พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติ15 มีนาคม พ.ศ. 2335
สิ้นพระชนม์23 สิงหาคม พ.ศ. 2385
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกุสุมา
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดากรุด​ ในรัชกาลที่ 2

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร (15 มีนาคม พ.ศ. 2335 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากุสุมา ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 4 ค่ำ ปีฉลู จัตวาศก จุลศักราช 1154 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2335 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดากรุด ทรงเป็นต้นราชสกุลกุสุมา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเสพสุนทร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 2 ค่ำ ปีขาล จ.ศ. 1204 ตรงกับ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385 พระชนมายุ 50 พรรษา

พระโอรส[แก้]

 • หม่อมเจ้าชายทับทิม กุสุมา
 • หม่อมเจ้าชายโต กุสุมา (พ.ศ. 2360 - ไม่มีข้อมูล) มีโอรสคือ
  • หม่อมราชวงศ์นวล กุสุมา สมรสกับนางเอม กุสุมา ณ อยุธยา มีบุตรและธิดา 4 คน คือ
   • หลวงนิธยากรพิทักษ์ (หม่อมหลวงมุ่ย กุสุมา) (เสียชีวิต 24 พฤศจิกายน 2456) สมรสกับนางมณี นิธยากรพิทักษ์ มีบุตร คือ
    • ศาสตราจารย์ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงกิ่งกาญจ์ กุสุมา
   • หม่อมหลวงพิศ กุสุมา
   • หม่อมหลวงแถม กุสุมา
 • หม่อมเจ้าชายหนู กุสุมา (พ.ศ. 2368 - 17 เมษายน พ.ศ. 2434)
 • หม่อมเจ้าชายตุ้ม กุสุมา

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

 • หม่อมเจ้ากุสุมา (15 มีนาคม พ.ศ. 2335 - พ.ศ. 2349)
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากุสุมา (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากุสุมา (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุสุมา (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเสพสุนทร (พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นเสพสุนทร (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum