การเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ประเทศแรกที่เสด็จอย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม พ.ศ. 2502 และประเทศสุดท้าย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8–9 เมษายน พ.ศ. 2537

การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่ คือ การเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปรวม 14 ประเทศกับ 1 รัฐ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

เมื่อเสด็จแล้ว ก็ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน[ต้องการอ้างอิง]

พุทธศักราช 2502[แก้]

พุทธศักราช 2503[แก้]

พุทธศักราช 2505[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนวัดเชตวันในเปตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ สหพันธรัฐมาลายา ระหว่างการเสด็จเยือนในปี พ.ศ. 2505

พุทธศักราช 2506[แก้]

พุทธศักราช 2507[แก้]

พุทธศักราช 2509[แก้]

พุทธศักราช 2510[แก้]

พุทธศักราช 2537[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานาธิบดีลาวได้เปิดศูนย์พัฒนาและบริการการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้อย (กม.22) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 ที่หมู่บ้านนายาง แขวงนาไซทอง เวียงจันทน์