สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
พระราชาลำดับที่ 2 แห่ง ราชวงศ์ปราสาททอง
ครองราชย์ พ.ศ. 2199
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ถัดไป สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
ราชวงศ์ ราชวงศ์ปราสาททอง
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พระราชมารดา สมเด็จพระอัครมเหสี
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สวรรคต พ.ศ. 2199
บทความนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 สำหรับสมเด็จพระสรรเพชญ์พระองค์อื่น ดูที่ สมเด็จพระสรรเพชญ์

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย[1] หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งอาณาจักรศรีอยุธยา แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ทรงครองราชย์ พ.ศ. 2199 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี มีพระนามเดิมว่า พระองค์อินทร์ พระองค์ประสูติก่อนที่พระราชบิดาจะขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเจ้าฟ้าไชยมีพระชนมายุครบกำหนดโสกันต์แล้ว สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีโสกันต์ที่เกาะบ้านเลนและพระราชทานพระนามใหม่ว่า เจ้าฟ้าไชย[2]

เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระประชวรหนักและเสด็จลงมาประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตนนั้น ทรงพระกรุณามอบราชสมบัติและพระแสงขรรค์ไชยศรีให้เจ้าฟ้าไชย หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคต พระองค์ได้ขึ้นสืบพระราชสันตติวงศ์ต่อมีพระนามว่า สมเด็จพระสรรเพชญที่ 6 หรือ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ในปี พ.ศ. 2199 หลังจากครองราชย์ได้ไม่นาน พระศรีสุธรรมราชา พระปิตุลา และพระนารายณ์ พระอนุชาต่างพระมารดา ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติแล้วจับกุมสมเด็จเจ้าฟ้าไชยไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ณ วัดโคกพระยา พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่ได้ 9 เดือน

พระราชตระกูล[แก้]

พระตระกูลในสมเด็จเจ้าฟ้าไชย (โดยสมมติฐาน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏพระนาม
(สืบเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วง)
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏพระนาม
(ราชนิกูลในราชวงศ์สุพรรณภูมิ)
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏพระนาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
 
 
 
 
 
 
 
พระวิสุทธิกษัตริย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏพระนาม
(สมเด็จพระอัครมเหสี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พระนามพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
  2. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ (บรรณาธิการ).เล่าเรื่อง...เฉกอะหมัด ต้นสกุลบุนนาค จากเอกสารพิมพ์ดีด ๒๔๘๒. กรุงเทพฯ:บันทึกสยาม, พ.ศ. 2553. หน้า 48.
  • พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค 2. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิมพ์ขึ้นเป็นส่วนพระราชกุศลทานมัยในงานพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสฐสุดา, พระอรรคชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกัญญา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี. 2455. 

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(ราชวงศ์ปราสาททอง)

(พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2199)
2leftarrow.png Seal of Ayutthaya (King Narai).png
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
(ราชวงศ์ปราสาททอง)

(พ.ศ. 2199)
2rightarrow.png สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
(ราชวงศ์ปราสาททอง)

(พ.ศ. 2199)