นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการฯ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมี รัฐบาลไทย สำนักราชเลขาธิการ(กรมราชเลขานุการในพระองค์ ในปัจจุบัน) สำนักพระราชวัง และโครงการหลวง ร่วมกับภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีส่วนร่วม

กำหนดการ และสถานที่จัดงาน[แก้]

นิทรรศการนี้ จัดขึ้นภายในอาคารชาเลนเจอร์ และอาคารอิมแพค ภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่รวมกว่า 100,000 ตารางเมตร ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2549 รวม 10 วัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อชื่นชมพระบารมีด้วย และเนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยในฐานะผู้จัดงาน จึงขยายเวลาการจัดนิทรรศการนี้ออกไปอีก 7 วัน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พร้อมทั้งบันทึกเป็นวีดิทัศน์ เพื่อแจกจ่ายแก่ห้องสมุด และจำหน่ายแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าชมงานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

แนวความคิด และเนื้อหาในการจัดงาน[แก้]

ไฟล์:Impact-map-60th.jpg
ผังการจัดงานส่วนอาคารอิมแพค

เนื่องจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอด 60 ปี รวมถึงแนวทางตามแนวพระราชดำริทั้งหลายเหล่านั้น มีหลายส่วนที่ประชาชนอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ งานนิทรรศการนี้ จึงใช้เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสื่อความหมาย ให้ประชาชนผู้เยี่ยมชมงาน ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนชาวไทยในระดับวุฒิต่างๆ ตลอดจนชาวต่างประเทศ ได้รู้จักและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นผลให้ประชาชนเข้าใจในพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ เพิ่มพูนความรักและเทิดทูนพระองค์มากยิ่งขึ้น โดยภายในบริเวณงาน ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการ แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อหาเป็นส่วนๆ แบ่งตามห้องจัดแสดงต่างๆ ดังนี้

 • อาคารชาเลนเจอร์ เป็นส่วนพระราชประวัติ
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1
   • สืบราชสันตติวงศ์ - มีลักษณะเป็นพาโนรามาเธียเตอร์ ของพระมหากษัตริย์ ในบรมราชจักรีวงศ์ และพระราชกรณียกิจ
   • เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ - เป็นส่วนแสดงพระราชประวัติครั้งทรงพระเยาว์ ใช้เทคนิคภาพฉายสามมติในการนำเสนอของเล่นส่วนพระองค์
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
   • พระคู่บารมี - แสดงพระราชประวัติช่วงทรงพบกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชพิธีอภิเษกสมรส และครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บรรยากาศในการจัดแสดงสวยงาม ประกอบสวนน้ำพุ
   • พระปฐมบรมราชโองการ - เป็นการฉายวีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   • องค์อัครศาสนูปถัมภก - แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ของทุกๆศาสนา
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
   • เสด็จเยี่ยมราษฎร - ใช้เทคนิคสกายวอล์ค เพื่อเสนอภาพพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ผ่านสถานีรถไฟและรถไฟจำลอง
   • คนของแผ่นดิน - เป็นการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับทุนอานันทมหิดล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมการศึกษา
   • พระอัจฉริยภาพ - แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย เพลงพระราชนิพนธ์ กีฬา งานช่าง โดยการใช้เทคนิคหลากหลาย
   • เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย - เป็นส่วนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความซาบซึ้งและจงรักภักดี
 • อาคารอิมแพค เป็นส่วนพระราชกรณียกิจ
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 5-8
   • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
   • การพัฒนาทรัพยากรป่า
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 2-4
   • ปรัชญาในการบริหารน้ำ
   • ปัญหาเรื่องดินและการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 1 - เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
  • อิมแพ็ค อารีนา - มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระมหาชนก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]