พระมหาธรรมราชาที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระบรมนามาภิไธย พระยาบาลเมือง หรือ บรมปาล
พระปรมาภิไธย พระมหาธรรมราชา
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ ราชวงศ์พระร่วง
ครองราชย์ พ.ศ. 1962-พ.ศ. 1981
รัชกาล 27 ปี
รัชกาลก่อน พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)
รัชกาลถัดไป สุโขทัยล่มสลายถูกรวมกับอยุธยา
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต พ.ศ. 1989
พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระราชบุตร พระยายุทธิษฐิระ

พระมหาธรรมราชาที่ 4 หรือ บรมปาล หรือ พระยาบาลเมือง เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2 ได้ครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลกในระหว่างปี พ.ศ. 1962-1981 นับเป็นพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์พระร่วงที่ได้ครองเมืองพิษณุโลก[1]

การขึ้นครองราชย์[แก้]

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พ่อขุนบานเมือง
Ramkhamhaeng the Great (Sukhothai).jpg พ่อขุนรามคำแหง
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระยาเลอไทย
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระยางั่วนำถุม
Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ ๑
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๒
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๓
Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พระมหาธรรมราชาที่ ๔

เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคต พระยาบาลเมืองกับพระยารามแย่งชิงราชสมบัติกัน เป็นเหตุให้สมเด็จพระอินทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ต้องเสด็จขึ้นไปถึงเมืองพระบาง แล้วทรงไกล่เกลี่ยให้พระยาบาลเมืองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยครองเมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลวง และให้พระยารามเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองเอก[2]

ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอยุธยา[แก้]

รัชกาลนี้มีการรับไมตรีจากกรุงศรีอยุธยา โดยการส่งพระราชธิดาพระมหาธรรมราชาที่ 3 (บางตำราว่าพระมหาธรรมราชาที่ 2) ไปอภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา พระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระอินทราชา

การสวรรคตและสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัย[แก้]

พระมหาธรรมราชาที่ 4 สวรรคตใน พ.ศ. 1981 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ทำให้อาณาจักรสุโขทัยรวมกับอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยในทางนิตินัย เมืองพิษณุโลกก็กลายเป็นเมืองประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่นั้นมา

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 43
  2. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 65
บรรณานุกรม
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554. 264 หน้า. ISBN 978-616-7308-25-8
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553. 800 หน้า. ISBN 978-616-7146-08-9


ก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 4 ถัดไป
พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)
ราชวงศ์พระร่วง
2leftarrow.png ผู้ครองเมืองพิษณุโลก
(พ.ศ. 1967 - พ.ศ. 1981)
2rightarrow.png สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ