ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่ง กรุงศรีอยุธยา
ปกครอง กรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติ ไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์
ประมุขพระองค์แรก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1ครั้งที่ 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
(ครั้งที่ 2 สมเด็จพระอินทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้าย สมเด็จพระมหินทราธิราช
ช่วงระยะเวลา 1913 - 2112
สถาปนา (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913)
(ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1952)
สิ้นสุด (ครั้งที่ 1พ.ศ. 1931)
(ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2112)
ราชวงศ์ก่อนหน้า ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์ถัดไป ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์สุโขทัย
    

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ หรือ ราชวงศ์สุวรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ที่ 2 ที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์นี้เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองเมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ[แก้]

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ ตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
? พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
4 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
? พ.ศ. 1931 7 วัน
6 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
7 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
? พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
8 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
9 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ? พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
10 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
11 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
? พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
12 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
13 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระไชยราชาธิราช ? พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
14 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
- Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png พระเจ้าวรวงศาธิราช
(ขุนวรวงศาธิราช)
? พ.ศ. 2091 42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง)
15 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
16 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 11913

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ถัดไป
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 1)

(พ.ศ. 1913 - พ.ศ. 1931)
2rightarrow.png ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 2)

(พ.ศ. 1952 - พ.ศ. 2112)
2rightarrow.png ราชวงศ์สุโขทัย