ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
พระราชอิสริยยศพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
เจ้าเมืองสุโขทัย
เจ้าเมืองกำแพงเชร
ปกครองกรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์14 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกครั้งที่ 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
ครั้งที่ 2 สมเด็จพระอินทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระมหินทราธิราช
ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 1913 - 2112
สถาปนาครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1952
สิ้นสุดครั้งที่ 1พ.ศ. 1931
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2112
ราชวงศ์ก่อนหน้าครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์ถัดไปครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์สุโขทัย

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ลำดับที่ 2 ที่ได้ปกครองอาณาจักรอยุธยา มีอายุรวม 178 ปี

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ[แก้]

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์
ตราแผ่นดิน
พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพ่องั่ว)
พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
2 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1931 7 วัน
ราชวงศ์อู่ทองปกครองกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1931-พ.ศ. 1952
3 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
4 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
5 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
6 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พระบรมราชา)
พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
7 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
8 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(พระอาทิตยวงศ์)
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
9 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
10 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
11 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระยอดฟ้า พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
12 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
13 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ถัดไป
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
((ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 1913 - 1931
(ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 1952 - 2112)
2rightarrow.png ราชวงศ์อู่ทอง (หลังครั้งที่ 1)
ราชวงศ์สุโขทัย (หลังครั้งที่ 2)