสมบัติกัน เป็นเหตุให้สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ต้องเสด็จขึ้นไปถึงเมืองพระบาง แล้วทรงไกล่เกลี่ยให้พระยาบาลเมืองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยครองเมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลวง และให้พระยารามเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองเอก

พระยาบาลเมืองจึงได้รับอภิเษกให้ครองกรุงสุโขทัยในฐานะประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา นับว่าพระองค์ได้เป็นพระมหาธรรมราชาที่ 4

เกี่ยวดองกับอยุธยา[แก้]

รัชกาลนี้มีการรับไมตรีจากกรุงศรีอยุธยา โดยการส่งพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 ไปอภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา โอรสองค์เล็กของสมเด็จพระอินทราชา

การสวรรคตและสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัย[แก้]

พระมหาธรรมราชาที่ 4 สวรรคตใน พ.ศ. 1989 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ทำให้อาณาจักรสุโขทัยรวมกับอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยในทางนิตินัย เมืองพิษณุโลกก็กลายเป็นเมืองประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่นั้นมา

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 4 ถัดไป
พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไท)
ราชวงศ์พระร่วง
2leftarrow.png พระมหากษัตริย์ไทย
อาณาจักรสุโขทัย

(พ.ศ. 1967 - พ.ศ. 1989)
2rightarrow.png พระยายุทธิษฐิระ
ราชวงศ์พระร่วง