โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
Command and General Staff College
ชื่อย่อรร.สธ.ทบ. / CGSC.RTA
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2452 (112 ปี)
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สังกัดการศึกษากองทัพบก
ผู้บัญชาการพลตรี กัณห์ สถิตยุทธการ​[1]
ที่ตั้งเลขที่ 820/1 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เพลงโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เว็บไซต์www.cgsc.ac.th

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 โดย จอมพล สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีทางการทหารให้กับทหารในระดับมันสมองของกองทัพ โดยต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อมาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้ยึดตามโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เน้นการให้การศึกษาภาคปฏิบัติยิ่งกว่าการบรรยายตามความต้องการของกองทัพบก และมีการรับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ามารับการศึกษาด้วย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ตามที่กองทัพบกกำหนด ได้แก่

 1. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2452) ระยะเวลาการศึกษา 46 สัปดาห์
 2. หลักสูตรหลักไม่ประจำ (ยังไม่ได้เปิดการศึกษา)
 3. หลักสูตรเร่งรัด เปิดการศึกษาจำนวน 7 ชุดเท่านั้น
 4. หลักสูตรผสมเหล่า เปิดการศึกษาจำนวน 2 ชุด
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2529) ปัจจุบันรุ่นที่ 21
 6. หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2533) ถึง ชุดที่ 24 ระยะเวลาการศึกษา 26 สัปดาห์
 7. หลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 14 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จำนวน 15 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 8 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการชั้นต้นในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ จำนวน 1 ชุด (พ.ศ. 2547)
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 218 ง พิเศษ หน้า 26 วันที่ 14 กันยายน 2564