ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
ปกครอง กรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติ ไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์
ประมุขพระองค์แรก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ครั้งที่ 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
ครั้งที่ 2 สมเด็จพระอินทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้าย สมเด็จพระมหินทราธิราช
ช่วงระยะเวลา 1913 - 2112
สถาปนา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1952
สิ้นสุด ครั้งที่ 1พ.ศ. 1931
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2112
ราชวงศ์ก่อนหน้า ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์ถัดไป ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
    

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ หรือ ราชวงศ์สุวรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ที่ 2 ที่ได้ครองอาณาจักรอยุธยา

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ[แก้]

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ ตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
/(ขุนหลวงพะงั่ว) /พ่อขุนพะงั่ว
? พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
4 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
? พ.ศ. 1931 7 วัน
6 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
7 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
? พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
8 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
9 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ? พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
10 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
11 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร /สมเด็จพระอาทิตยา
พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
12 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
13 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
14 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
15 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png ขุนวรวงศาธิราช ? พ.ศ. 2091 42 วัน
16 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
17 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1พ.ศ. 2112

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ถัดไป
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 1)

(พ.ศ. 1913 - พ.ศ. 1931)
2rightarrow.png ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 2)

(พ.ศ. 1952 - พ.ศ. 2112)
2rightarrow.png ราชวงศ์สุโขทัย